İnkılap 8. Sınıf Teog Hazırlık Soru Cevap

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap 8. Sınıf Teog Hazırlık Soru Cevap

1.Selanik Osmanlı topraklarına kaç yılında katılmıştır?

Cevap: Selanik Osmanlı topraklarına 1430 yılında katılmıştır.

2.Selanik Yunanistan’ın yönetimine hangi savaştan sonra geçmiştir?

Cevap: 1. Balkan savaşı sonrasında Yunanistan’ın yönetimine geçmiştir.

3.Selanik şehrinin bu çok uluslu yapısı neyin oluşmasını sağlamıştır?

Cevap: Zengin kültürel bir yapının oluşmasını sağlamıştır

4.Mustafa Kemal’in doğum günü tam olarak neden bilinmiyor?

Cevap: Nüfus kayıtları tam olarak tutulmadığından dolayı bilinmiyor.

5.Zübeyde Hanım’ın ailesi nerden nereye taşınmıştır?

Cevap: Konya’dan Rumeli’ye yerleşmiştir.

6.Ali Rıza Efendinin mesleği nedir?

Cevap: Gümrük memurudur.

7.Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendinin kaç çocuğu olmuştur?

Cevap:6 çocuğu olmuştur.

8. Ali Rıza Efendinin hangi çocukları küçük yaşta vefat etmiştir?

Cevap: Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşta ölmüşlerdir.

9.Mustafa Kemal Atatürk kim ile evlenmiştir?

Cevap: Latife Hanım ile evlenmiştir.

10.Mustafa Kemal’in askerlik hayatı hangi okula başlamasıyla başlamıştır?

Cevap: Selanik Askeri Rüştiyesini kazanmasıyla başlamıştır.

11.Mustafa Kemal annesi isteği üzerine hangi okula başlamıştır?

Cevap: Mahalle Mektebine başlamıştır.

12.Mustafa Kemal geometri kitabını kaç yılında yazmıştır?

Cevap:1936-1937 yılları arasında yazmıştır.

13.Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’nden kaç yılında mezun oldu?

Cevap:1896 yılında mezun oldu.

14.Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’nden sonra hangi okula başlamıştır?

Cevap: Manastır Askeri İdadisine başlamıştır.

15.Uşi antlaşması kim ile yapılmıştır?

Cevap: İtalya ile yapılmıştır.

16. Uşi antlaşması kim ile yapılmıştır?

Cevap: 1912 yılında yapılmıştır.

17. Osmanlı devleti Süveyş kanalına kaç yılında saldırı düzenlemiştir?

Cevap: 1915 yılında düzenlenmiştir.

18.Mustafa Kemal Paşa 5 Temmuz 1917 yılında kaçıncı ordu komutanlığına atandı?

Cevap:  7. Ordu komutanlığına atandı.

19. Mustafa Kemal 1896 ile 1898 yıllarında hangi okulda okumuştur?

Cevap: Manastır Askeri İdadisinde okumuştur.

20. Mustafa Kemal kaç yılında Harbiye Nezaretinde göreve başlamıştır?

Cevap: 13 Kasım 1918 yılında başlamıştır.

21. Osmanlı İmparatorluğunun Kuzey Afrika’da varlığı hangi anlaşma ile son buldu?

Cevap: Uşi antlaşması ile son buldu.

22.Trablusgarp savaşı kaç yılında yapıldı?

Cevap: 1911 yılında yapıldı.

23. Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangi savaştır?

Cevap:  Atatürk’ün ilk askeri başarısı Trablusgarp savaştır.

24. Çanakkale zaferi kaç yılında kazanılmıştır?

Cevap: Çanakkale zaferi 18 Mart 1915 kazanılmıştır.

25. 1. Dünya savaşında tek kazandığımız savaş hangisidir?

Cevap: Çanakkale savaşıdır.

26.Mondros Ateşkes antlaşması kaç yılında yapılmıştır?

Cevap: 30 Ekim 1918 yılında yapılmıştır.

27. 1. Dünya savaşı kaç yılında yapılmıştır?

Cevap:1914-1918 yıları arasında yapılmıştır.

Cevap: Sırplı bir öğrencinin Avusturya-Macaristan veliahdını öldürmesi ile başlamıştır.

29. Osmanlı İmparatorluğu savaşa neden girdi?

Cevap: Kaybedilen toprakları geri almak için savaşa girdi.

30. Osmanlı devleti hangi cephelerde savaştı?

Cevap: Kafkas cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye cephesi, Irak cephesinde savaştı.

31.Osmanlı devlet hangi antlaşma ile fiilen sona ermiştir?

Cevap: Mondros anlaşması ile sona ermiştir.

32. Paris Barış konferansı kaç yılında toplanmıştır?

Cevap: 18 Ocak 1919 yılında toplanmıştır.

33. Gümrü antlaşması kim ile imzalanmıştır?

Cevap: Ermenilerle imzalanmıştır.

34. 1. Dünya savaşı kaç yıl sürdü?

Cevap:4 yıl sürdü.

35.Sanayi inkılabı nedir?

CEVAP :El,kol gücüne dayalı üretimden makinalı üretime geçiştir.

36. Fransız İhtilali kaç yılında ortaya çıkmıştır?

CEVAP: Fransız İhtilali1789 yılında ortaya çıkmıştır.

37. Fransız İhtilali’nden Osmanlı Devleti neden etkilenmiştir?

CEVAP: Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akını her milletin kendi devletini kurma hakkını ifade ettiği için çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz yönde etkilendi.

38. Birinci Balkan Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

CEVAP: Birinci Balkan Savaşı 1912 yılında başlamıştır.

39. Balkan Savaşı sonunda ne oldu?

CEVAP: Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Arnavutluk, Makedonya, İmraz ve Gökçeada dışındaki bütün Balkan topraklarını ve Ege’deki adaları kaybetti.

40. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler nelerdir?

CEVAP: 

Kafkasya Cephesi.

Çanakkale Cephesi.

Yemen Cephesi.

Hicaz Cephesi.

Kanal Cephesi.

Filistin Cephesi.

Suriye Cephesi.

Irak Cephesi.

Galiçya ve Makedonya Cephesi.

41. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti.

İmparatorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu. Devleter arası bloklaşmadır.

42. 31 Mart isyanını bastırmaya giden ordunun adı nedir?

Cevap: Hareket ordusudur.

43. Erzurum kongresi kaç yılında yapıldı?

Cevap:23 Temmuz 1919’da yapıldı.

44.Sivas kongresi kaç yılında yapıldı?

Cevap: 4 Eylül 1919’da yapıldı.

45.TBMM kaç yılında kuruldu?

Cevap:23 Nisan 1920’ de kuruldu.

46. İtilaf Devletleri nelerdir?

CEVAP: İngiltere.

Fransa .

Rusya .

ABD.

Japonya.

Sırbistan.

Yunanistan.

Brezilya.

Romanya.

İtalya .

47.  İttifak Devletleri nelerdir?

CEVAP: Osmanlı Devleti.

Almanya. 

Avusturya Macaristan İmparotorluğu.

Bulgaristan.

48.İttifak Devletleri nelerdir?

CEVAP:

Osmanlı Devleti.

Almanya. 

Avusturya Macaristan İmparotorluğu.

Bulgaristan

49. M. Kemal hangi yılda Kurmay Başkan olarak orduya katıldı?

CEVAP : M. Kemal 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun olarak orduya katıldı.

50.M. Kemal’in ilk askeri başarısı nedir?

CEVAP: M. Kemal’in ilk askeri başarısı Trablusgarp’tır.

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk