Hangi İnkılap Hangi Atatürk İlkesiyle İlgili Tablo

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Hangi İnkılap Hangi Atatürk İlkesiyle İlgili Tablo

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız

Cumhuriyetçilik:

Hakimiyetin ulusa ait olmasını hedef edinir. Egemenlik, devleti yönetme hak ve yetkisi milletindir.

- TBMM’nin açılması

- Saltanatın kaldırılması

- Cumhuriyetin ilan edilmesi

- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

- 1921 ve 1924 anayasalarının kabul edilmesi

-Çok partili hayata geçişin denenmesi 

Milliyetçilik (Ulusçuluk): 

Ülkede ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve ulusal bağımsızlığı hedef edinir.

- Türk Dil Kurumunun açılması

- Türk Tarih Kurumunun açılması

- Kabotaj (liman işletme hakkı) Kanunu’nun kabul edilmesi

- kapitülasyonların kaldırılması 

Halkçılık:

Devletin sunduğu imkanlardan halkın eşit şekilde yararlanmasını ilkesidir. - Medeni Kanun’un kabul edilmesi

- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

- Aşar vergisinin kaldırılması

- Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi 

İnkılapçılık:

Ülkenin çağdaş ve modern bir yapıya ulaşmasını hedefler. - Sosyal (toplumsal),

- Siyasi,

- Ekonomi,

- Kültür ve eğitim alanlarında yapılan tüm inkılaplar 

Laiklik:

Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Kanunların akla ve bilime dayandırılmasını hedefler. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Aynı zamanda diğer inanç ve dinlere de hoşgörülü olmayı gerektirir. - Saltanatın kaldırılması

- Halifeliğin kaldırılması

- Medeni Kanun’un kabul edilmesi

- Tekke ve zaviyelerin kapatılması

- Medreselerin kapatılması

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

- Maarif Teşkilatı ile ilgili kanunun çıkması

- Şeriyye ve Evkaf (din işleri ve vakıflar) Vekaleti’nin kapatılması

- Anayasadan “Devletin dini İslamdır.” maddesinin çıkarılması 

Devletçilik: 

Ülkedeki kalkınma çalışmalarının devlet ve özel sektör iş birliği ile sağlanmasıdır. (Ekonomi ilkesidir.) - İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yapılması

- Fabrikaların, yolların ve hastanelerin açılması

- Ağır sanayi hamlelerinin yapılması

Hangi, İnkılap, Hangi, Atatürk, İlkesiyle, İlgili, Tablo,inkılap tarihi,teog,kpps,lys,ygs