Demokrasi şehitlik milli irade yurt savunması nedir

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Demokrasi, şehitlik, milli irade, yurt savunması nedir ?

Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir

Şehit/ Şehitlik nedir?

Allah (cc) yolunda hayatını feda eden kimseye şehit denir. Bu kimselere şehit denmesi ya cennete gideceklerine şehadet edildiği, yahut vefat anında bir kısım rahmet meleklerinin hazır bulunup şehadet ettiği, yahut da o kişi kendisi Cenab-ı Hakk’ın huzurunda olduğu halde rızıklandırılacağı içindir. Lûgat manası ile de şehit; “şahid (hazır bulunan)” demektir. Şehadet; dinimizde fevkalade yüce bir mertebedir.

Milli İrade : iki anlamı vardır:

1:Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet

2: Seçimler sonunda milletin çoğunluğunun gösterdiği yolun belirmesi. Cumhuriyet ve demokrasilerde millî (ulusal) irade yönetimin temelidir.

Yurt Savunması

Yurt sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Biz Türkler yurdumuzu canımızdan çok severiz. Her karış toprağı atalarımızın kanı ile ıslanmış vatanımız için canımızı veririz de, bir karış parçasını vermeyiz.

Yurt Savunmasında; Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekûn savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunmanın rolünü şöyle sıralayabiliriz.

*Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

*Afetlerde can ve mal kurtarılması;

*Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;

*Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;

*Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;

*Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve

faaliyetler bütünüdür.