Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Vatandaşlık ve Demokrasi Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

 

Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf Sayfa: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Sayfa 36 Demokratik Davranış Örnekleri

Kaynak:aygunhoca.com

Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek kendinize uygun bir rolü seçiniz ve rolle ilgili yazılması istenen konuda bir metin oluşturunuz (Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlikçi, sosyal adaletçi, hak ve özgürlüklere sayıglı, katılımcı, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. özelliklerini dikkate alarak yazabilirsiniz.)

Hedef ve Davranışlar
Yapma okulda ayrım
Olsun önün ayrın
Hak ve eşitlikle yarın
Demokratik okul, demokratik insan
Kaynak:aygunhoca.com
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Size göre demokratik bir vatandaş olmanın gerekleri neler olabilir?
Demokratik bir vatandaş olursun çevren sana saygı gösterir. Örnek bir vatandaş olursun.
2. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü bir toplumda yaşamın daha kolay olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?
Evet çünkü o toplum artık hoşgörülü hak ve eşitliğe önem veren bir toplum olmuştur.
3. Demokratik olmadığını düşündüğünüz bir tavırla ya da olayla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz?
Hak ve eşitliğimi mutlaka ararım. Ve mutlaka direniş gösteririm.
Sayfa 37 Farklılıklarımız Zenginliğimizdir
1. Aşağıda verilen parçayı önce bir bütün olarak söyleyiniz. Ardından belirlediğiniz bir ya da birkça notanın üstünü kapatarak o notayı atlayarak okuyunuz.
2. Görselin altında verilen soruları yanıtlayınız.
Sorular
1. Yukarıda verilen müzik verilen müzik parçasının her bir notasının da bir bireyi temsil ettiğini düşünerek farklılıklarımız zengiliğimizdir düşüncesinden hareketle yorumlayınız.
Birkaç notayı şarkıdan ayırdığında parça bozuluyor. Farklılıklarda böyledir. Bir bütündür.
2. “Yaşamak bir insan gibi tek ve hür ve bir toplum gibi kardeşçesine” sözünü yorumlayınız.
Her insan tek ve hür yaşar ama bir toplumun içinde kardeşçesine.
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 38
Sorular
1. Herkes aynı şeyleri mi seviyor yoksa farklı şeyleri mi seviyor?
Aynı şeyleride farklı şeyleride seviyor.
2. Hepsimiz aynı olsaydık nasıl bir durum ortaya çıkardı? Bu durum doğal mıdır? Neden?
Hayat çok banel olurdu. Yaşamanın bir zevki olmazdı. Bu durum çok doğal olurdu.
3. Etkinlik boyunca diğer arkadaşlarınız hakkında neler öğrendiniz?
Onların da görüşlerinin benim gibi olduğunu hepimizin hak ve eşitliklerimize sahip çıktığımızı öğrendim.
4. Farklılıklarımızın yaşamımıza zenginlik kattığını söyleyebilir miyiz? Neden?
Evet, çünkü farklılıklar toplumu zenginleştirir.
5. Her bakımdan birbirine benzeyen insanlardan oluşan bir sınıf, toplum ve dünyada yaşamak ister miydiniz? Neden?
Hayır, yaşamanın bir anlamı olmazdı.
6. Farklılıklara saygıyı, toplumun birlik ve beraberliğine, dünya barışını katkısı açısından yorumlayınız.
Sayfa 39 Eşitliğe Doğru
1. Grup sözcüsünü seçin.
2. Grup olarak ön bilgilerinizi dikkate larak 40. sayfa verilen tabloyu doldurunuz. Sınıfla paylaşınız.
3. Sayfada yer alan görsellerden ve tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Vereceğiniz cevapları nden, niçin, ne zaman vb. sorularlar gerekçelendiriniz.
Kadınların ve erkeklerin okulda, evde iş hayatında vb. alanlarda yapmak zorunda oldukları işler nelerdir?
Okulda ders dinlemek, evde evin ihtiyaçlarını karşılamak, işde işin görevlerini yerine getirmek.
Okulda evde, oyunlarda vb. iş bölümünü yaparken neye dikkat ediyorsunuz?
Herkese eşit şekilde adil görevler vermeye.
İş bölümü yaparken kadınların ve erkeklerin fiziksel ve duygusal özelliklerinden hangilerine dikkat edilir?
İkisinede dikkat edilir.
Kadınların/ erkeklerin duygusal özellikleri nelerdir? Bu duyguları tüm insanlar hissetmez mi?
Kadınlar, duygusaldır erkekler biraz daha katıdır. Kişiden kişiye göre otoriterdir. Tüm insanlar hissedir.
Gerekçe Açıklandı
Sayfa 41
Aşağıda mesleğinde başarılı olmuş kadınlar hakkında bilgiler verilmiştir. Siz de bu kişilerin eğitim hayatı, mesleğe başlamaları, iş ve aile hayatından karşılaştıkları güçlükler, bunları nasıl aştıkları konusunda araştırmalar yapabilirsiniz. Onlara sayfa 42’de yer alan “ Mektup Yazalım” bölümünde bir mektup yazınız.
Değerli Fatma Aliye, İnci Aksoy, Nermin Unat, Aynur Bektaş
Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin böyle mevkilere gelmenize gurur duydum. Şuanda bütün kadınlara örnek olan karşımda 4 kişi görüyorum. Sizin sayenizde kadınlar hayatın eylem ve direniş olduğunu anlayacaklar.
Sayfa 43 Herkes Farklı, Herkes Eşit
Aşağıda verilen metni okuyarak soruları cevaplandırınız.
Mavi gözlü öğrenciler diğer göz rengini sahip olan öğrencilerden daha mı az üstün özelliklere sahiptir?
Hayır, hiçbir üstünlüğü yoktur.Kaynak:aygunhoca.com
Siz siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Ben öğretmeni haksız çıkarmak için elimden geleni yapar onlara bir ders verirdim. Çünki kimse üstün değildir.
Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Öğretmenime böyleKaynak:aygunhoca.com şeylerin gerçek olmadığını herkesin eşit olduğu anlatırdım. Çünkü bende onlarda hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz.
Aşağıdaki soruları sorarak hikâyeyi tartışınız.
Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Öğretmene bununda yanlış bir şey olduğunu her şeye inanmaması gerektiğini söyledir. Böyle bir sınıfta kalmaz sınıfımı değiştirirdim.
Siz siyah, kahverengi veya diğer göz renklerinden birine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Asla kendimi üstün hissetmez “gülme komşuna gelir başına” sözünü hocaya hatırlatırdım.
Hikayenin bütününü dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Sizce öğretmenin hangi davranışı doğru, hangisi yanlıştır? Neden?
Hepside yanlıştır. Hoca ayrımcıdır.
İlk bölümde mavi göz rengine sahip çocukların davranışı doğru buldunuz mu? Neden?
Hayır, kendini asla üstün görmeyeceksin.
İkinci bölümde siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip çocukların davranışını doğru buldunuz mu? Neden?
İlk bölümde mavilerden intikam almak istemişlerdir. Yanlıştır.
Ayrımcılığın farklı türleri var mıdır? Tartışınız.
Bana göre yoktur. Hepsi ayrımcılıktır.
Sayfa 45
Aşağıda verilen hikâyeyi okuyarak soruları cevaplayınız.
1. Rosa Parks’ın mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sonuna kadar destek veriyorum.
2. Rosa Parks’ın gerçekleştirdiği bu olay siyahların eşitlik mücadelesine nasıl katkı sağlamıştır?
Siyahlar bir kıvılcım ararken kıvılcım değil bir alev ortaya çıkmıştır. Ve alev volkana dönüşmüş ve haksızları yakmıştır.
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 46
Ailenizle birlikte üç katlı tarihi bir binada otuyordunuz. Ailenin üye sayısı çeşitli nedenlerle (Ölüm, evlenme, eğitim vb.) azaldı. Evi yeniden dizayn ettirdiniz, ortaya üçer odalı, üç yeni daire çıktı. Bu evleri biraz da ekonomik nedenlerle kiraya vermek istiyorsunuz. Görüşleri, düşünceleri, inançları, anlayışları ve kültürel değerleri birbirinizden farklı 12/kişiaile başvuruda bulundu. Kimlerle birlikte yaşamak isterdiniz? Başvuruda bulunanlar arasından evinizi kiraya verebileceğiniz üç kişiyi/aileyi belirleyerek “Kiraya Veririm” bölümüne, kesinlikle kiraya veremeyeceğiniz üç kişiyi/aileyi de “Kiraya Vermem” bölümüne işaretleyiniz.
Karar
Sorular
1. Seçiminizi yaparken hangi kriterle hareket ettiniz? Neden?
En çok ihtiyacı olan aileleri seçmeye tercih ettim. Çünkü onların diğerlerinden daha çok ihtiyacı var.
Farklı özelliklere sahip insanlarda bir arada yaşamak nasıl bir duygudur? Açıklayınız.
Biz senelerdir öyle insanlarla yaşıyoruz. Hepimizin kokusu rengi görünüşü farklı olsada aynı toprağın çiçekleri olduğumuzu anlıyoruz.
3. Seçimlerinizde ön yargılarınızın etkisi oldu mu? Nasıl?Kaynak:aygunhoca.com
Olması, aksine bir çok kimsenin kabul etmeyeceği kimseyi ben seçtim.
4. Ev araya bu kişilerin yerine kendinizi koyunuz. Seçilmeyen kişilerin yerinde biri siz olsaydınız ne hissederdiniz? Bu tür durumlarla karşılaşmamak için neler yapabilirsiniz?
Kaynak:aygunhoca.com
Umudumu kaybetmez ev aramaya devam ederidm. Böyle durumlarla karşılaşmamak için iyi ev sahiplerine denk gelmek gerekir.
5. Ön yargılarımızla nasıl mücadele edebiliriz?
Ön yargılarımızla düşüncelerimle mücadele edebiliriz. Eğer düşüncelerimiz de ön yargıya yer vermezsek mücadele edebiliriz.
6. Ayrımcılığın nedenleri nelerdir? Ayrımcılıkla mücadele konusunda bireysel olarak neler yapabiliriz?
En büyük neden kendini üstün görmektir. Herkesi eşit görürsen bireysel olarak mücadeleye başlamış olursun.
Sayfa 48 Çözümün Bir Parçasıyım
Aşağıda “Örnek Olay” bölümünde verilen sorunu “Adım Adım Çözüme” tablosundaki aşamaları dikkate alarak çözüm yollarını açıklamalar bölümüne yazınız.
Örnek Olay
Belediye çocukların hâlen oyun oynadığı boş araziye alışveriş merkezi yapmayı planladı. Bölge halkı bunu istemiyor.
Kaynak:aygunhoca.com
adımlar
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 49 Etkili İletişim İçin
“Giyecek hiçbir şeyim yok, bu kıyafetlerle dışarı çıkamam. Eminim herkes bana güler. Yarın geziye de gitmeyeceğim. Ne kadar kötü... Keşke annem ve babam bana yeni kıyafetler alsalar.”
Sizce böyle bir durumda anneler/babalar/büyükler nasıl tepki verirler?
Dolapta birçok kıyafetinin olduğunu kendi geçmişlerinden örnekler vererek bizim kıyafetlerimizin olmadığı gibi örnekler verirler.
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 50
Aşağıdaki sorulara cevap vererek etkili dinleme becerinizi değerlendirebilirsiniz.
vatandaşlık çalışma kitabı cevapları
Sayfa 51-52 El Ele Beraberce
Sorular
1. Eğer gruplar birbirinden bağımsız Kaynak:aygunhoca.comolarak çalışsaydı ya da gruplardan herhangi biri görevini yerine getirmeseydi kampanyanın gerçekleşmesi mümkün olabilir miydi? Ne tür sorunlar yaşanırdı?
Olmazdı. Çünkü organizasyonlar binaya benzer. Eğer eksik birşey olursa o bina yıkılır.
2. Tek başına bir grup tüm görevleri tamamlayabilir miydi? Neden?
Bana göre tamamlanırdı. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.
3. Bireyler gruplara gönüllü destek vermeseydi bu kampanya etkili bir şekilde amacına ulaşılabilir miydi?
Ulaşamazdı. Çünkü gönülsüz yapılan bir işin mutlaka bir yeri eksik kalırdı.
4. Kampanyanın gerçekleşmesi için yapılan iş bölümü neden önemlidir?
İş bölümü sayesinde organizasyon hızlanır.
5. Sizce Pakistan için böyle bir kampanya düzenlenmesinin amacı ne olabilir?
Sel felaketinde zarar görmüş kişilere yardım etmek amacıyla olabilir.
6. İnsanların iş birliği içinde çalışmalar yapması yaşamlarını nasıl etkiler? Açıklayınız.
Yaşamlarında dayanışmayı öğrenirler.
7 Bu kampanyada gösterdiğiniz iş bölümü ve iş birliğinin demokratik toplum yaşantımıza katkısı ne olabilir? Açıklayınız.
Daha çok yardımseverliğe ve dayanışmaya önem vermeye katkısı olabilir.
Kaynak:aygunhoca.com
Kaynak göstererek alıntı yapılabilir
Vatandaşlık Çalışma Kitabı Sayfa 50