Isveç Hakkında Genel Bilgiler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Kıtası

ISVEÇ HAKKINDA GENEL BILGILER

Isveç'in Coğrafi Özellikleri

Iskandinavya Yarımadası'nın doğu kesimini kaplayan
uzun ve dar bir ülkedir. Norveç ve Finlandiya ile sınırları
olan ülkenin 14000 km. yi geçen ve açıklarında yüzlerce
ada bulunan kıyı şeridi son derece girintili çıkıntılıdır.

Fiziki Özellikleri:

Jeolojik açıdan Isveç toprakları, yakın geçmişte oluşan
buzulların örttüğü yaşlı kayalardan oluşur. Ülke kuzeyden
güneye doğru üç ana coğrafi bölgeye ayrılır: Norrland,
Svealand ve Götaland. Norveç sınırı boyunca Iskandinav
Dağları uzanır. Yükseltileri 2000 m. kadar olan bu dağlık
alanın doğusunda Baltık Denizi'ne doğru gittikçe alçalan
platolar yer alır. Norland adı verilen bölgenin şekillenmesinde
Dördüncü Zaman buzullarının büyük etkisi olmuştur.
Ülkenin güney kesiminde geniş yer kaplayan ovalar, kuzeye
doğru dar bir kıyı ovası şeklinde uzanır. Oldukça girintili
çıkıntılı kıyıların önünde binlerce küçük ova yer alır.
Bu ovalar, deniz seviyelerindeki yükselme sonucu moren
setleri ile hörgüç kayaların kabartılarından oluşur. Bu kıyılara
skyer kıyıları denir. Zengin bir akarsu ağına sahip ülkede
Baltık Denizi'ne dökülen akarsular hızlı akışlı oldukları
için hidroelektrik potansiyelleri çok yüksektir. Ülkede
irili ufaklı binlerce buzul gölü vardır.
Isveç'in Kuzey Kutup dairesinin içinde kalan bölgelerinde
kutup iklimi, dağlarının yüksek kesimlerinde dağ iklimi ve
iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Özellikle Kuzey Kutbuna
yakın olan Laponya Bölgesi'nde kışlar çok sert geçer.
Ancak bu bölgelerde haziran ve temmuz aylarında
güneş hiç batmaz. Isveç'in güney kıyılarında ise Gulf
Stream sıcaksu akıntısının etkisi görülür. Bu nedenle buralarda
iklim daha ılımandır. Ülke topraklarının büyük bir
kısmı ormanlarla kaplıdır (%68). Kuzeyde, Laponya'da
tundra adı verilen bodur çalılar ve yosunlar görülür.

Nüfus ve Yerleşme:


Nüfusun büyük bir bölümü ülkenin güneyinde yaşar. Kuzey
kesimler tenhadır. Nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkede
km2 ye 20 kişi düşer. Nüfusun büyük bir bölümü
kentlerde yaşar. Nüfus artış hızı çok düşüktür. Ülkenin
önemli şehirleri; başkent Stockholm, Malmö ve Göteburg'tur.

Ekonomik Özellikleri:

Isveç ekonomisi büyük ölçüde sanayi, hizmet ve ticaret
sektörüne dayanır. Ekonomik büyüme ve gelişme sonucunda
Isveç günümüzde dünyanın gelir düzeyi en yüksek
ülkelerinden biri haline gelmiştir.
Isveç topraklarının % 10 -undan daha az bir kısmı tarıma
ayrılmış olmasına karşın modern yöntemler kullanıldığı
için verim yüksektir. Bu nedenle üretim, ihtiyacı karşılar.
Başlıca tarım ürünleri; çavdar, arpa, buğday, patates, şekerpancarıdır
Tarım alanlarının azlığı insanların hayvancılığa
yönelmesine neden olmuştur. Ülkede büyükbaş
hayvancılık gelişmiştir. Baltık ve Kuzey Denizi'nde balıkçılık
yapılmakla birlikte en önemli ekonomik etkinliği açık deniz
balıkçılığı oluşturur. Orman alanlarının ülke yüzölçümüne
oranı bakımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden
biridir (% 68). Buna bağlı olarak orman ürünlerine
dayalı sanayi, çok gelişmiştir.
Avrupa'nın en gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olan Isveç'te
en önemli sanayi kolları demir-çelik ve kağıt sanayi'dir.
Ülke; demir, uranyum, bakır, kurşun, çinko ve altın
yönünden zengindir. Sanayi için gerekli olan enerjinin çoğu
hidroelektrik santrallerinden sağlanır. Nükleer santrallerden
elde edilen enerjinin oranı da yüksektir. Isveç'te en
gelişmiş ulaşım sektörü karayollarıdır. Ülke içi ulaşımında
demiryollarından da büyük ölçüde yararlanılır.
Denizcilik çok önemli olup kıyı ve açık deniz gemiciliği
şeklinde yapılmaktadır. Ülkenin en işlek limanları Göteborg,
Stockholm ve Malmö'dür.

Ayrıca Bakınız

Bulgaristan Siyasi Haritası

Yunanistan

Avusturya Haritası

Fransa Siyasi Haritası

Almanya Siyasi Haritası

Italya Fiziki Haritası

Ispanya Haritası

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Coğrafya Haritaları

Tarih Haritaları

Il Ilçe ve Köylerimiz