İnkılap Tarihi 25 Klasik Soru ve Cevap

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi 25 Klasik Soru ve Cevap

1)Mustafa kemal Atatürk hangi şehirde fikir hayatında etkili olmuştur?

A )MANASTIR     B)SELANİK       C)SOFYA      D)İSTANBUL

Cevap A seçeneğidir

2)İttifak veya itilaf devletleri arasında hangi ülke taraf değiştiren tek ülkedir ?

A)FRANSA    B) İTALYA   C) OSMANLI DEV.   D)BULGARİSTAN 

CEVAP B SEÇENİĞİDİR

3)Mustafa kemal Selanik askeri rüştiyesindeyken ……………. Eseriyle tanımıştır     

CEVAP:Namık Kemal

4)Atatürk ‘’ilk hedefimiz Akdeniz’dir ‘’ sözüyle ne özelliğini belirtmiştir

A)liderliğini   B)ön planlığını   C)milletçiliğini  D)eşitliliğini

Cevap a

5)Atatürk Şam’da hangi cemiyeti kurdu?

Vatan ve hürriyet 

6)Osmanlı savaşa neden girmek istedi 

Kaybettiği toprakları geri almak için 

7)Çanakkale savaşının sonuçlarında Atatürk başarılarından dolayı ……………..rütbesine yükseldi. 

Albay

8)Suvanma cepheleri hangi ülkelerdir?

Çanakkale Irak ve Suriye cepheleridir

9)yardım cepheleri hangi cephelerdir 

Makedonya Galiçya Romanya 

10)Osmanlı devletindeki Taarruz cepheleri ………………. Cephelerdir 

Kafkas ve kanal cepheleri

11)Atatürk geldikleri gibi giderler sözünü hangi anlaşmadan sonra istanbul limanında gördüğü gemiler söylemiştir

Mondros Ateşkes Anlaşmasında 

12)Ermenilerin kurduğu cemiyetler nedir

Hınçak/Taşnak

13)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi madde önemli rol oynar ,

7.madde 

14)Mustafa kemal samsuna çıkışta geldikleri gibi giderler sözüyle ne özelliğini belirtmiştir ?

Liderliğini

15)Amasya genelgesi hangi tarihte  kuruldu

22 haziran 1919

16)Atatürk samsuna çıkmadan 4 gün önce nereye gitmiştir?

İzmir’e

17)Atatürk İstanbul’a işgal edileceğini  bildiği için İstanbul’a gitmedi   

18) yasama yürütme yetkisi ………..‘dır.   (tbmm)

19)TBMM çıkarılan ayaklanmayı  bastırmak için hıyaneti vataniye kurulmuştur    

20)Amasya görüşmesi……………………….tarihinde temsil heyeti kuruldu.

Cevap:20 -22 ekim

21)Sivas kongresi ne zaman kuruldu?

4-11 eylül 1919

22)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi şehirleri işgal edilecektir?

(Erzurum Van Elazığ Diyarbakır Sivas Bitlis) (EVEDSB)

23)Sakarya meydan savaşı hangi tarihler arası yapılmıştır

23 Ağustos/13 eylül 1921

24)Sakarya zaferinin ardından hangi yerler anlaşma imzaladı?

Azerbeycan Ermenistan ve Gürcistan 

25)İstiklal marşı ne tarihte kabul edilir 

12 mart 1921

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk