8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Konuları

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASI DERSLERI

Ilköğretim 8.sınıflar için 2011-2012 ders yılında zorunlu ders olarak okutulacak vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi ilköğretimin son sınıfında öğrenciler için önemli bir kazanımdır.Dersin konuları günümüzde çok tartışılan konular olduğundan bu yaşta vatandaşlık ve demokrasi konularının temel kavramlarını öğrenmesinde büyük yarar vardır. Bu güne kadar bu dersin konuları vatandaşlık, inkılap tarihi, sosyal bilgiler gibi dersler içerisinde öğrencilere öğretilmeye çalışılmış olmasına karşın ilk kez bu denli kapsamlı olarak ele alınmıştır..

Dersin müfredatı; öğrencilerin konulara eleştirel bakması, kendi düşüncelerini ifade edebilmesi, başkalarının düşüncelerine saygılı olması, topluma duyarlı bakması, barış içinde bir arada yaşama duygusunu vermeyi amaçlaması , dersin Bakanlıkça da önemsendiğinin ipuçlarını vermektedir.

Müfredatın kitap yazacak olan yazarları bu şekilde yönlendirmesi kitabın içeriğini ister istemez güncel olayları objektif değerlendirmeye itmektedir.. Böylece yazar; demokrasinin olmazsa olmazları olan eşitliği, adaleti,paylaşımcılığı çok rahatça ele alabilecektir.Bu güne kadar soyut olarak ele alınan vatandaşlık ve demokrasi konuları somut bir şekilde işlenecektir. Kitabın konu başlıklarından amacın böyle olduğunu rahatça görebiliyoruz.

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASI KONU BAŞLIKLARI
1-Her insan değerlidir.

Toplumda her olayın başlangıcı insanın varlığı ile başlamaktadır. Insanın varlığının korunması için özel ve genel kuralların belirlenmesi, paylaşılması, korunması, evrensel hale getirilmesi tüm bilim dallarının konusudur. Bu denli değerli varlık olan  insan nın değerini anlayabilmemiz için önce insanların birbiri ile eşitlendiği değerleri bilmeliyiz..

2-Demokrasi kültürü.

Insanın yaratmış olduğu kültürlerin başında demokrasi gelir. Kültürün kökeni insan olduğuna göre demokrasi insanların artık bir yaşam biçimidir. 21 y.y. da bu yaşam biçimi devamlı değişerek kendini geliştirecektir. Değişimi yaşarken kazanımları korumak, geleceğe taşımak için iş bölümü ve işbirliği şarttır. Toplumun bir ferdi olarak üzerimize düşen görevlerde rol alma zorunluluğumuz vardır. Demokrasi, istediklerini değil, ortak istekleri yapma becerisini gösterebilmektir.

3- Hak ve özgürlüklerimiz.

Yaşadığımız toplumu seçtiğimiz kişiler eliyle yönetiyoruz. Burada seçme ve seçilme hakkı tüm bireyler için geçerlidir. Gelişmiş ve güvenli bir yönetim oluşturmak toplum bireylerinin haklarına sahip çıkması ile doğru orantılıdır. Bize ait olan kazanımlara sahip çıkarsak, başkaları bizim hakkımızı kullanamaz. Hakkımızı birey olarak değil, daima örgütlü güç olarak savunacağız.

4- Görev ve Sorumluluklarımız

Toplum bireylerinin özgürlükten, barıştan ve hoş görüden yana olması özlenen bir toplum modelidir. Gelişmiş demokrasilerde bu ideale yakın topluluklar bulmak mümkündür. Insanlık tarihine baktığımızda bu ideale ulaşmak için mücadele verenlere demokrasi kahramanları denilmektedir. Toplumun tüm bireyleri birer demokrasi kahramanı olamaz ama üzerlerine düşen görevleri yerine getirirlerse hedeflenen toplum yapısına daha kolay ulaşırlar..

Görüldüğü gibi, amaçları bakımdan çok doğru olan vatandaşlık ve demokrasi Dersleri belirtmeye çalıştığım bu yorumumuza göre kitaplaştırılırsa çok güzel kitap olacaktır.Dileğimiz böyle bir kitabın hazırlanmasına 2010-2011 yılında vatandaşlık ve demokrasi dersini seçmeli ders olarak okutan öğretmenlerimizin katkı vermesidir. Böyle bir kitapta şu anda bu dersi okutan öğretmenlerimizin deneyimine ihtiyaç vardır. Kitabı yazarken, bilgiyi değişik yollardan temin ederken deneyimi aynı yolla elde etmemiz mümkün değildir. Bu bakımdan  kitabın hazırlanmasında öğretmenlerimizin deneyimine kesinlikle ihtiyaç vardır..

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NIHAT EMEKSIZ
http://forum.memurlar.net/konu/1057846/

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları