inkılap Tarihi Klasik ve Test Sorular ve Cevaplar 8. Sınıf

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

inkılap Tarihi Klasik ve Test Sorular ve Cevaplar 8. Sınıf

1)Mustafa Kemal Atatürk hangi şehirde fikir hayatında etkili olmuştur?

A )MANASTIR     B)SELANİK       C)SOFYA      D)İSTANBUL

Cevap A seçeneğidir

2)Hangi ülke taraf değiştiren tek ülkedir ?

A)FRANSA    B) İTALYA   C) OSMANLI DEV.   D)BULGARİSTAN 

CEVAP B SEÇENİĞİDİR

3)Mustafa kemal Selanik askeri rüştiyesindeyken ……………. Eseriyle tanımıştır     

CEVAP:NamıkkemAL

4)Atatürk ‘’ilk hedefimiz akdenizdir ‘’ sözüyle ne özellğini belirtmiştir

A)liderlğini   B)ön planlığını   C)milletçiliğini  D)eşitliliğini

Cevap a

5)Atatürk şamda hangi cemiyeti kurdu

Vatan ve hürriyet 

6)Osmanlı savaşa neden girmek istedi 

Kaybettiği toprakları geri almak için 

7)Çanakkale savaının sonuçlarında Atatürk başarılarından dolayı ……………..rütbesine yükseldi. 

Albay

8)suvanuma cepheleri hangi ülkelerdir 

Çanankale ırak ve suriye cepheleridir

9)yardım cepheleri hangi cephelerdir 

Makedonya Galiçya romanya

10)taaruz cepheleri ……………………………………………. Cephelerdir 

Kafkas ve kanal cepheleri

11)Atatürk geldikleri gibi giderler sözünü hangi anlaşmada söylemiştir

Mondors ateşkes anlaşmasında 

12)Ermenilerin kurduğu cemiyetler nedir

Hınçak/taşnak

13)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi madde önemli rol oynar ,

7.madde 

14)mustafa kemal samsuna çıkışta geldikleri gibi giderler sözüyle ne özelliğini belirtmiştir ?

Liderliğini

15)amasya genelgesi hangi tarihte  kuruldu

22 haziran 1919

16)Atatürk samsuna çıkmadan 4 gün önce nereye gitmişitir

İzmire

17)Atatürk istanbula işgal edileceğini  bildiği için istanbula gitemdi

18) yasama yürtme yetkisi ………..dır.   (tbmm)

19)TBMM çıkarılan ayaklanam bastırmak için hıyaneti vataniye kurulmuştur    

20)amasya görüşmesi……………………….tarihinde temsil heyeti kuruldu.

Cevap:20 -22 ekim

21)sivas kongresi ne zaman kuruldu?

4-11 eylül 1919

22)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi şehirlr işgal edilecektir?

(Erzurum vanelazığ Diyarbakır sivasbitlis) (EVEDSB)

23)sakarya meydan savaşı hangş tarihler arası yapılmıştır

23 ağusos/13 eylül 1921

24)sakarya zaferinin ardından hangi yerler anlaşma imzaladı?

Azarbeycaneremnisan ve Gürcistan 

25)istiklal marşı ne tarih teekabül edilir 

12 mart 1921

27)Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi batıya açılan kent Selanik hakkında verilen bilgi yanlıştır?

I)Çok uluslu bir yapıya sahipti. 

II)Eğitim ve kültürel faaliyetlerin canlı olduğu bir yerdi.

III)Farklı din gurupları bir arada yaşadığı bir yerdi.

IV)Ekonominin canlı olduğu bir yere sahip değildi.

A)yalnız I       B)yalnız IV   C) I ve IV       D)yalnız III

CEVAP : B seçeneğidir.

 28)Soru

Hangi fikir akımı Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında ve Cumhuriyetin örgütlenmesinde önemli rol oynamıştır?

A)OSMANLICILIK   B)BATICILIK     C)İSLAMCILIK   D)TÜRKÇÜLÜK

 CEVAP: D seçeneğidir.

29)Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz adlı görevde hangi Rütbeyi almıştır?

A)YARBAY     B)TÜM GENERAL  C)MAREŞAL  D)BİNBAŞI

CEVAP :C seçeneğidir.

30) Soru 

31 MART Ayaklanması ‘nı bastıran bu orduya ‘’Hareket Ordusu’’adını…………………. Vermiştir.

CEVAP:MUSTAFA KEMAL

31) Soru

 Hangileri I. Dünya Savaşının Genel Nedenlerinden biridir?

I)Sömürgecilik yarışı 

II)Milletçilik Akımlarının etkileri

III)Silahlanma Yarışı 

IV)Devletler Arası Bloklaşmalar

A)HEPSİ    B) I VE IV     C) I VE III     D) II VE III

CEVAP :AHEPSİ

32)Soru

Osmanlı devletinin 1.Dünya Savaşı’na   girmesinin en önemli sebebi nedir?

A)Tüm devletlerden üstün olduğunu göstermek için

B)Kaybedilen toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtarmak için

C)Ekonomi ve siyasi alanını arttırmak için

D)Tüm devletler karşı güçsüz olduğunu ispat etmek için

CEVAP:B

33)SORU

Aşağıdaki verilen cephelerden hangisinde Musafa Kemal savaşmamıştır?

A)Suriye/Filistin B)Kanal Cephesi  C)Kafkas Cephesi D)Hicaz C.

CEVAP:D seçeneğidir.

34)Soru

Osmanlı devletinin 1.dünya savaşında savaştığı cephelerden taarruz cepheleri …………………….cephelerdir.

CEVAP:Kafkas ve Kanal cepheleridir.

35)soru

Ermenilerin kurduğu Cemiyetler………………………cemiyetlerdir.

CEVAP:Hınçak&Taşnak

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk