Türkiye Fiziki Haritası

busegül dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Asya Kıtası

Türkiye Fiziki Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

 

Konum:Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir alanda yer alan Türkiye Cumhuriyeti, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan ve İran, batıda Bulgaristan ve Yunanistan, güneyde Suriye ve Irak ile komşudur.

Coğrafi konumu: Türkiye, 36° 00'-42° 00' Kuzey Enlemleri ve 26° 00'-45° 00' Doğu Boylamları arasında yer alır.

Haritadaki konumu: Güney Batı Asya

Yüzölçümü: 814.578 km² (dünya yüzeyinin %1,3'ünü kaplar, dünyanın en geniş 36. ülkesidir.)

Sınırları: toplam kara sınırları: 2.648 km

Sınır komşuları: Ermenistan 268 km, Azerbaycan 9 km, Bulgaristan 280 km, Gürcistan 252 km, Yunanistan 206 km, İran 499 km, Irak 352 km, Suriye 822 km

Sahil şeridi: 7,200 km

İklimi: Türkiye'de başlıca üç iklim tipi görülür: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim.

Arazi yapısı: Yüksek bir ülke olan Türkiye`de yüzey şekilleri önemli ölçüde çeşitlilik gösterir. Birçoğu birbirine koşut sıralar halinde uzanan dağlar,tek başına ya da çizgisel bir diziliş gösteren sönmüş yanardağlar, üstleri yanardağ lavlarıyla ya da eski göllere ait tortul kayaçlarla kaplı olan ve vadilerle yarılmış plato düzlükler,vadiler boyunca ya da ırmak ağızlarında genişleyen tabanı alüvyonlu ovalar bu çeşitliliğin başlıca öğeleridir. Bu çeşitlilik, ülkenin yaşam koşulları ile ekonomik etkinliklerini önemli ölçüde etkiler.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Akdeniz 0 m

en yüksek noktası: Ağrı Dağı 5,165 m

Doğal kaynakları: Demir, bakır, kurşun, kömür, bor, çıva, krom, uranyum ve diğer madenler.

Sulanan arazi: 52,150 km² (2003 verileri)

Doğal afetler: Depremler, su baskınları