İnkılap Tarihi 1.Ünite Klasik ve Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi 1.Ünite Klasik ve Boşluk Doldurma Soruları

1-Osmanlıcılık fikrini açıklayınız.

      Osmanlıcılık, Osmanlı sınırlarında yaşayan herkesi ayrım yapmadan Osmanlı vatandaşı sayan fikir akımıdır.

2-Batıcılık fikrini açıklayınız.

      Batıcılık, Osmanlı Devletinin kurtuluşunun Batının akıl, bilim ve tekniğini almakla sağlanacağı düşüncesidir.

3-İslamcılık fikrini açıklayınız.

      Osmanlı Devletinin kurtuluşunun halifelik makamının bütünleştirici etkisi ve Müslümanların bir çatı altında toplanması ile sağlanacağı düşüncesidir.

4-Türkçülük fikrini açıklayınız.

      Azınlık isyanlarına ve yabancıların Osmanlı ülkesindeki etkinliklerine tepki olarak Osmanlı sınırları içinde Türkleri tek çatı altında toplama ve haklarını koruma düşüncesidir.

5-Mustafa Kemalin okuduğu okulları sırasıyla yazınız.

   Mahalle Mektebi

   Şemsi Efendi Mektebi

   Selanik Mülkiye Rüştiyesi

   Selanik Askeri Rüştiyesi

   Manastır Askeri İdadisi

   Harp Okulu

   Harp Akademisi

6-Mustafa Kemalin düşünce yapısını etkileyen şehirleri yazınız.

    Sofya, Manastır, İstanbul, Selanik

7-II. Balkan Savaşının sebebini yazınız.

    I. Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı Bulgaristan’ın almasına tepkilenen diğer balkan ülkeleri sebebiyle II. Balkan savaşı başlamıştır.

8-Mustafa Kemalin ileri görüşlü yönü hangi savaşta ön plana çıkmıştır.

   ÇANAKKALE SAVAŞI

9-Atatürk’e Kemal ismi kim tarafından verilmiştir.

   Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi

10-Türk Kurtuluş Savaşında Türk halkı hangi fikir akımı etrafında birleşmiştir.

     TÜRKÇÜLÜK

11-Nutukta nelerden bahsedilmiştir.

     Türk Kurtuluş Savaşın da ve sonrasında inkılaplardan bahsedilmiştir.

12- 31 Mart olayının sebebini yazınız.

    Meşrutiyet rejimine son vermek amacıyla çıkmıştır.

13-Mustafa Kemalim şiire olan isteğini, sevgisinin artmasını sağlayan Ömer Naciyi hangi şehirde tanımıştır.

    MANASTIR

14-Mustafa Kemal öğrenim hayatına hangi okulda başlamıştır.

     MAHALLE MEKTEBİ

15-Mustafa Kemal Trablusgarp da yerli halkı ...İtalyanlara... karşı örgütlemiştir.

16-Mustafa Kemal Harp Akademisinden ...Kurmay Yüzbaşı... olarak mezun olmuştur.

17-Mustafa Kemal ...Selanik... te doğmuştur.

18-Osmanlı Devleti ...Uşi... Antlaşması yla Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.

19-Batıcılık fikri Osmanlının kurtuluşunu Avrupa’ya yaklaşmakta görmüştür.

20- 31 Mart olayından sonra padişah ...II. Abdülhamit... tahttan indirilmiştir.

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk