Hollanda Siyasi Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Kıtası

Hollanda Siyasi Haritası

Haritayı büyütmek için üzerine tıklayınız

Hollanda

Hollanda, Aruba ve Hollanda Antillerinden oluşur.

Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerinden bir tanesini oluşturur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. Ülke özellikle peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri,Holştayn adı verilen inekleri ve sosyal hakları ile tanınır.

Hollanda Avrupa Birliği, NATO, OECD üyesidir. Ayrıca Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Ülke Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Europol'e ev sahipliği yapmaktadır.

Ülke ismi

Hollanda ismi aslında sadece ülkenin kuzeybatı kısmından Birleşik Hollanda Krallığı'nın en önemli eyaleti olan Hollanda Eyaleti'nden gelmektedir. Kisaca Hollanda olarak adlandirilmaktadir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu eyalet iki eyalete bölünmüş durumdadır: Kuzey Hollanda (Başkent: Haarlem) ve Güney Hollanda (Başkent Lahey = Den Haag). Hollandaca'da "Hollanda" ifadesi sadece bu iki eyalet için kullanılır. Bunun dışında "Hollanda" daha çok, insanların kendilerini tanımladıkları alaylı (ironik) bir isimdir. Futbolda da "Hollanda" ismi kullanılır.

Hollanda'nın dışındaki ülkelerde Hollandalılar genellikle "Hollandalı" olarak adlandırılırlar ve Hollanda turizim endüstrisi ve diğer endüstriler de ülkelerini "Hollanda" olarak pazarlamaktadırlar (hem Ingilizce'de, hem de Almanca'da). Hollanda eyaletinden gelmeyen Hollandalılar, ismi veren bölge olan Hollanda'nın ülkenin geri kalan bölümlerinde herkes tarafından sevilmediği için, "Nederland" için "Hollanda" adına ve "Nederlander" için "Hollandalı" adına belli bir antipati beslemektedirler.

Ingilizce "Dutch" adı, "duutsc" gibi Orta Hollanda biçimlerinden ortaya çıkmıştır. "duutcs" ve "dietsc" gibi Orta Hollanda biçimleri halk arasında konuşulan lehçelerin adlarıdır ve bu lehçelerin, yönetimin, bilimin ve kilisenin dili olan Latince'dan ayırd edilmesine yaramışlardır. "Dutch" ve "duutsc" biçimleri Almanca bir kelime olan "deutsch" ile bağlantılıdır, aynı kökenden gelir.
Tarihi

Hollanda tarihi

Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) 26 Temmuz 1581'de Ispanya kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1648'de imzalanan Vestfalya Antlaşması'nda Hollanda vilayetlerinin bağımsızlığı tanındı. Bu yaklaşık olarak, daha sonra kurulacak olan Hollanda'nın bulunduğu bölgeydi. Buna karşın, bu bölgenin güneyinde kalan bölgeler, Flanderler dahil olmak üzere, krallıkta kaldı; daha sonra buradan Belçika Ülkesi oluştu. Bu tarihten sonra Kuzey Hollandalılar ve Güney Hollandalılar üzere iki toplumdan bahsedilmeye başlandı.

Viyana Kongresi kuzey ve güneyi bağımsız bir ülke olan Hollanda Krallığı olarak kısa bir süre için birleştirdi. Lakin güney Hollandalılar (Felemenkliler) 1830'da bağımsızlıklarını Belçika adı altında ilan etmişlerdi bile. ("Belgica" eski bir Roma eyaletinin ismidir, ve Rönesans döneminde bu ifade, kuzey de dahil, Hollanda'nın Latince ismi olarak kullanıldı.)
Coğrafya

* Konum: Batı Avrupa, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya arasında yer alır.
* Coğrafi konumu: 52 30 Kuzey enlemi, 5 45 Doğu boylam
* Yüzölçümü: 41,526 km²
* Sınırları (toplam): 1,027 km
o sınır komşuları: Belçika 450 km, Almanya 577 km
* Sahil şeridi: 451 km
* Iklimi: Ilıman; deniz iklimi, yazlar serin ve kışlar ılıman geçer.
* Arazi yapısı: Çoğunlukla kıyı bölgesinde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikler yer alır.
* Deniz seviyesinden yüksekliği:
o en alçak noktası: Prins Alexanderpolder -7 m;
o en yüksek noktası: Vaalserberg 322 m
* Doğal kaynakları: Doğal gaz, petrol, işlenebilir arazi
* Arazi kullanımı:
o tarıma uygun topraklar: %21.96
o daimi ekinler: %0.77
o diğer: %77.27 (2005 verileri)
* Sulanan arazi: 5,650 km² (2005 verileri)
* Doğal afetler: Su baskınları

Nüfus

* Nüfus: 16,491,461 (Temmuz 2006 verileri)
* Nüfus artış oranı: %0.49 (2006 verileri)
* Mülteci oranı: 2.72 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
* Bebek ölüm oranı: 4.96 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
* Ortalama hayat süresi (2006 verileri):
o Toplam nüfus: 78.96 yıl
o erkeklerde: 76.39 yıl
o kadınlarda: 81.67 yıl
* Ortalama çocuk sayısı: 1.66 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
* HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
o HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 (2003 verileri)
* Ulus: Hollandalı
* Nüfusun etnik dağılımı: 91% Hollandalı, 9% Türk, Faslı ve diğer
* Din:
o Roma Katolikleri %27,
o Protestan %15,7,
o Müslüman %5,7,
o diğer %2,3,
o tanrıtanımaz %48,2
* Dil: Hollandaca
* Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
* toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)

Yönetimi

* Ülke adı: Resmi tam adı: Hollanda Krallığı
* Yerel tam adı: Koninkrijk der Nederlanden
o yerel kısa şekli: Hollanda
o ingilizce: Netherland
* Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
* Başkent: Amsterdam
* Idari bölümler:
o 12 bölge (Hollandacada provincies); Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
* Bağımlı toprakları: Aruba, Hollanda Antilleri
* Bağımsızlık günü: 1579 (Ispanya'dan)
* Milli bayram: Kraliçe günü, 30 Nisan
* Anayasa: 1814; bir çok kez yenilenmiştir, son düzenlenme tarihi 17 Şubat 1983

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Bulgaristan Siyasi Haritası

Yunanistan

Balkanlar Haritası

Avusturya Haritası

Fransa Siyasi Haritası

Almanya Siyasi Haritası

Italya Fiziki Haritası

Ispanya Haritası

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Coğrafya Haritaları

Tarih Haritaları

Il Ilçe ve Köylerimiz