İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Test Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Test Sorusu

1.19. Yüzyılda Osmanlı devletinin durumu aşağıdakilerden hangisi gibi değildir?

a) Dış borçları ödeyemiyorlardı.

b) Milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanmalar çıkmıştır.

c) Yeni topraklar ele geçiriyordu.

d) Devlet yıkılma sürecine girmiştir.

2. Bu fikir akımına göre Osmanlı devleti içerisinde yaşayan tüm devletler osmanlılık bilinci kazandırılarak devletten ayrılmalarını önlenecektir.

Yukarıda anlatılan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Osmanlıcılık          b) İslamcılık          c) Batıcılık          d) Türkçülük

3.  1. Şemsi Efendi Mektebi                   

     2. Manastır Askeri İdadisi                    

     3. Mahalle Mektebi

     4. İstanbul Harp Akademisi

     5. Selanik Askeri Rüştiyesi 

     6. İstanbul Harp Okulu

     7. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Yukarıda verilen Atatürk’ün gittiği okulların sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3-1-7-5-6-4-2          b) 3-1-7-5-2-6-4        

c) 3-1-2-7-5-6-4          d) 3-2-6-1-7-5-4

4. 1. Dünya savaşında başarılı olduğumuz tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Suriye-Filistin cephesi           b) Kafkas cephesi 

c) Kanal cephesi           d) Çanakkale cephesi

5.  1. Dünya savaşında İtalya’ya vaat edilen İzmir ve çevresi Paris barış konferansında hangi ülkeye verilmiştir?

a) Yunanistan      b) Fransa      c) Almanya      d) Avusturya Macaristan

6.  Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında savaşan yardım cephelerinden değildir?

a) Romanya cephesi          b) Irak cephesi 

c) Makedonya cephesi          d) Galiçya cephesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir cemiyettir?

a) Kilikyalılar cemiyeti            

 b) milli kongre cemiyeti

c) Trabzon muhafaza-i hukuk-ı milliye cemiyeti

d) İslam teali cemiyeti 

8. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi’nin Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ispatlamak amacıyla kurulmuş bir yararlı cemiyettir?

a) Doğu Anadolu Mudafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

b) Trabzon Mudafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

c) İzmir Mudafa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

d) Milli Kongre Cemiyeti

9.  Selanik şehrinde birçok devlet bir arada yaşıyordu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlayamaz?

a) İnanç birliğinin sağlanmasına.

b) kültürel etkileşime.

c) kültürel zenginliğe.

d) toplumlar arası hoşgörünün gelişmesine.

10. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!

Atatürk bu sözlerini hangi savaşta söylemiştir?

a) Trablusgarp Savaşı          b) Balkan Savaşları

c) Çanakkale Savaşı          d) Sakarya Meydan Muhaberesi

11.  Mustafa Kemal’in, Trablusgarp’ta yeli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi hangi özelliğine örnek verilebilir?

a) ileri görüşlülük           b) vatan sevgisi

c) cesaret           d) liderlik

12. Atatürk’ün Kafkas Cephesi’ndeki Ruslar karşısında dağınık bir durumda olan Türk kuvvetlerini bir araya getirmesi hangi özelliğine örnektir?

a) kararlılık         b) vatan sevgisi            c) birleştiriciliği           d) cesaret 

13. Atatürk’ün doğduğu ev günümüzde ne amaçla kullanılmaktadır?

a) kütüphane          b) müze          c) okul          d) köşk 

14. Mustafa Kemal’in babasının yaptığı iş neydi?

a) gümrük memurluğu          b) askeri ataşelik

c) öğretmenlik           d) komutan

15. Osmanlı aydınlarının batıyı örnek aldıkları, çağdaş ve modern bir devlet yapısı oluşturmak amacıyla ortaya attıkları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkçülük          b) Batıcılık          c) Osmanlıcılık          d) İslamcılık 

16. Mustafa Kemal’e öğretmenin Kemal adının verdiği okul hangisidir?

a) Manastır Askeri İdadisi

b) İstanbul Harp Okulu

c) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

d) Selanik Askeri rüştiyesi

17. Mustafa Kemal’in doğduğu şehrin dışında gittiği ilk okul hangisidir?

a) Selanik Askeri Rüştiyesi 

b) Manastır Askeri İdadisi

c) İstanbul Harp Okulu

d) İstanbul Harp Akademisi

18. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Trablusgarp          b) Çanakkale          c) Sakarya          d) Büyük taaruz

19. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?

a) Selanik          b) Şam          c) Irak          d) İstanbul 

20. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Mustafa Kemal Atatürk savaşmamıştır?

a) Trablusgarp          b) Çanakkale Savaşı       

c) Birinci İnönü Savaşı          d) Sakarya Savaşı  

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk