8. Sınıf İnkılap 150 Soru Cevap Test Boşluk Doldurma Cevaplı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

8. Sınıf İnkılap 150 Soru Cevap Test Boşluk Doldurma Cevaplı

1-Aşağıdakilerden hanğisi Osmnalı Devleti nin çöküşünü önlemek isteyen aydınlardan değildir ?                                                                                    

A-] Osmancılık   B-] İslamcılık  C-] Batıcılık   D-] Aydıncılık                                    

2- I. Atatürk ün babasının lakabı Feyzullah Ağa dır.                                                  

II. Mustafa Kemal 7 kardeştir.                                                                                  

III. Atatürk ün annesinin babasının adı Feyzullah Ağa dır.                                    

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi dogrudur ?                                                            

A-] I               B-] II.III          C-] I.III                D-] II                                                                    

3-  Ali Rıza Efendi memuriyetten ayrıldıktan sonra hangi işe başladı ?                                                                                                                        

 A-] Öğretmenlik   B-] Terzilik   C-] Çiftçilik   D-] Ticaret                                          

4- Atatürk ün eşinin eşinin ismi nedir ?                                                                          

A-] Latife    B-] Emine C-] Hatice   D-] Naciye                                                                

5- Atatürk ün babası ne zaman hayatını kaybetti ?                                                      

A-] Atatürk 3 yaşındayken                                                                                                  

B-] Atatürk şemsi efendi ilkokuluna giderken                                                                  

C-] Atatürk askerken                                                                                                                

D-] Atatürk evliyken                                                                                                            

6-   Atatürk şam da hangi Cemiyeti kurdu ?                                                                  

A-] Hıyanet- i vataniye B-] Kanuni Esasi   C-] Vatan ve Hürriyet   D-]  Mısakı  milli                                                                                                                          

7- Atatürk kaç yılında Harp okulundan teğmen  mezun oldu. ?                                  

A-] 1902                 B-] 1903             C-] 1905                          D-] 1907                            

8- Atatürk kaç yılında Harp Akademisinden Kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. ?                                                                                  

A-] 1902              B-] 1903                         C-] 1905                D-]1907                          

9- Atatürk kaç  yılında  5. Ordu kurmay heyetine tayin edildi. ?                                  

A-] 1902         B-] 1903       C-]1905             D-]1907                                                      

10- 1912 yılında antlaşma ile Trablusgarp ve Binğazi kime verildi  ?                          

A-] Rusya      B-] İtalya          C-] Almanya                     D-] İngiltere                                  

11- Atatürk 5 temmuz 1917 de kaçıncı ordu komutanlığına atandı  ?                              

A-] 7.                 B-] 6.                    C-] 5.                                 D-] 4.                                            

12- SELANİK :                                                                                                                      

 I. Avrupa ile demir bağlantısı olmayan bir yerdir.                                                          

II. Batıya açılan bir kenttir.                                                                                                  

III. En gelişmiş şehirlerden biridir.                                                                                                    

A-] 1                         B-] 2                                C-] 3                  D-]4                                            

13- Atatürk okuduğu okulları hangi yerlerde okuma mıştır ?                                                

A-] Sofya      b-] Selanik               C-] İstanbul            D-]Manastır                                  

14- Bulğaristanın başkenti neresidir   ?                                                                                

 A-] Selanik        B-] Manastır                   C-] İstanbul              D-] Sofya                                      

15- Makedonya ´ nın başkenti neresidir ?                                                                              

A-] Selanik          B-] Manastır                C-] İstanbul           D -] Sofya                            

16- Yunanistan ın başkenti neresidir ?                                                                                    

A-] Selanik          B-] Manastır                 C-] İstanbul         D-] Sofya                                                          

17- Atatürk Muş ve Bitlisi Ruslardan hangi cephede aldı ?                                            

A-]Kanal     B-] Hicaz Yemen     C-]Kafkas        D-] Suriye cephesi                                              

18- aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?                                                                                  

A-] Mustafa Kemal e adını Mehmet Tevfik bey vermiştir.                                                

B-]Mustafa Kemal , Trablusgarp Savaşınn ´ da İnğilizlere karşı savaşmıştır.                                                                                                                       C-] Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Atatürk tarafından kurulmuştur.                                

