İnkılap Tarihi 2.Ünite Klasik ve Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi 2.Ünite Klasik ve Boşluk Doldurma Soruları

1-Azınlıkların kurduğu cemiyetleri yazınız.

  Pontus Rum

  Taşnak ve Hınçak

  Mavri Mira

  Alyans İsrailit ve Makabi 

2-Milliyetçilik nedir

    Kendilerini birleştiren dil, din, tarih ve kültür birliğinden dolayı millet olma bilincine ulaşmış bir topluluğun siyasi birliğini ve egemenliğini mutlak bir değer olarak savunan bir görüştür.

3-Sömürgecilik nedir.    

   Bir devletin başka ulusları, devletleri, toprakları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına yayılmak istemesidir.

4-Taarruz cephelerini yazınız.

   Kafkas Cephesi

   Kanal Cephesi

5-Savunma cephelerini yazınız.

     Çanakkale Cephesi

     Irak- Basra Cephesi

     Hicaz- Yemen Cephesi

     Suriye- Filistin Cephesi

6-Sınır dışında olan yardım cephelerini yazınız.

    Romanya Cephesi

    Makedonya Cephesi

    Galiçya Cephesi

7-Kafkas Cephesinin açılma nedenlerini yazınız.

   Bakü petrollerini ele geçirmek,

   Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak,

   Rusların Doğu Anadolu’da işgal ettikleri toprakları geri almak için açılmıştır.

8-Kanal Cephesinin açılma nedenlerini yazınız.

     Bu cephe genellikle İngilizlere yönelik açılmıştır,

     Osmanlının Mısırı İngilizlerden geri almak istemesi,

     Osmanlının İslam dünyasını İngilizlere karşı harekete geçirmek istemesi amacıyla açılan bir cephedir.

9-Mondros Ateşkes Antlaşması nerede imzalanmıştır.

    Limni Adasının Mondros Limanında imzalanmıştır.

10-Kuvayımilliye nedir.

   Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yapılan işgaller ve azınlıkların zararlı faliyetleri karşısında, halkın kurduğu bölgesel silahlı direniş örgütleridir.

11-Mondros Ateşkes antlaşmasının 7. maddesini yazınız.

    İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda olursa her zaman saldırabilecek.

12-Osmanlı ordusunun I. Dünya savaşında başarı kazandığı tek cephe ...Çanakkale... Cephesi dir.

13-...Redd-i İlhak... cemiyeti İzmir ve çevresini Yunan işgallerine karşı korumak için kurulmuştur.

14-Milli cemiyetler ...Sivas... Kongresinde tek bir çatı altında birleştirilmiştir.

15-...Mondros... Ateşkes Antlaşmasının 7 ve 24. maddeleri oldukça önemlidir.

16.I. TBMM ...Güçler Birliği... ilkesini esas almıştır.

17-TBMM Sevr antlaşmasını imzalayanları ...Vatan Haini... ilan etmiştir.

18- Sivas Kongresi öncesi ...Ali Galip... olayı meydana gelmiştir.

19-I. Dünya Savaşının temel nedeni ...Sömürge... dir.

20-Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına ...Rauf Orbay... imzalamıştır.

21-I. Dünya Savaşında Osmanlı ...İttifak... gurubunda yer almıştır.

22-Sevr Antlaşması uygulamaya ...konulmayan... bir antlaşmadır.

23-İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılmasına ...Sivas... Kongresinde karar verilmiştir.

24-Manda ve Himaye düşüncesi ...Sivas... Kongresinde kesin olarak reddedilmiştir.

25-...Galiçya, Makedonya ve Romanya... Osmanlı sınırları dışında açılan cephelerdir.

26-Mustafa Kemal ...19 Mayıs 1919... da Samsuna ayak basmıştır.

27-Doğu Cephesinde ...Ermeni... Sorunu meydana gelmiştir.

28-Son Osmanlı Mebusan Meclisinde İtilaf Devletleri Tarafından tutuklanan milletvekilleri ...Malta... sürgüne gönderilmişlerdir.

29-Milli Mücadelenin yayın organı olan ...İradeyi Milliye... gazetesinin çıkarılmasına Sivas Kongresinde karar verilmiştir.

30- I. Dünya Savaşının ardından Almanya ile ...Versay.. antlaşması imzalanmıştır.

31-Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak ilkesi ...Sömürgeciliği.. önlemek amacı ile konulan bir ilkedir.

32-I. Dünya Savaşı sonrasında yapılacak olan barış antlaşmasının şartlarını belirlemek için ...Paris Barış Konferansı... toplanmıştır.

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk