Vatandaşlık Çalışma Kitabı 3. Ünitenin Tamamı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Vatandaşlık ve Demokrasi Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

 

Vatandaşlık Çalışma Kitabı Sayfa: 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84

ÜNİTE 3 HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ

Sayfa 58-59 Haklar Ve Sorumluluklar El Ele

Aşağıdaki öyküyü dikkatle okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Öyküde öğrenci hangi hak ve özgürlüklerini kullandı? Bunları kullanırken hangi sorumluluklarını yerine getirmedi? Düşüncelerinizi yazınız.

Öyküde öğrenci okula gitme hakkını kullandı. Ama ödev yapma sorumluluğunu yerine getirmedi. Otobüse binme hakkını kullandı ama yaşlılara yer verme sorumluluğunu yerine getirmedi.

Öyküde öğrenciye karşılaşan kişiler olduğunuzu, hangi hak ve özgürlüklerinizi ihlal edildiğini de düşünerek aşağıda verilen konuşma balonlarının içlerini uygun biçimde doldurunuz.

Yoksulluk çeken bir çocuk; “Çöpe giden ne çok yemek var oysa biz burada açlık çekiyoruz.”Kaynak: aygunhoca.com

Alt sınıftaki öğrenci; “Bizim voleybol topumuza vurup başka yerlere gönderiyorlar. Oysaki okulda birçok futbol topu var.”

Otobüsteki yaşlı adam; “Otobüste o yer benim hakkımdı. Çünkü gençler ayakta durabilir ama biz duramayız.”

Öğretmen ve aile; “Eğitimini en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapıyoruz oysa” yapmasaydık bir şey diyemezdim ama durum çok kötü.

Temizlik işçisi; “Yere attığı o çöpü çöp kovasına atsaydı hem çevre kirlenmez hemde bizim işimiz kolaylaşırdı.

Söz sırası alınan arkadaşı; “Söz sırası Kaynak: aygunhoca.com bende olmasına rağmen kendisi söze karıştı. Bana saygı göstermesi gerekiyordu.”

Kürsüde konuşan öğretmen; “Biz kürsüde konuşurken bizi dinlemek isteyen arkadaşlarına da engel oluyor.”

Kötü bir sırayı kullanmak zorunda kalan öğrenci; “Devlet malına zarar veriyor ve ceremesini biz çekiyotuz.”

Otobüs sırasında bekleyen kadın; “Otobüs sırasında aralardan geçmeye çalışırken ayaklarımıza basıp bizi itiyor.”

Bahçedeki kız öğrenci; “Bizi iterek yere Kaynak: aygunhoca.com düşürdü. Elimiz yara aldı. Bizim böyle birşeye hakkımız yok.”

 

Sayfa 60 İnsan Haklarının Evrenselliği

Aşağıda insan haklarının evrenselliği ile ilgili örnek olaylar verilmiştir. Bu olayları inceleyerek insan hak ve özgürlüklere vurgu yapıldığını tespit ediniz. Herbir olayın yan tarafında verilen boşluğa, hakların neden gerçekleşmesi gerektiğine yönelik 5-10 satırlık bir metin hazırlayınız.

1. İnsanın yaşma hakkının ihlal edildiği görülüyor. Bu haklar bütün insanların hakkı olduğu için her insana bu hakların verilmesi gerekir.

2. İnsanın fikrini açıklama hakkı. Bu hak bütün insanların en doğal hakkıdır.

3. İnsanın eğitim ve öğretim hakkı. İnsan haklarına göre her insan eğitim ve öğretim görmelidir.

4. İnsanın yaşama, beslenme hakkı. Bu hakkı insanlara devlet tanımalı ve yardım etmelidir.Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 62

5. İnsanın özel hayatın gizliliği hakkı. Her insanın özel hayatı kendinedir. Kimseninde karışmaması gerekir.

6. İnsanın çalışma hakkı. Her insanın çalışma hakkı vardır. Bu hakkı kimse alamaz.

Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 63 Hukukta Hak Arama Yolları

Aşağıda verilen bilgileri okuyarak 3. etkinliği yönerge doğrultusunda gerçekleştiriniz.

 

Sayfa 64 3. Etkinlik

Yaşadığınız ilin Baro, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun telefon numarasını ve adresini araştırarak aşağıdaki boşluklara yazınız.

ankara barosu
Kaynak: aygunhoca.com

 

 

Aşağıda olaylardan herhangi birini seçerek olaya uygun bir başvuru yöntemi (Dilekçe verme, elektronok, posta gönderme, dava açma, kamuoyu oluşturma vb.) ve başvuracağınız merciyi (ilgili müdürlük, başkanlık, bakanlık, komisyon, kurul vb.) tespit ediniz. Belirlediğiniz yöntemle başvurunuzu yapınız.

3. Olay: Sokağınızda belediyenin açtığı çukur ayladır kaptılmadı, çukur gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için tehlike arz ediyor.

Sayın Belediye Başkanı ......................................

Belediyenizin semtimizde açtığı çukur hala kapatılmadı ve tehlike arz ediyor. Bu soruna bir çare bulmanızı arz ederim.

Belediye Başkanlığına

Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 66 İnsan Haklarıyla İnsandır

Aşağıda verilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerini okuyunuz. A ve B gruplarında verilen yönergeleri takip ederek verilen maddelerin önemini analatan bir metin/ürün hazırlayınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınızla paylaşarak etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.

Sayfa 67 Kaynak: aygunhoca.com

Metin hazırlarken ve ürün tasarlarken hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi “hak, özgürlük, demokratik ortam, özgür ve bağımsız karar alabilme, kendini ifade edebilme ve yaratıcı düşünme” gbi kavramları da kullnarak bir metin hazırlayınız.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. Maddelerinin Önemi

Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün çocukları kapsayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bütün çocukların rahatını, ferahını, geleceğini düşünen bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin önemli iki maddesi de 12 ve 13. maddedir. Bu maddelerde her çocuğun fikrine serbestçe söylebilme hakkı olduğu, ve bu fikirlere saygı gösterme hakkının olduğu yazmaktadır. Her evde geçerli olması gerek olan bu iki maddenin birçok evde uygulanmadığı gözlemlenir. Buda ülkede çocuk fikirlerine saygı olunmadığını gösterir. Bu maddeleri kendi içimize işletmeli ve özümsemeliyiz. Çocukların demokratik bir otam hazırlamalı hak ve özgürlüklerini ihmal etmemeli, gelecekte özgür ve bağımsız karar alırken yaratıcı düşünmeyi aşılamaya çalışmalıyız.

Kaynak: aygunhoca.com

Sorular

1. Süreci sınırlılıklar ve özgürlükler açısından değerlendiriniz.

Bu sürec çocukların fikirleri açısından özgür olduğunu göstermektedir.

2. Metin/ürün hazırlama sürecini düşüncenin üretilmesinde demokratik ortamın önemi açısından değerlendiriniz.

Demokratik ortam ile herkes fikrini rahat bir şekilde hazırlayıp metinde kendi düşüncesine önem vermek demokratik ortamı hazırlar. Demokratik ortam ile herkesin fikrine saygı gösterilir.

Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 68 Sorunlar Ve Demokratik Çözümler

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Verilen sorular hakkındaki düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

1. Görselden ve metinden hareketle hangi hak ihlalinin yapıldığını tespit ediniz.

İnsanın okula gidip eğitim öğretim hakkı ihlal edilmiştir.

2. Bu hak ihlalinin nedenleri neler olabilir?

Çocuğu ev işlerinde, tarlada çalıştırmak gibi nedenler olabilir.

3. Hak ihlaline yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?

Devlet tespit edip velilere durumu anlatıp ikna edip ikna olmuyorsa ceza ile ikna edip çocuk okula gönderilmelidir.

Sayfa 69

4. Çevrenizde karşılaştığınız veya yaşadığınız bir hak ihlali var mıdır? Örnek veriniz.

Çevremde karşılaştığım trafik kurallarına uymama, çevreyi temiz tutmama gibi ihlaller var.

5. Karşılaştığınız hak ihlalinde ne tür bir çözüm ürettiniz? Ürettiğiniz bu çözüm önerisinin demokratik olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

Kural ihlali yapan şöförlerin ehliyeti 1 yıl süreyle alınsın. Bir daha hata yaparsa hiç verilmesin. Trafik sorunu çözülür. Demokratik olmaya bilir ama bence gerekli bir çözüm.

Sayfa 70

6. Karikatürde verilen sorguya yönelik düşüncelerinizi açıklayınız.

Çözümde bir katkı payın olduğu için çok güzel bir duygu.

Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 71 Sivil Toplum Kuruluşları Ve Faaliyetleri

Görsellerdeki sivil toplum kuruluşlarının hangi alanda faaliyet gösterdiğini belirterek tespitlerinizi görselin yanındaki boşluğa yazınız.

Kaynak: aygunhoca.com

1. Çocuk istismarını ve ihlâlini önleme derneği; Çocukların hak ve özgürlüklerini koruyan, geliştiren kuruluşlarla iş birliği yapar. Bu amaçla bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evlerinde sağlık bir biçimde gelişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kaynak: aygunhoca.com

2. Arama Kurtarma Derneği mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir dernektir. Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek, 1996 yılında kurulmuştur ve gönüllülük ilkesi ile faaliyet göstermektedir.

3. Tüketiciyi Koruma Derneği 25 Ekim 1990 tarihinde gönüllü kişiler tarafından kurulmuş, merkezi İstanbul'da bulunan bir dernektir. Tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi , tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri yönünde çalışmalar yapmaktır.

 

Sayfa 72

4. Türkiye Yazarlar Sendikası, merkezi İstanbul'da olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı yazarların emeğini sermayeye karşı korumaktır.

5. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir.

Kaynak: aygunhoca.com

Sorular

1. Sivil toplum kuruluşları bu görsellerde gördüklerinizin dışında hangi alanlarda faaliyet gösterebilirler?

Amacı farklı sivil toplum örgütlerine yardım etmede faaliyet gösterebilirler.

2. Çevrenizde, tespit ettiğiniz farklı faaliyet yürütem STK’lar var mı? Gerçekleştirdiği etkinliklerden örnekler veriniz.

Çevremde öyle bir toplum kuruluşu görmedim.

3. Sivil toplum kuruluşlarının demokrasiyi, hak ve özgürlükleri korumada ne gibi yararları olabilir? Örnekler vererek açıklayınız.

Bu kuruşların belirlediği sorunları devlete bildirdiği için ve birçok kişiyi kapsadığı için bir çok sorunu çözebilir.

Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 73-74-75

STK’larla ilgili verilen tanıtım kartlarını inceleyiniz. Her bir STK’nın amacına yönelik faaliyet önerilerinde bulununuz. Önerilerinizi verilen noktalı yerlere yazınız.

Çocuk Vakfı Önerilerim: Fakir, maddi durumu iyi olmayan çocukları tespit edip onu eğitim sosyal faaliyetler açısından ona yardım etmek, yetim çocukları kendi kuruluşlarında bakmak, eğitiminde yardımcı olmak.

Tema Önerilerim: Bütün okullarda konferans düzenleyerek çevre sevgisini aşılamak, çorak arazilere canlandırmak, bütün doğa varlıklarını tapulayıp onlara zarar verenlere verdiği zarar kadar ceza vermek.

Eğitim Gönüllüleri: Dershaneye gidemiyecek çocuklara eğitim vermek, çocuklara hobi edinmede yardımcı olmak.

Losev Gönüllüleri Önerilerim: Bence bu kurum devlete bağlanmalı ve devlet yardımıyla daha çok kan ve ilik bulunmalı.

Tikad Önerilerim: Bu kurum kadınların evlerini ziyaret etmeli onların ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini aşılamalı ve onların önünü açmalıdır.Kaynak: aygunhoca.com

Sayfa 76 STK Kuruyoruz

1. Önce hangi alanda faaliyet Kaynak: aygunhoca.comgöstereceğinizi belirleyiniz ve kuracağınız STK’ya bir ad veriniz.

İşçileri koruma alanında. İsmide Türkiye İş ve İşçiyi Koruma Kurumu (TÜRK-İŞ)

2. Gerçekleştireceğiniz çalışmalar neler olabilir?

İşsizlere iş bulma, sigortasız işçileri sigortalarını yaptırma, korunmasız işçilerin güvenliğini sağlama.

3. Giderlerinizi sağlamak için neler yapacaksınız?

Bağış gelirleriyle sağlamaya çalışacağım.

4. Üye kazanmak için ne tür çalışmalar yapacaksınız?

Propagandalarla, konferanslarla üye kazanmaya çalışırım.

 

Sayfa 77

Kurduğunuz STK’nın amblemini tasarlayarak aşağıda verilen boşluğa çiziniz.

amblem
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 78 Afiş Tasarlıyalım
Kurduğunuz STK’nın gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir faaliyetine yönelik aşağıda verilen boşluğa bir afiş çiziniz.
Sorular
1. Hangi alanda faaliyet gösteren bir STK oluşturdunuz? Neden?
İşçiyi koruma alanında bir faaliyet oluşturdum. Çünkü işçi haklarını korumak için.
2. Sorunların çözümünde sizce STK’ların ne tür katkıları olabilir?
Çok büyük katkı sağlar. Çünkü kuruluşta bir çok kişi olduğu için sesine devlete çok rahat duyurabilir.
3. STK’ların olmadığı bir demokratik toplum düşünülebilir mi? Neden?
Hükümete bağlıdır. STK’ların görevini yaparsa bir sorun olmaz.
Sayfa 79 İnsan Hakları İle İlgil iGelişmeleri Takip Ediyoruz
Gazete, dergi, televizypn ya da İnternetten insan haklarındaki gelişmelerle ilgili bir haber bularak aşağıda verilen boşluğa yapıştırınız ya da yazınız. Haberi arkadaşlarınızla paylaşınız.
İnsan hakları çocuk hakları ile başlar
Uzanmış Yatıyor
‘Çocuklar ve Hakları’ konseptiyle ilk kez bağımsız olarak düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları’ adlı festival, 6 Aralık’ta start alacak.
DOCUMENTARIST’in yan etkinliği olarak 2009’dan beri düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları?’ belgesel festivali, bu yıldan itibaren bağımsız bir festivale dönüşüyor. Film festivalinde bu sene ana tema ‘Çocuklar ve Hakları’ olacak. Festivalin gösterim ve yan etkinlikleri SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Bütün film gösterileri ücretsiz
Festival kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinde çocukların durumunu yansıtan filmlerin yanı sıra, her alandaki insan hakları ihlallerinin muhtelif örneklerini ele alan, bu konuda verilen mücadeleleri anlatan 30’dan fazla film seyirciyle buluşacak. Ayrıca hafta boyunca yabancı konukların da katılımıyla, çocuklarla atölye, sergi, panel, forum, tiyatro gibi pek çok yan etkinlik gerçekleşecek. Hollanda’nın ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleşen festivalin gösterim ve etkinlikleri 6-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda yer alacak.
Kaynak: stargazete.com
Sayfa 80
Sorular
1. Sizce gazete haberinde hangi temel insan hakkından söz edilmektedir?
Çocuk haklarından.
2. Sizce habere konu olan olay olumlu bir gelişme midir? Neden?
Evet, çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü çocuklarında hakkının olduğunu göstermektedir.
3. Haberde en çok hangi durum dikkatinizi çekti? Neden?
Ücretsiz olup herkese izletileceği dikkatimi çekti. Çünkü böyle filmler artık çekilmiyor.
4. Habere karşılaştığınız olaya benzer bir durumla çevrenizde rastladınız mı? Açıklayınız.
Rastlamadım. Artık çocuklara değer veriliyor.
5. Habere konu olan olayın gelcekte hangi değişimlere neden olabileceğini belirtiniz.
Çocuk haklarının ihlal edilmeyeceği, çocuk psikolojisine önem verileceği vs. gibi durumlara.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 81
Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. İnsan hakları ile ilgili gelişmelere medyada yeterince yer verildiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
Hayır, çok yer verilmiyor. Gündemi meşgul eden olayları çok uzatıyolar.
2. Medyada insan haklarıyla ilgili haberlerin yeterince yer bulması için neler yapılabilir?
Medyanın yandaş medyası değil vatandaş medyası olması lazım.
Sayfa 82 Herkes İçin Hukuk
Aşağıdaki metni okuyunuz. Verilen yönergeler doğrultusunda etkinliği gerçekleştiriniz.
Sorular
1. Metinle ilgili sorular türetiniz.
Ferman hangi yılda yazılmıştır?
1478
Fermanı özetleyiniz.
Fermanda farklı dinden farklı ırktan olan insanların imparatorluğun içinde rahat bir şekilde yaşamalarını, kimsenin onlara zarar veremeyeceğini ve başka ülkeden gelenlerinde aynı haklara sahip olduğunu anlatıyor.
2. Metinden çıkardığınız soruları arkadaşlarınıza yönlendirerek cevaplar arayınız.
3. Metnin ana fikrini tespit ediniz.
Metnin ana fikri milliyeti, ırkı, cinsi, dili, dini, mezhepi ne olursa olsun onun değerli olması insan olmasıdır.
Sayfa 83
Aşağıda hukukun üstünlüğünü ifade eden sözler ve maddeler verilmiştir. Bunlarda vurgulanmak istenen ana fikir nedir? Yorumlayınız.
Tüm insanların kadın erkek ayırt etmeden özgürce hak ve ifadelerini adalet önünde dile getirebileceğini söyleyebiliriz.
Yaptığınız yorumlardan yola çıkarak hak, adalet ve eşitlik çizgisinde sınıf kurllarınızı belirleyiniz.
1) Bütün öğrenciler eşitttir.
2) Bütün herkes eşitçe kendini ifade edebilir.
3) Bir suç işlendiğinde herkes kanun önünde eşittir.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 84 Ne Kadar Öğrendik?
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı şiddetin önlemesinde ileri sürülebilcek demokratik bir yoldur?
A. Toplumda şiddetin kabul görmesinde aldırmama
B. Anne/baba programları yoluyla ailelere destek verme  Cevap=B
C. Çocuklara çatışmayı şiddet kullanarak yönetmeyi öğretme
D. Yaşanan ya da tanık olunan şiddet hakkında konuşmama
2. Hukukun üstünlüğünde toplum devletin etkisinde olmadığından özgür, çoğulcu ve katılımcıdır, egemenliğin hem sahibi hem de tek kullanıcısıdır.
Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak hukukun üstünlüğünde egemen olduğu bir ülkede aşağıdaki yargılardan hangisi söz konusu olamaz?
A. İnsan hak ve özgürlükleri geliştirilebilir.
B. Siyasal özgürlüğe dayanan demokratik bir rejimin varlığı sağlanmıştır.
C. Egemenlik bütünüyle devlete aittir, devredilemez. Cevap=C
D. Bireyler, özgür, girişimci ve katılımcıdır.
3. Sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. STK’lar yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkarırlar.
B. STK’lar gönüllüler tarafından kurulmuştur.
C. STK’lar faaliyetleri ilan ve afişlerle duyururlar.
D. STK’larda çalışan bireyler, çalışmaları karşılığında ücret alırlar. Cevap=D
4. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde karşılaştığımız demokratik olmayan tavır ve tutumlardandır?
A. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binilmesi
B. Öğretmenin sürekli olarak aynı öğrencilere söz hakkı vermesi Cevap=B
C. Öğrenmcinin okul bahçesine çöp atan arkadaşlarını uyarması
D. Sınıf arkadaşlarının düşüncelerine saygı göstermesi
5. Görseldeki sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdaki hakların hangisinden bahsetmektedir?
A. Yaşama hakkı Cevap=A
B. Dilekçe hakkı
C. Eğitim hakkı
D. Sağlık hakkı
Kaynak: aygunhoca.com
6. 8 Nisan 2006 İstanbul’un Tuzla ilçesinde gömülü olarak bulunan zehirli varillerin ortaya çıkması bütün haber kanalları ve ulusal gazetelerde geniş olarak yer almıştır. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu gösteriler ve topladıkları imzaların oluşturduğu kamuoyu baskısı üzerine hükûmet çevre yasasında değişiklik ön gören yasa tasarısını Meclise getirme kararı almıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A. Demokratik yönetimlerde sorunların çözümünde halkın beklentileri önemlidir.
B. Sivil Toplum Kuruluşları sorunların çözümünde etkin bir rol oynar.
C. Kamuoyu toplumun istek ve beklentilerini yansıtır.
D. Sağlıklı bir kamuoyu oluşturulabilmesi için bireysel çıkarlar ön planda tutulmalıdır. Cevap=D
Kaynak: aygunhoca.com
B. Aşağıda verilen doğru ifadelerin karşısına “D”, yanlış ifadelerin karşısına “Y” yazınız.
7. (D) İnsan haklarını ihlal etmemek, hak ihlallerine karşı duyarlı olmak ve ihlallere karşı tepkide bulunmak bütün kuruluşların, bütün insanların iş birliğini gerektirir.
8. (Y) Hakkımızı aramak için başvuracağımız yollardan biri de kaba kuvvettir.
9. (D) Sorunların çözümünde diyalog, hoşgör, ve uzlaşma yolları aramak etkin bir yoldur.
10. (D) Karşılaştığımız sorunları hukuk kurallarına uyarak çözmeye çalışmak demokratik vatandaşlığın bir gereğidir.
11 (Y) İnsan haklarının korunması görevi sadece hükûmetlerin başarabileceği bir iştir.
Kaynak: aygunhoca.com
C. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
12. İnsancık hukuk ve insacıl eylem kavramları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Her insan hukuk önünde eşittir. Ve hukuk düzeyinde istediği eylemi yapabilir.
13. Sorumluluk bilincine sahip olan bir öğrencinin çevresinde yaşanan bir sorunla ilgili olarak nasıl davranması beklenir? Yorumlayınız.
Sakin bir tavırla, düşünerek ve daha sakin bir şekilde sorunu çözmeye çalışır.
14. Kendinizi iyi bir vatandaş adayı olarak nitelendirebilir misiniz? Neden?
Evet. Ben kendimi tam bağımsız demokratik aynı zamanda laik bir Türkiye’nin en büyük bekçisi olarak görüyorum.
15. Hakların ihlal edildiğinde başvurabileceğiniz demokratik hak arama yolları hangileridir?
Yetkili kurumlara şikayet etmek.Kaynak: aygunhoca.com
16. Seçeceğiniz bir sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi vererek bu tür kuruluşların neden önemli olduğunu söyleyiniz.
Tema. Çünkü bizim ülkemizde doğaya önem verilmediği için Tema’nın görevi çok zor.
17. İnsan hakları ile ilgili çevrenizden veya medyadan yeni öğrendiğiniz gelişmelere örnek veriniz.
''İnsan hakları alanında büyük gelişmeler yaşandı"
Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım sorumlusu Markus Löning, Türkiye'de son 10 yıl içinde insan hakları alanında çok büyük gelişmelerin yaşandığını söyleyerek, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinde Adalet ve Temel Haklar faslı açılması gerektiğini savundu.
Bu adım insan hakları açısından olumlu ve çok önemli adım olacağını belirten Markus Löning, "tek olumsuz gelişme" olarak basın özgürlüğü alanını işaret etti.Kaynak: aygunhoca.com
Löning, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 1-5 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve aralarında İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, emniyet yetkilileri ve hükümet dışı örgüt temsilcisinin de bulunduğu yaklaşık 40 kişi ile görüştüğünü anlattı.
Anayasa reformunun etkisinin hissedildiğini belirten Löhning, Türkiye'deki gelişmelerin hızının son yılda biraz yavaşlamasına rağmen, artık her sorunun açıkça konuşulabildiğini ifade etti. Löning, insan hakları alanında var olan eksikliklerin ise "azınlıklara daha fazla hakların verilmesi" konusunda olduğunu ileri sürdü.Kaynak: aygunhoca.com
Azınlıkların haklarına da değinen Löhning, "Hıristiyanların bir bölgede rahatlıkla kilise kurabilmesi gerektiği" ifadesini kullanarak, Kürtlerin kendi dillerinde ders verilmesi istediklerini dile getirdi.
Löhning, Türkiye'deki gelişmelerin son dönemde yavaşlamasının altında AB içerisinden çok sert açıklamalar yapılmasına ve Türkiye'deki güçlü muhalefetin eksikliğine bağladı.
CİHAN
18. “Belediye mahallenizdeki ağaçları hiçbir gerekçe göstmerden kesti” Bu durum da yaklaşımınız nasıl olurdu? Açıklayınız.
Elimden ne geliyorsa dilekçe vs. gibi hertürlü şeyi yapıp şikayet ederim.
19. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi’nin 1. Maddesin de taraf devletler “Kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar...” ibaresini kabul etmişlerdir. “her türlü ayrım” sözünden ne anladığınızı ifade ediniz.
Örneğin cinsiyet ayrımcılığı, eğitim ayrımcılığı, iş ayrımcılığı vs.
Kaynak: aygunhoca.com
Kaynak gösterilerek alıntı  yapılabilir