D-]Mustafa Kemal , Sofya ´da büyükelçilik görevinde bulunmuştur.                              

19- Atatürk kaç yılında harbiye nezaretinde görave tayin edildi ?                                

A-] 1907          B-] 1908         C-] 1910        D-] 1911                                                        

20- Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk ´ün  kişisel özelliginde yoktur ?                                    

A-] Cömertliği B-] Acımasızlığı c-] liderliği D-] Kararlılığı                                                  

21- Kaç yılında Gümrü barış antlaşması imzalanmıştır ?                                                    

A-] 1910          B-]1913      C-]1915          D-] 1920                                                          

22- İtilaf devletleri ´nin tüm gücüyle yüklendigi fakat aşamadığı yer.                    

Yukarıda bahsedilen hangi cepheye aittir ?                                                                      

A-] Suriye      B-] Çanakkale       C-] Hicaz        D-] Kafkas                                                  

23- Maraş 1919 tarihinde kimler tarafından işgal edilmişter ?                                

A-] Fransız     B-] Rusya    C-] Almanya    D-] İtalya                                                          

24- Fransızlar 26 Mart 1920 tarihinde nereye dogru ilerleyişe geçtiler ?                                                                                                                                      

A-] Urfa              B-] Maraş                 C-] Antep          D-] Mersin                                        

25-  Gazi Ünvanı kaç tarihinde verildi ?                                                                                  

A-] 21 ŞUBAT 1921     B-] 6 ŞUBAT 1921      C -] 6 OCAK 1921   D-] 20 ekim 1921                                                                                                                                        

26- Ankara Antlaşması kaç yılında imzalandı ?                                                                              

A-] 21 ŞUBAT 1921   B-] 6 ŞUBAT 1921    C-] 6 OCAK 1921       D-] 20 EKİM 1921                                                                                                                                      

27-  Yunan Tarruzu ´nun başlama yılı kaçtır ?                                                                          

A-] 21 ŞUBAT 1921   B-] 6 ŞUBAT 1921   C-] 6 OCAK 1921        D-] 20 EKİM 1921                                                                                                                                    

28-  Londra Konferansı kaç tarihinde başladı ?                                                                            

A-] 21 ŞUBAT 1921      B-] 6 ŞUBAT 1921    C-] 6 OCAK 1921      D-] 20 EKİM 1921                                                                                                                                           29-  Moskova Antlaşması´nın tarihi [ 16 Mart 1921] ´ dir. [ D\ Y ]                                                  

30- İkinci İnönü Zaferi [ 23 Mart – 1 nisan 1921] ´ dir. [D\Y ]                                                              

31- Kütahya –Eskişehir Savaşları [ 10-24 temmuz 1921 ] ´dir. [D \Y ]                                            

32-19 Temmuz ´da  neresi işgal edilmiştir ?                                                                            

A-]Mersin       B-] E SKİŞEHİR      C-] Kütahya       D -] Urfa                                                        

33- Sakarya Meydan savaşı [ 23 Agustos – 13 Eylül 1921] ´dir.[D \Y ]                                  

34- Atatürk ´ e 19 Eylül 1921 yılında ne ünvanı verildi ?                                            

35- Ankara Antlaşması 20 ekim 1920—1921 ´ de imzalanmıştır. Doğru yılı yuvarlar içine alınız.                                                                                         36- Büyük Tarruz 26 Agustos 1922 ´ de başladı.[D\Y]                                                    

37-  Tayyar Rahmiye Hanım …………… ve çevresindeki Fransız işgaline karşı mücadele ederken şehit düşen kadın kahramanlarımızdan birisidir.   [ Adana – Erzurum ]        dogruyu işaretleyiniz.                                                                                                                                        

38- İtilaf devleti TBMM Hükümeti ´nin  temsilcilerini …………. Konferansı ´na davet ederek TBMM ´NİN Hukuki varlığını tanımışlardır.          [londra – ingiltere ]         dogruyu işaretleyiniz.                                                                

39- Aşağıdakilerden  hangisi  1.  Dünya savaşın ´da Atatürk ´ ün savaştığı cephelerden değildir ?                                                                                                   A-] Kanal cephesi B-] Kafkas cephesi C-] Suriye D-] Irak                                                                  

40- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türk Yunan savaşı Fiilen Sona ermiştir.[D\Y] 

41-İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya´nın     çağrısıyla Lozan Barış konferansı 20 Kasım 1922 yılında nerede toplandı.  ?                                                              A-]İsviçre              B-] Almanya            C-] İngiltere                    D-] Rusya                              

42- Lozan barış Konferansı kaç yılında dagıtıldı ?                                                                

A-] 3 Ocak 1922  B-] 4 Şubat 1922 C-]4 Mart 1923 D-]24temmuz 1923                                    

43- Lozan Barış Antlaşması kaç yılında sona erdi ?                                                                    

A-] 3 OCAK 1922   B-]4 ŞUBAT1922 C-] 4 ŞUBAT 1923  D-]4 Temmuz 1923                                                                                                                                              

44- Türkiye İktisat Kongresi kaç yılında sona erdi ?                                                                          

A-] 3 ocak   B-]4 şubat  C-]4 mart 1923 D-] 24 temmuz 1923                                          

45-Aşağıdakilerden hangisi  Türkiye iktisat kongresinde alınan kararlardan biri degildir ?                                                                                                                  

A-] Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır.                                                

B-] Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır.                                              

C-] Sanayinin kurulması saglanmamalıdır.                                                  

D-] Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır.                                                

46-  Teşvikisanayi kaç yılında kuruldu ?                                                                                  

A-]1926                B-] 1927        C-] 1928            D-]1929                                                                    

47-  Hükümet bunalımı aşmak üzere hazırlanan kanun tasarısı kaç yılında Mecliste görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi ?                                                                                            

A-] 1923                B-] 1924               C-]1925           D-] 1926                                                            

48- Atatürk ´ Türkiye Cumhuriyeti demokrasi esasına dayanan devlettir. [D\Y]                                                                                                                                        

49- 1 Kasım 1922 ´de saltanat kaldırılmıştır. [ D\Y]                                                                      

 50- TBMM Osmanlı ailesinden Abdullah Efendi´yi yeni halife olarak seçmiştir. [D\Y]                                                                                                                                                            

51- TBMM kaç yılında açıldı ?                                                                                      

A-]21 NİSAN 1920    B-] 22 NİSAN 1920   C-] 23 NİSAN 1920  D-]24 NİSAN 1920                                                                                                                                          

52- Terakkiperver kaç yılında kurulmuştur ?                                                                                

A-]17 KASIM 1924  B-]20 KASIM 1924 C-]25 KASIM 1924 D-] 2 ARALIK 1924                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

53- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy , Refet Bele, Adnan Adıvar gibi kişiler öncülük etmişlerdir. [D\Y]                                                                                                                                              

54- Terakkiperver kaç yılında kapatıldı ?                                                                                      

A-]1 Mayıs 1925  B-] 3 Haziran 1925 C-] 7 Haziran 1925 D-] 10 Haziran 1925                                                                                                                                                    

55- şapka kanunu kaç yılında çıkmıştır ?                                                                                                                                              

A-]1Kasım 1925 B-]10Kasım 1925 C-]20kasım 1925  D-] 25 Kasım 1925                                                                      

56- Laik ve çağdaş bir toplum kurmak için çıkarılan bu kanun sayesinde inanç farklılıkları nedeniyle toplumda ortaya çıkmış olan yapay ayrılıklara son verildi. [D\Y]                                                                                                        

57- Osmanlı Devleti Dönemin´de kullanılan takvim ve sat sistemleri ile rakamlar Batı ülkelerinde aynıdır.[D\Y]                                                                                            

58- 20 Mayıs  1928 ´de rakamlar kabul edildi. [D\Y]                                                                                                      

59- Teşkilatıesasiye Kanunu ………..  tarihinde kuruldu.                                                                                                              

[20 ocak 1920—12 şubat 1921 ]   dogruyu işaretleyiniz.                                                                                                      

60- Türk Medeni Kanunu ………….. Tarihinde yürürlüğe ğirdi.                                                          

[3 nisan 1926—4 ekim 1926]                                                                                                            

61- 4 MART 1925 TE  çıkan yasanın adı nedir ?                                                                        

A-]Teşviki sanayi B-]Terakkiperver      C-] Sıkı Yönetim    D-] Teşkilatıesasiye                                                                                                                            

62- Takrir-i sükün Kanunu yürürlüğe girmesinin ardından yayınlarıyla olayları kışkırtan ve isyancıları cesaretlendiren gazete ve dergilerin faaliyetleri durduruldu.[D\Y]                                                                                                              

63- Kabotaj kanunu kaç yılında kabul edildi ?                                                                                              

A-] 19 Nisan1926  B-]22Mayıs1926 C-] 1Haziran1926 D-]3 aralık 1926                                                                                                                                                        

64- Kabotaj Kanunu ´nun kabul edildiği 1 temmuz günü ülkemizde her yıl  Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanır. [D\Y]                                                  

65- Mustafa Kemal ´i ortadan kaldırmak için suikast planladılar bu planın tarihi kaçtır ?                                                                                                                              

A-]2Haziran1926 B-]15Haziran1926 C-]22Haziran1926 D-]30 haziran 1926                                                                                                                   66- 19 mayıs 1919 ´da Atatürk nereye çıktı  ?                                                                              

A-[Gaziantep B-]Mersin C-]Samsun D-] Şanlıurfa                                                                              

67- 26 Ocak 1933´de Atatürk nereye çıktı ?                                                                                              

A-]Gaziantep B-] Mersin  C-] Samsun D-]Şanlıurfa                                                                                  

68-   Sanayi inkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır ?                                                  

A-] Reformla B-] Buharın enerji olarak kullanılmasıyla C-] Tekerlegin bulunmasıyla D-] Cografi Keşiflerle                                                                                                        

69- Meşrutiyet´in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                      

A-]Meclis-i Mebusan B-] İttihat ve Terakki cemiyeti C-]Düyun-ı Umumiye D-] Hareket ordusu                                                                                                            

70-  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin yıkılmasında etkisi yoktur?                                                                                                                                                    

A-]Meşrutiyet B-]Milliyetçilik C-]Ekonominin bozulması D-]Geri kalmışlık                                                                                                                                                  

71-Aşağıdaki Devletlerden hangisinin Osmanlı Devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır?                                                                                                    

A-]İngiltere B-]İtalya  C-]Almanya D]Rusya                                                                                                

72- Balkan Devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?                                    

A-]İngiltere B-]Avusturya C-] Yunanistan  D-] Rusya                                                                        

73- 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir ?                                                                                              

A-] 31 Mart vakası B-] Vaka ı vakvakıye C-]Bab ı Ali Baskını D-] Celali İsyanları                                                                                                                                                    

74- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı Devletinin kazandığı bir cephedir ?                                                                                                         

A-]Çanakkale B-]Kafkas C-] Irak D-]Kanal                                                                                                

75- Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi Doguda bir Ermenistan kurmak   için   çıkartılmıştır?                                                                       A-]17. Madde B-]24. Madde C-]7. Madde D-]14. madde                                                                              

76- Sanayi inkılabı ilk olarak aşağıdaki  ülkelerden hangisinde  ortaya çıkmıştır ?                                                                                                                A-]Rusya B-]İngiltere      C-]Almanya       D-]Fransa                                                                    

77-Aşağıdakilerden hangisi üçlü ittifak´ın üyelerinden birisidir?                                              

A-]Rusya B-]Almanya C-] Fransa D-] A.B.D                                                                                        

78-  Toplanışı itibariyle, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir ?                                                                                                    A-]Amasya Genelgesi B-]Erzurum Kongresi C-]Sivas Kongresi D-] Alaşehir  kongresi                                                                                                                              

79- Kuvayi milliye´yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu karar hangi kongrede alınmıştır?                                                                                              A-]Sivas kongresi B-]Balıkesir kongresi C-]Erzurum kongresi D-] Alaşehir kongresi                                                                                                                                    

80- Batı cephesine ilk kurşunu atan kimdir ?                                                                                            

A-] Hasan Tahsin B-] Mustafa Kemal C-]Sütçü İmam D-]Ali Fuat                                                

81- Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde birleştirilerek bir isimle anılmaya başlanmıştır ?                                                                                              A-]Erzurum kongresi B-]Alaşehir kongresi C-] Sivas kongresi D-] Amasya genelgesi                                                                                                                  

82-Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurdugu zararlı cemiyetler arasında yer almaz?                                                                                                                                

 A-] Alyans İsrailit cemiyeti B-]Kürt Teali cemiyeti C-] Etnik –i Eterya Cemiyeti D-]Mavri Mira                                                                                                                      

83- Aşağıdakilerden hangisi milli varlıga düşman cemiyetler arasında yer almaz?                                                                                                                 A-]Klikyalılar cemiyeti B-]Wilson Prensibleri cemiyeti C-] Hürriyet ve İtilaf Fırkası D-] Teali İslam cemiyeti                                                                                                

84-] aşağıdakilerden hangisi Trabzonda Rum devleti kurmayı    amaçlayan cemiyettir?                                                                                                         A-]Kürt Teali cemiyeti  B-]Pontus Rum cemiyeti C-]Trabzon Muhafaza-i hukuk-u Milliye cemiyeti D-] Makabi Alyans  israilit cemiyeti                                                        

85- Aşağıdaki cemiyetlerden  hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?                                                                              A-] Mavri mira B-]Klikyalılar C-] Pontus Rum D-] Etnik-i Eterya cemiyeti                                                                                                                                                    

86- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresini düzenlemiştir ?                                                              

A-]milli kongre cemiyeti B-]Dogu Anadolu Mudafaa-i hukuk Cemiyeti        

C-] Trabzon muhafaza-i hukuk-u Milliye cemiyeti D-]Trakya Paşaeli Müdafaa-i hukuk cemiyeti                                                                                                            

87-  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenligin millete verilmesiyle ilgilidir?                                                                                                                     A-] Şapka kanunun kabul edilmesi B-]TBMM´nin açılması C-]Saltanat ´ın kaldırılması D-]Halifeliğin kaldırılması                                                                                                                                            

88-Atatürkçülük akla ve bilime dayanır. [D\Y]                                              

89- Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık, dinamik bir düşünce sistemidir.    [D\Y]                                                                                                                      

90- Atatürkçülük düşünce sistemi Türk milletinin çagdaşlaşmasında önemli bir yer tutmaz.[D\Y]                                                                                                                    

91- Atatürk, Osmanlı Devletinin parçalanma ve çöküş sürecini yaşadığı bir dönemde dünyaya geldi.[D\Y]                                                                      

92- Kaçıncı yüzyılda buhar makinesi ortaya çıktı?                                                                              

 A-]16.                  B-]17.                C-]18.                D-]19.                                                                                                                                                                                                                                        

93-Ordumuz milli varlığımız ve   Bağımsızlığımızın güvencesidir [D\Y]                                                    

94- Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Halk idaresidir.[D\Y]                                                                                                                            

95- Anayasamızın 1. Maddesinde Türkiye Devletinin bir cumhuriyet olduğu   belirtilir.[D\Y]                                                                                                                        

96-Milli birlik ve beraberliği sağlamada hepimize önemli görevler ve sorumluluklar düşer. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?                                                                                                                                      

A-]Dayanışma B-] Sorumluluklar C-] HAK D-] Saygısızlık                                                                        

97- Atatürk, Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi Büyük Zafer´in yenilikçi anlayışına bağlamıştır.  [D\Y]

98-Türk tarih kurumu varlığını günümüzde de sürdürmektedir.[D\Y]                                          

99-Atatürk´ün demokrasiyi kurma sonucunda ülkemizde çoğulcu bir anlayış hakim olmuştur. [D\Y] 

100- Pakistan ´ın  kurucusu Mehmet Ali cinnar ´dır.[D\Y]                                                          

101- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin dış politika alanında dayandığı temel ilkelerden biri degildir ?                                                         A-] Milli varlıgımıza güvenmek                                                                                                        

B-] Bağımsızlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınmak                                                  

C-] Diğer devletlerle aramızdaki sorunlara barışçıl çözümler aramak                                              

D-] Ülkemizde mevcut olmayan yönetim sistemlerini belirlemek                                            

102- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk´e göre bir devletin uluslar arası alanda güce sahip olması için gerekli olanların başında gelir ?                                           A-] Cumhuriyet Yönetimi B-] Güçlü bir Ekonomi C-] Laiklik İlkesi D-] Tam Bağımsızlık                                                                                                                                  

103- Halkçılık İlkesi Aşağıdaki alanlardan hangisinde toplumsal eşitliğin saglanmasına katkıda bulunmaz ?                                                                                                

A-] Kamu Hizmetleri B-] Vatandaşların gelir seviyesinde C-] Askaerlik görevinin yerine getirilmesinde D-] Hukuki alanda                                                                            

104-Atatürk hangisinin üzerinde durmalıdır?                                                                                                                      

A-] Laik devlet anlayışı B-] Çağdaşlaşma uygarlık C-] Vatanın her bakımından tam bağımsızlıgı D-] Vatandaşların yönetimde söz sahibi olmaları 

105- Atatürk ´ün ´´Medeniyet öyle bir nurdur ki ona ilgisiz kalanlar yok olmaya mahkumdurlar.´´ sözü ile aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi arasında bir baglantı vardır?                                                                                      

A-] Milli birlik ve beraberlik B-] Akılcılık ve bilimsellik C-] Özgürlük ve bagımsızlık  D-] Millet ve insan sevgisi                                                                                              

106- ´´ Millet hayatı tehlikede değilse savaş cinayettir.´´ diyen Atatürk aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi üzerinde durmuştur ?                                                                                                      

A-] Milli Egemenlik B-] Batılılaşma C-] Milli birlik ve beraberlik D-] Dünya barışı                                                                                                                                              

107- Atatürk ´´ Türk Milletinin elinde ve kafasında tuttuğu  meşale müspet bilimdir.´´sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?                                                                                              

A-]Cumhuriyetçilik       B-] Milliyetçilik           C-]Çagdaşlık ve Bilimsellik D-]Halkçılık                                                                                                       108-Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Ataürkçülüğü durağanlıktan kurtardığı söylenebilir? 

A-]Laiklik     B-]Devletçilik C-]Cumhuriyetçilik  D-] İnkılapçılık                                          

109 -  Aşağıdakilerden hangisinin Laiklik ilkesini geliştirdiği söylenemez?                                           

A-]İşler bir demokrasi B-] İbadet özgürlüğü C-] Egitim ve Ögretimde birlik D-] Cumhuriyetçilik ve İnkılapçılık                     

 110-     Aşağıdakilerden hangisinin dogrudan laik devlet düzenini gerçekleştirmek amcıyla yapıldıgı söylenmez ?                                                      

A-]Türk medeni kanunun kabulu B-] Tekke ve zaviyelerin kapatılması

C-] Halifeliğin sona erdirilmesi D-] Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik yapılması                                                                                                                    

111- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanı düzenlemek amacıyla yapılmıştır  ?                                                                                                               A-] Dini kurumları düzenlenmesi B-] Saltanatın kaldırılması C-] Halifeliğin kaldırılması D-]Cumhuriyetin ilanı                                                                                  

112- Atatürk´ ün Milliyetçilik anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                                                              A-] Bütünleyicidir B-]Barışçıdır C-]Irkçıdır D-] Akılcıdır                                                                                                      

113- Egitimde fırsat eşitligi ve egitimin yaygınlaştırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir ?                                                                                    A-]Cumhuriyetçilik B-]Halkçılık C-] Milliyetçilik D-] Devletçilik                                                                

114-Atatürk ´ün ´´Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ´´ sözü aşağıdaki ilkelerden hangi ikisini kapsamaktadır ?                                                                        A-]Bilimsellik ve Akılcılık  B-]İnkılapçılık ve Akılcılık  C-] Laiklik ve Milliyetçilik D-] Halkçılık ve Bagımsızlık                                                                                                  

115- Aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsenmesiyle tüm vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanınıp uygulanmaya konulmuştur ?                                                                                                                                    

A-] İnkılapçılık B-]Cumhuriyetçilik C-]Milliyetçilik D-]Devletçilik          

116-  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda sürekli gelişme ve yenileşmenin gerekliliğini içermektedir ?                                                                                                  

A-]Milliyetçilik B-]Devletçilik C-]İnkılapçılık D-] Halkçılık                                                              

117- Aşağıdaki ilkelerden hangisinin düşünce ve vicdan özgürlüğünü  sağlama amacını taşıdığı söylenebilir ?                                                                                                  A-]Devletçilik  B-]Milliyetçilik  C-]Laiklik  D-]Cumhuriyetçilik                                                                      

118- ´´NE Mutlu Türküm diyene´´sözü Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir ?                                                                                                                                                                                                                

A-]Milliyetçilik B-]İnkılapçılık C-]Halkçılık D-] Laiklik                                                                    

119- Türkiye ´nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan sınırları daha geç bir tarihte kesinlik kazanmıştır ?                                                                                                                            

A-]Bulgaristan B-] Irak C-]Iran D-] Suriye

120- Lozan antlaşmasından sonra gündeme gelen aşağıdaki  sorunlardan hangisi Türkiye ´nin  istemediği şekilde çözümlenmiştir ?                                           A-]Bogazlar  B-] Hatay  C-]Musul D-]Yabancı okullar                                                                        

121-4  şubat 1934 tarihinde imzalanan balkan antantı Anlaşması´na aşağıdaki  ülkelerden hangisis taraf olmamıştır ?                                                             A-]Türkiye B-]Romanya C-]Yugoslavya D-]Bulgaristan                                                                                                  

122- 1937 yılında imzalan sadabat paktı ´nın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir ?                                                                                                          A-] Balkan sınırlarını güvence altına almak B-] Rusta ile olan sınırların güvenliğimi saglamak

C-]Orta Asya devletleriyle ilişkiler kurmak D-] Dogu Akdeniz ve Orta Dogu ´nun güvenliğini saglamak                                                                   

AŞAĞIDAKİ İFADELERİN BAŞINA DOGRUYSA D YANLIŞSA Y KOYUNUZ.

123-Atatürk dönemi Türk dış politikasının gözettigi temel ilkeler her zaman için akıl ve bilim olmuştur.[     ]

124-11. yüzyılda Türk egemenliğine girmiş olan Musul, zengin petrol kaynaklarına ve konumu itibarıyla stratejik öneme sahip bir yer degildi . [    ]                      

125-Musul Misakımılli sınırları içindedir.[   ]

126- 5 haziran 1926 ´da Ankara antlaşması yapıldı. [   ]                                                            

127-11 Ocak 1921´da Milletler Cemiyeti kurulmuştur.[    ]

128-2. Dünya savaşı öncesinde Almanya ve İtalya ´nın doguya dogru yayılmacı bir siyaset izlemesi Balkan Devletlerini  birbirlerine daha da yakınlaştırdı.[    ]

129-Atatürk,  Milli Mücadele dırasında  savaştıgı yunanistan  ile karşılıklı güvene ve saygıya  dayalı bir ilişki kurmadı.[   ]

130-10 Nisan 193´da Lozan barış antlaşması imzalandı.[    ]                                                                                                                    

131-8 temmuz 1937 ´de İran ,Irak, ve Afganistan ile birlikte Sadabat paktı´nı kurdu.[   ]

132-1938 yılı Mayıs ayında Mersin ve Adana´yı ziyaret edip sınırdaki askeri birlikleri denedi.[   ]                                     

133- 30 Mayıs 1938´de ise Hatay Millet Meclisi oy birliğiyle anavatan Türkiye´ye katılma kararı aldı.[  ] 

134-İsmet İnönü 11 Kasım 1938´de Cumhurbaşkanı seçildi.[   ]

135-Atatürk´ün Milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasine dayanır.[  ]

136-Türk Tarihi Kurumu varlığını günümüzde de sürmektedir.[   ]

BOŞLUKLARI AŞAĞIDAKİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

[ Halkçılık, Laiklik, Cumhurbaşkanı, Başbakan , Versay ,Mihver,Güney]

137-Atatürk´ ün ölümünden sonra yakın silah arkadaşı İsmet İnönü ………. Seçildi. 

138- Şeriye ve Evkaf Vekaleti ….............. ilkesi gereği kaldırılmıştır.

139-Ülkemizde …………….. ilkesi gereğince efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.

140- Atatürk´ün Türk ordusuna son mesajı ……………… Celal Bayar tarafından okundu.

141-II. Dünya savaşı´nda Almanya, İtalya ve Japonya ………………

Devletler grubunu oluşturmuştur.

142- Türkiye, Kore Savaşı´nda ………………. Kore´nin yanında yer almıştır.  

143- II.Dünya savaşı nın başlıca Almanya´ nın …………….. Antlaşması´na aykırı şekilde silahlanmasıdır.

aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D   yanlışsa  Y  koyunuz.

144-Berlin Duvarı SSCB tarafından yıkılmıştır [   ]

145- 2003 yılında nükleer ve kimyasal silahlar geliştirilmiştir.[   ]

146-Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ülkeler için önemi her geçen gün artmaktadır.[   ]

147-1952´de Fransa DışişleriBakanı Robert Schuman´ın girişimiyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu.[   ]

148-Birleşik Avrupa´ya giden yolda ilk adım 1949´da Avrupa Konseyinin kurulmasıyla atıldı.[   ]

149- Aşağıdakilerden hangisi SSCB den ayrılan devletlerden biri değildir?               

A-]Ukranya  B-]Polonya  C-]Gürcistan   D-]Kazakistan

150- Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisi II.Dünya savaşından sonra Dünya barışını saglamak amacıyla kurulmuştur ?

A-]Milletler Cemiyeti  B-]Müttefik Devletler Birliği  C-]Sadabat paktı  D-] Birleşmiş Milletler

   :] CEVAP ANAHTARI : ]                      

1=D                     12=B

2=C                     13=A       

3=D                     14=D

4=A                     15=B 

5=B                      16=A 

6=C                      17=C

7=A                      18=C    

8=C                      19=D

9=D                      20=B 

10=B                    21=D 

11=A                    22=B

23=A                    35=1921

24=C                     36=DOGRU    

25=B                     37= ADANA

26=D                     38=LONDRA                                                                                        

27=C                      39=D                                              

28= A                    40=DOGRU                                           

29=DOGRU           41=A 

30=YANLIŞ            42=C

31= DOGRU          43=D 

32=B                     44=C

33=D                      45=C

34=A                      46=B

47=A               58=DOGRU

48=DOGRU     59=20 OCAK 1920 

49=DOGRU      60=4 EKİM 1936

50=YANLIŞ        61=C

51=C                 62=DOGRU        

52=A                  63=A    

53=DOGRU          64=D 

54=B                  65=B       

55=D                66=C

56=DOGRU        67=A

57=YANLIŞ         68=B

69=B                   80=A         

70=A                   81=B  

71=C                   82=B

72=C                   83=A

73=A                   84=B   

74=A                   85=B

75=B                   86=B   

76=B                   87=A

77=B                   88=D

78=B                    89=D

79=C                   90=YANLIŞ

91=DOGRU         102=D

92=C                    103=B

93=D                    104=C    

94=YANLIŞ          105=B

95=DOGRU         106=D

96=DOGRU         107=C      

97=DOGRU         108=D

98=YANLIŞ          109=D

99=DOGRU         110=D

100=YANLIŞ       111=A

101=D                 112=C

113=B                  124= YANLIŞ

114=A                  125=DOGRU

115=B                  126=DOGRU

116=C                  127=YANLIŞ             

117=C                  128=DOGRU 

118=A                  129=YANLIŞ                    

119=D                  130=DOGRU         

120=C                  131=DOGRU

121=D                  132=DOGRU    

122=D                  133=YANLIŞ

123=DOGRU        134=DOGRU

135=YANLIŞ

136=DOGRU

137=CUMHURBAŞKANI

138=LAİKLİK

139=HALKÇILIK

140=BAŞBAKAN

141=MİHVER

142=GÜNEY

143=VERSAY

144=YANLIŞ

145=DOGRU

146=DOGRU

147=YANLIŞ

148=DOGRU

149=B

150=D                                                                                                                                                         

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk