İnkılap Tarihi 3.Ünite Klasik Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi 3.Ünite Klasik ve Boşluk Doldurma Soruları

1-Gümrü Antlaşmasının önemleri nelerdir.

     TBMM uluslar arası alanda ilk kez tanınmıştır,

     TBMM’nin ilk siyasi başarısı gerçekleşmiş,

     Ermeniler sevrdeki isteklerinden vazgeçmişlerdir.

2-Güney Cephesinde Fransızların işgal ettikleri şehirler nerelerdir.

     Adana, Maraş, Urfa, Antep

3-Mudanya Ateşkes Antlaşması için yapılan görüşmelere katılan devletler hangi devletlerdir.

   TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya

4-Sakarya Zaferinden sonra Mustafa Kemale hangi unvan verilmiştir.

      GAZİLİK UNVANI verilmiştir.

5-TBMM Hükümetinin uluslar arası alandaki ilk siyası başarısı hangi antlaşmadır.

     GÜMRÜ ANTLAŞMASI

6-TBMM yi tanıyan ilk Müslüman devlet hangi devlettir.

     AFGANİSTAN

7-Doğu Cephesinde Türk ordusuna hangi komutan önderlik etmiştir.      

      KAZIM KARABAKİR

8-Hangi antlaşma ile doğu sınırımız kesin seklini almıştır.

    KARS ANTLAŞMASI ile kesin halini almıştır.

9-Osmanlı devletinde yönetime baş kaldırmadıkları için Ermenilere ne isim verilmiştir.

     MİLLET-İ SADIK

10- Yeni TÜRK devletinin eğitim sisteminin belirlemek için hangi kongre düzenlenmiştir.

       MAARİF KONGRESİ

11-I. İnönü Savaşı sırasında Türk ordusu hangi ayaklanmayı bastırmıştır.

    ÇERKEZ ETEM ayaklanması bastırılmıştır.

12-Hangi savaştan sonra TÜRK milletinin TBMM ye olan güveni artmıştır.

1.İNÖNÜ savaşından sonra TBMM ye olan güven artmıştır.

13-Ankara Antlaşması ile Hatay hariç hangi bölgemizin sınırları çizilmiştir.

      GÜNEY BÖLGESİ

14-Meclisin Kayseriye taşınması hangi savaştan sonra gündeme gelmiştir.

     Kütahya- Eskişehir savaşlarından sonra meclisin Kayseriye taşınması gündeme gelmiştir.

15-Ermenileri zorunlu göçe tabir tutan kanun hangi kanundur.

    TECHİR KANUNU

16-Urfa savunmasında Türk halkına kim önderlik etmiştir.

   ALİ SAİP BEY

17-Fransızlar Güney cephesinde hangi illere işgal etmişlerdir.

     URFA, ANTAP, MARAŞ ve çevresine.

18-Batı Cephesinde kurulan düzenli ordunun komutanı kim olmuştur.

 

   İSMET İNÖNÜ olmuştur.

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk