İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İNKILAP  TARİHİ  VE  ATATÜRKÇÜLÜK  DERSİ  SORULARI

1)Mustafa Kemal ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir . İleri! '' emrini hangi savaş sonrasında vermiştir?

a)Çanakkale Savaşı    

b)II. İnönü Savaşı

c)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

d)Sakarya Meydan Muharebesi

2)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katıldığı savaşlardan değildir?

A)Sakarya Savaşı

b)Trablusgarp Savaşı

c)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

D)Sofya Savaşı

3)Aşağıdakilerden hangisi farklı türden bir cemiyettir?

a)Kilikyalılar Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

c)Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti

d)Mavri Mira Cemiyeti

4)Wilson İlkelerine göre antlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek için aşağıdakilerden hangisi kurulacaktır?

a)Kuvayimilliye

b)Cemiyet-i Akvam

c)Cemiyetler 

d)Pontus Rum

5)I. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerden hangisine savaşmamıştır?

a)Kafkas Cephesi

b)Çanakkale Cephesi

C)Suriye Cephesi

d)Hicaz-Yemen Cephesi

6)Mustafa Kemal mareşal rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

a)Sakarya Savaşı

b)Kütahya-Eskişehir Savaşları

c)Çanakkale savaşı

d)Birinci Dünya Savaşı

7)Anadolu topraklarından çekilen ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)İtalya

b)İngiltere

c)Rusya

d)Sırbistan

8)Kurtuluş Savaşı'nın savaş dönemi hangi antlaşma ile sona ermiştir?

a)Ankara Antlaşması

b)Moskova Antlaşması

c)Kars Antlaşması

d)Mudanya Ateşkes Antlaşması

9)Lozan Antlaşmasında Misakımilli'ye aykırı olarak çözümlenen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı borçları

b)Boğazlar

c)Ege adaları 

d)Batı sınırı

10)Kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden ilk büyük devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sovyet Rusya

b)İngiltere

c)Fransa 

d)Almanya

11)Maarif Kongresi hangi savaş esnasında toplanmıştır?

a)İkinci İnönü Savaşı

b)Eskişehir-Kütahya Savaşı

c)Sakarya Savaşı

d)Çanakkale Savaşı

12)Lozan'da çözülemeyen ve sonraya bırakılan mesele aşağıdakilerden hangisidir?

a)Dış Borçlar

b)Yabancı okullar

c)Azınlıklar

d)Musul

13)Lozan 'a baş temsilci olarak neden İsmet Paşa gitmiştir?

a)Çok zeki olduğu için

b)Sevildiği için

c)Mudanya'da başarılı olduğu için

d)Baskın bir karakter olduğu için

14)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitin gördüğü yerlerden biri değildir?

a)Selanik

b)Sofya

c)Manastır

d)İstanbul

15)Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde kimlerle savaşılmıştır?

a)Fransızlar - Ermeniler

b)Fransızlar - Yunanlılar

c)İngilizler - Yunanlılar

d)İngilizler - Ermeniler

16)Aşağıdakilerden hangisi kuvayimilliyenin düzenli orduya çevrilme nedenlerinden değildir?

a)Halktan ihtiyaçlarını zorla karşılaması

b)Düşmanları yurdumuzdan atacak güçte olmaması

c)Savaşmaktan hoşlanmamaları

d)Askerlik tekniklerini yeterine bilememeleri

17)Aşağıdaki bilgilerden hangisi Selanik için söylenilemez?

a)Farklı görüşlere sahip kişilerin olması

b)Farklı dinlerin yaşanması

c)Ticaret açısından önemli bir şehir olması

d)Eğitim birliğinin sağlanması 

18)Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk defa hangi olayla girmiştir?

a)31 Mart vakası

b)Trablusgarp Savaşı

c)Balkan Savaşları

d)Çanakkale Savaşı

19)Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Muharebesi'nin sonuçlarından değildir?

a)Londra Konferansı gerçekleştirmiştir.

b)Düzenli ordunun Batı'da kazandığı ilk zaferdir.

c)TBMM'ye karşı ayaklanmalar hızlanmıştır.

d)Milli birlik ve beraberlik duygusu artmıştır.

20)Aşağıdakilerden hangisi , boğazlarla ilgili hükümler taşımaktadır?

a)Gümrü Antlaşması

b)Mudanya Ateşkes Antlaşması

c)Kars Antlaşması

d)Ankara Antlaşması

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk