İnkılap Teog Ders Notu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

İnkılap Teog Ders Notu

T.C İNKILAP TARİHİ
1.ÜNİTE:
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Batıya Erken Açılan Kent :
-Selanik şehrinde çoğunluğun Türklerin oluşturduğu Rum,Bulgar,Sırp ve Ermeni gibi milletler oluşturuyordu.
-Çok uluslu bu yapı din,dil,ırk vb. zengin bir kültürü oluşturuyordu.
-Fransa'da çıkan Milliyetçilik Akımı ile bu huzurlu yapı bozulmuştur.
-Batıcılık ,Osmanlıcılık,Türkçülükaygınhoca.com gibi çeşitli fikir akımları çıkmıştır. Bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmaktı .
Mustafa'da Çocuktu :
-Babası Ali Rıza Efendi Aydın Söke tarafından Selaniğe gelmiştir. İyi bir eğitim almış Gümrük memurluğu yaparken geçim sıkıntısı nedeniyle kereste ticareti ile uğraşmıştır .
-Annesi Zübeyde Hanım ise Konya'dan Rumeli'ye göç etmiştir. Eğitim ve öğretimini tamamlayamamış ancak okuma yazma bilen yeniliklere açık bir bayandı .
-Mustafa'nın Makbule dışında:
-Fatma ,Ahmet ,Ömer,Naciye kardeşleri doğmuştur ancak kısa sürede vefaat etmişlerdir .
-Mustafa Selanik'in Kocakasım Mahallesi Islahane Caddesinde doğmuştur .
-O dönemin şartlarına göre orta halli bir aileydi .
O dönem de Osmanlı Devletinde öğretim birliği yoktu .
-Latife Hanım ile evlenmiştir.
Mustafa Kemal Okulda :
1888 => Mahalle Mektebi
1888=> Şemsi Efendi Mektebi (modern eğitim )
1892 => Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Orta okul)
1893=> Selanik Askeri Rüştiyesi (Kemal ismini burada aldı )
1896=> Manastır Askeri İdadisi (Askeri Lise ) (M.Kemal İlk kez şehir dışına çıkar )
1899=> İstanbul Harp Okullu
1902 => Harp Akademisi (1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur )
Cepheden Cepheye M.Kemal :
31 Mart Olayı :
-2.Meşrutiyetin ilanından sorna meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmasıyla gerici nitelikli bir ayaklanma çıktı .
-Hareket ordusu bastırıldı .(Kurmay başkanlığını yapan M.Kemal orduya ismini verdi )
TRABLUSGARP
-İtalya ham madde ve pazar arayışı içersindeydi .Osmanlı Devleri zayıftı .1911 yılında Trablusgarp'a saldırdı .
-M.Kemal bir gurup toplayarak Gazeteci Şerif kimliğiyle halkı teşkilatlandırmak üzere Trablusgarp'a gitti .
-Balkan savaşları nedeniyle direniş sona erdi .
-1912 yılında Uşi Antlaşması imzalandı Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara verildi .12 ada geçici olarak verildi ancak geri alınamadı.
ÇANAKKALE SAVAŞI
1.Dünya savaşı sırasında İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı saf dışı bırakmak istiyordu ve Rusya'ya yardım gönderebilmek için Çanakkale'ye bir donanma gönderdiler .
-18 mart 1915 'e kadar süren deniz savaşlarında başarılı olamayan İtilaf güçleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu'ya asker çıkararak Çanakkale'yi karadan geçmeyi hedefledi .
M.Kemal => Conkbayırı ,Arıburnu,Anafartalar'da büyük başarı sağladı .
Albay oldu ve almaya hak kazandı .
DİSİPLİN,ÇABA VE ZAFER :
-Ruslar Erzurum,Muş,Bitlis,Erzincan,Van ve Trabzon'u Güney' e inmek amacıyla elle geçirdiler.
-M.Kemal Kafkas Cephesine 16.Kolordu komutanı olarak atandı.
-Bu atanma ile ordunun;yiyecek ve giyecek ihtiyacı karşılandı .Haberleşmedeki aksaklıklar giderildi .Eksik personal ihtiyacı giderildi .
M.Kemal'in bu başarıları ile Ruslar amaçlarına ulaşamadılar .
ATATÜRK'ÜN HAYATINI ETKİLEYEN DÖRT ŞEHİR :
-Selanik:
*Makedonya'nın en gelişmiş şehridir.
*Çok zengin bir kültüre sahiptir.
*Çok ulus nedeniyle oluşan çok fikir akımı M.kemal'in fikir hayatını önemli oranda etkilemiştir .
Manastır :
*Askeri konumun çok iyi olduğu ve milliyetçilik akımının etkili olduğu bir şehir .
*Dini ve ticaret alanında bolluk vardır .
*Atatürk'ün ilgi alanlarını ,dünya görüşünü ve kişiliğini etkilemiştir.
*Ömer Naci ile tanışmış Edebiyat alanına ilgi sarmıştır .Namık Kemal'in eserleriyle tanışmıştır .
*Fransızca eğitimini burada geliştirmiştir .
Sofya:
*En uzun kaldığı ilk yabancı başkenttir .
*1923 yılında Sofya Ateşşemirliği yapmıştır .
*Batılı ve Doğulu toplumlar arasındaki farkları gözlemlemiştir.
*1914'te Sofya'dan İstanbul'a raporlar göndermiştir.
İstanbul:
*Eğitim amaçlıdır ve bu şehirde sosyalleştirmiştir .
ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
*İdeailst
*Vatansever
*Gerçekci
*İleri Görüşlü
*Yönetici
*Sabır ve Disiplinli
*Eğitimci
*Çok Yönlü
*Mantıklı
*Açık Sözlü
MİLLİ UYANIŞ:
YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
OSMANLI HANGİ CEPHEDE ?
*Bir sırp milliyetçisinin 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna'da Avusturya-Macaritstan veliahdının öldürülmesi 1.Dünya Savaşının kıvılcım olmuştur .
1.Dünya Savaşının Nedenleri
*Devletler arasındaki sanayi yarışı pazar ve ham madde arayışı .
*Fransız ihtilali ile çıkan milliyetçilik akımının imparatorlukları parçalaması .
İTİLAF VE İTİFAK DEVLETLERİNİN OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDEKİ PLANLARI:
*ABD: Dünya siyasetinde söz sahibi olmak.
*Fransa:Sömürgecilik
*Avusturya-Macaristan İmp:Osmanlı Devletinin Avrupadaki topraklarını elle geçirmek .
İngiltere:Orta doğu petrollerine sahip olmak.
İtalya:Toprak elde edebilmek.
Rusya:Sıcak denizlere inmek.
Almanya: Orta doğuda atkinlik kurabilmek.
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞA GİRMESİ :
*İtilaf devletlerinin yanında olmak istemiştir ancak aygunhoca  onlaron Osmanlı dev. topraklarında gözü vardı ve Osmanlı devleti her konudan zayıftı .Bu yüzden kabul edilmedi .
*Goben ve Yavuz adlı iki Alman gemisinin Osmanlı limanına yanaşması ile Osmanlı devleti bu iki gemiyi :
Goben=> Yavuz Breslev=>Midilli
Adlarını değiştirerek savunmuştur ve bu şekilde Almanya ile İtifak devletleri arasında savaşa 1914 yılında girmiş olduk .
CEPHELER
Saldırı : Savunma : Yardım:
*Kafkas *Suriye *Romanya
*Kanal *Irak-Musul *Makedonya
*Hicaz-Yemen *Galiçya
*Çanakalle

KAFKAS CEPHESİ:
*Rus ordusunun saldırırları üzerine Kafkas cephesindeki savaşlar başladı .Enver Paşa Kars,Ardahan ve Batum'u geri almak için taaruz düzenlemiş ancak kış şartlarına uygun olmayan Sarıkamış Harekatı olumsuz sonuçlanmıştır .Bunun üzerine Rusya bazı şehirlerimizi elle geçirmiştir .Ancak burada görevlendirilen M.Kemal Paşa Muş ve Bitlis'i geri almıştır .

ÇANAKKALE CEPHESİ :
İngiltere ve Fransa Rusya'ya yardım amacıyla Çanakkale'ye saldırdı ancak başarılı olamadı .(1916)

SURİYE CEPHESİ :
Osmanlı Devleti Süveyş Kanalını elle geçirmek için iki defa düzenlediği Kanal harekatı lojistik destek eksikliğinden olumsuz sonuçlanmıştır .İngilizler Sina yarımadasını elle geçirip Suriye'ye kadar dayanmışlardır .
İRAN -IRAK CEPHESİ :
Başarıyı elle geçirip ilerleyen İngilizler Selmanpak önlerinden durudldu .Türk ordusu önemli başarılar kazandıysada destek güçlerinin gelmemesi başarısızlığa neden oldu .

ZORUNLU GÖÇ NEDİR?
Millet-i Sadıka =>Ermeniler Osmanlı dev. bağlı bir milletti ancak İtilaf güçleri ortalığı karıştırdı .
27 Mayıs 1915'de Sevk ve İskan kanunu çıkarıldı .Ermeniler Suriye ve Irak(doğu vileyetleri) ne zorunlu göç ettirildi .
MONDROS ATEŞKES
Bir kaç maddesi:
*7. Madde :İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bie stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır .
*24.Madde:6 ilde (Erzurum,Van,Elazığ,Diyarbakır,Sivas,Bitlis)'de karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu illerin her hangi bir kısmınını işgal hakkına sahip olacaktır .
*İlk işgal Mondros'un imzalanmasından az zaman sonra İngilizlerin Musul'u almasıyla gerçekleşmişdir .

PARİS BARIŞ KONFERANSI
*Bu antlaşma ile 1.Dünya Savaşı sona erer .19 Ocak 1919

iZMİR'İN iŞGALİ:
*İzmir İtalyanlar a verilecek iken İngilizlerin karşılarında Yunanistan gibi güçsüz bir devlet istemesi nedeniyle Yunanistan ' a verildi .
*Bu durum İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığıdır .

CEMİYETLER
AZINLIKLARIN KURDUKLARI ZARARLI CEMİYETLER:
*Rum ve Ermenilerin bağımsız devlet kurmak amacıyla kurduklaru cemiyetlerdir.
*Mavri Mira Cemiyeti
*Pontus Rum Cemiyeti
*Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER :TBMM'ye karşı İtilaf ve İstanbul Hükümeti yanlısı insanların kurduğu cemiyetler .
*Kürt Teaili Cemiyeti
*İslam Teali Cemiyeti
*İngiliz Muhipler Cemiyeti
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası

MİLLİ CEMİYETLER :Bulundukları bölgeyi çeşitli yollarla korumaya çalışan TBMM yanlısı insanların kurdukları cemiyetler .
*DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ
*ANADOLU KADINLAR MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ
*TRAKYA PAŞA ELLİ MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ
*TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK MİLLİYE CEMİYETİ
*KİLİKYALILAR CEMİYETİ
*İZMİR MÜDAFAİ HUKU CEMİYETİ
*MİLLİ KONGRE CEMİYETİ
Sivas Kongresinde Anadolu Rumeli Cemiyeti adı altında bir çatıda toplanılmıştır .

KUVAYİMİLLİYE BİRLİKLERİ :Osmanlıdan bağımsız sillahlı güç .
-Faaliyet gösterdikleri bölgeyi kurtarmayı hedeflemişlerdir .
-Milli bilincin güçlenmesini sağlamışlardır .
-Kuruluşlarında bağımsızlık ve Türkçülük duygudu etkili olmuştur .
GENELGELER KRONOLOJİK SIRALAMASI
*M.kemal 19 Mayıs 1919 'da Samsun 'a çıkar .
*29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
*22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
*23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
*4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
*20-22 Ekim 1919 Amasya aygunhoca.com  Görüşmeleri :İstanbul Hükümeti TBMM Hükümetini resmen tanımıştır .
*Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması (20 Ocak 1920)
*Misakkı Milli Kararları (28 Ocak 1920)
*İstanbul'un İşgali (6 Mart 1920)
*TBMM'nin açılması 23 Nisan 190
*TBMM İsyanları
İSYANLAR
*Anzavur
*Kubayinzibatiye
*Bolu ,Düzce ,Hendek ,Adapazarı ,
*Yozgat,Konya,Afyon,Koçgiri,Milli Aşiretti
*Pontus Rum Ermeni
*Çerkez Ethem
*Demirci Mehmet Efe isyanları .
TBMM bu isyanları İstiklal Mahkemeleri kurarak yargılamıştır .
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
3.ÜNİTE
YA İSTİKLAL ! YA ÖLÜM !
DOĞU CEPHESİ :
*Ermeni sorunu çözülmek için 27 mayıs 19152'te Sevr ve İskan Kanunu ile Ermeniler Güney illerimize göç ettirildi .
*Haziran 1920'de Kazım Karabekir harekette geçerek Ermenileri yendi .
*3 Aralık 1920'de Gümrü Barış Antlaşması imzalandı .
Gümrü Barış Antlaşması :TBMM'nin ilk uluslarası imzaladığı antlaşma ve ilk siyası başarısıdır .
*Bu antlaşma ile Ermeniler Sevr'i geçersiz saydı .
GÜNEY CEPHESİ :
*Güney Cephesindeki savaşlar Fransızlar ve Ermeniler'e karşı oldu.
Maraş => Fransızlar 30 Ekim1920 /Sütçü İmam/Kahraman unvanı
Urfa=>Fransızlar 1919/Şanlı/Urfa Müdafai Hukuk Cemiyeti /Ali Saip Bey
Antep=>Şahin Bey/Gazi unvanı
*İsmet bey ve Refet Belle tarafından Kuvayimilliye birliklikleri artık yetersiz kaldığından Düzenli orduyu kurmuştur .
BATI CEPHESİ (6 -11 OCAK 1921)
BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI :Yunanlılar, 1921'de Bursa yönünden Eskişehir'e doğru taaruza geçtiler .Batı Cephesi komutanı Albay İsmet Bey ,Yunanlıları Eskişehir yakınlarındaki İnönü mevkinde karşılamış büyük kayıplar veren Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır .
Sonuçları :
*Düzenli ordu ilk savaşını kazanmış ve bu savaş ile halkın TBMM ve düzenli orduya karşı güvenini kazanmıştır .
*Savaşın kazanılmasından sonra Çerkez Ethem İsyanı 'da bastırılmıştır .
*TBMM zaferden sonra İtilaf devletleri tarafından Londra Konferansına davet edilmiştir .
LONDRA KONFERANSI :(21 Şubat -12 Mart 1921)
Amacı :Sevr Antlaşmasını TBMM'ye kabul ettirmekti .
Sonuçları :
*Yeni Türk devleti İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır .
*TBMM konferansa katılarak barış yanlısı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir .
MOSKOVA ANTLAŞMASI (16 MART 1921)
*İlk kez Batılı bir devlet Misakımilliyi ve yeni Türk Devletini tanıdı .
*Kars ,Ardahan,Artvin,Türkiye'ye;Batum,Gürcistan,Nahcivan Rusya'ya verilmiştir .
*Türkiye'nin doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir .

II.İNÖNÜ SAVAŞI
*İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalyadan çekilmeye başladılar.Fransanın ise TBMM ye karşı tutumları değişti .
*M.kemal ,İsmet Paşa'ya ;''Siz orada sadece düşmanı değil,Türk Milletinin maküs talihinide yendiniz''demiştir .
*İSTİKLAL MARŞI MEHMET AKİF ERSOY TARAFINDAN YAZILMIŞ 12 MART 1921 YILINDA İSE TBMM HÜKÜMETİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.BESTECİSİ İSE ZEKİ ÜNGÖR'DÜR .
KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI
(10 -24 TEMMUZ 1921) (YENİLGİ )
Yunanistan'ın Amacı :
*Türk ordusunu güçlenmeden dağıtmak .
*Ankara'yı alıp TBMM hükümetini dağıtarak kesin sonuca ulaşmak.
*Türk Milletine Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek .
Sonuç:
*Kütahya,Eskişehir,Afyon kaybedilmiş ve Ankara'nın Anadolu ile demiryolu bağlantısı kesilmiştir .
*Halkın TBMM ve Türk ordusuna olan güveni sarsılmıştır .
MAARİF KONGRESİ (15 TEMMUZ 1921)
*Kongrede kurtuluş savaşından sonra yeni Türk Devletinin eğitim politikası belirlenmiştir.

BAŞKOMUTANLIK 5 AĞUSTOS 1621
*M.Kemal Paşaya 3 aylığına meclisin tüm yetkileri verilmiştir.(Bu karak 1922 de süresiz uzatılmıştır .)
*M.Kemal Tekelif-i Milliye Emirleri ile askerin ihtiyaçlarını karşılamıştır .
SAKARYA MEYDAN SAVAŞI
23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921
*Yunanlılara karşı bir savaştır.
M.Kemal Paşa :
Hattı müdafa yoktur Sathı müdaha vardır o satıh bütün vatandır.''
sözünü bu savaşta söylemiştir.
Sonuçları :
*Yunanlılar savunmaya Türkler ise taaruza geçmiştir.
*TBMM M.Kemal 'e ''Maraşel'' ve ''Gazi'' ünvanını vermiştir.
*Kars Antlaşması imzalanmıştır .(Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır .)
*Fransızlar Bu savaştan sonra TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalamışlardır .
ANKARA ANTLAŞMASI 28 AĞUSTOS -13 EYLÜL 1922
*TBMM ve Fransa arasında imzalanmıştır .
*Taraflar arası savaş sona ermiştir (Hatay Anadolunun bir parçasıdır .)
*Fransa TBMM'yi resmen tanıdı .İtilaf devletleri arasındaki birlik parçalandı .Fransızlar Misak-ı Milliyi tanıyan ilk itilaf devleti olmuşlardır .
BÜYÜK TAARUZ 26 AĞUSTOS -18 EYLÜL 1922
*Sakarya Meydan savaşıyla Yunanlıları yenilgiley uğratan M.Kemal 26 ağustos 1922 sabahı Büyük Taaruzu başlattı .
*30 Ağustos Başkomutanlık meydan savaşı ile Dumlupınar'ın kuzeyindeki düşman ordusu yok edildi .
*M.Kemal'in ''Ordular,ilk hedefini Akdeniz !'' emriyle taaruza geçen Türk ordusu ,Yunan ordusunu İzmir'e kadar kovaladı .
9 Eylülde İzmir düşman işgalinden kurtuldu .18 Eylül 'de Batı Anadolu tamamen düşmandan temizlendi .
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI
11 EKİM 1922
*İngiltere ,Fransa ,İtalya ve Türkiye katılmıştır .
*Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışma sona erecektir.
*Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 günde boşaltıp TBMM'ye teslim edecektir.
*İstanbul'un yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır .
Sonuç :
*Türk kurtuluşundaki gösterilen askeri başarı siyasi başarılar ile de tamamlandı .
*İstanbul ,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan alındı .
*İtilaf devletleri İstanbul'u TBMM'ye bırakarak Osmanlıyı yok saymıştır .
*Sevr antlaşması yok sayılmıştır .

SALTANATIN KALDIRILMASI 1 KASIM 1922
* TBMM'nin siyasal anlamda gerçekleştirdiği ilk büyük inkılaptır .
*Milli egemenliğin önündeki en büyük engelde kaldırılmış oldu .

LOZAN ANTLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923-20 KASIM 1922
*Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
*Yunanistan sınırı Mudanya Ant. na göre çizilecektir.
Batı Trakya=> Yunanlılar
Doğu Trakya=>Türkler
*Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağacı verecektir .
4.üNİTEM ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA
SALTANATIN KALDIRILMASI (1KASIM 1922)
*Cumhuruyiyettin önündeki en büyük engel olan saltanat kaldırılmıştır ancak halifelik henüz ortamın hazır olmaması nedeniyle kaldırılmamıştır .
*TBMM'nin siyasal alanda gerçekleştirdiği ilk büyük inkılaptır .
*Millet egemenliğinin önündeki en büyük engel kaldırdırılmıştır.

LOZAN KONFERANSI VE LOZAN ANTLAŞMASI
20 KASIM 1922 / 24 TEMMUZ 1923
NOT:Lozan konferansında Musul,Hayat ve Boğazlar sorunu tam olarak çözülmemiştir.
*İtilaf Devletleri yeni Türk devletini resmen tanımışlardır .
*Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini sınırlayacak engeler yok edilmiştir.
*İtilaf Devletleri Osmanlı devletinin sona erdiğini resmen kabul etmişlerdir .
ANKARANIN BAŞKENT OLMASI 13 EKİM 1923
Nedenleri :
*Demiryolu hatlarının kesiştiği yerde olması .
*Güçlü bir iletişim ağına sahiğ olması .
*İşgale uğramamış olması .
*Konum olarak Anadolu'nun ortasında yer alması ve yurdun her yerine ulaşamının olması .
Gibi nedenlerden dolayı İsmet Paşa ve arkadaşlarını önersi ve TBMM'nin onayı ile Ankara Başkent olmuştur .

CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİ
29 EKİM 1929
*Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyetir.
*Türkiye devleti TBMM tarafından yönetilir .
*Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır .
*M.Kemal TC'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*Halifelik cumhuriyet anlayışına ters bir kavramdır .
*Yapılacak inkılapların karşısında büyük bir engeldir .
*Tek devlette 2 liderin olması devlet sorunlarına neden açabilir.
*Halifenin Müslüman Ülkelerindeki yetkisini kaybetmesi .
Şeriye ve evkaf Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu .
Evkaj vekaleti yerine Vakıflar Genel müdürlüğü kuruldu .
Erkan-ı Harbiye Vekaleti => Genel Kurmay Başkanlığı
Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edildi böylece eğitim birliği sağlanmış oldu .

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ
*Atatürk çok partili hayata geçişin gerekli olduğunu düşünüyordu ve 9 Eylül 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası adından bir parti kurmuştur .Devletçilik ilkesini benimseyen bir partidir.

*17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir,Refet Bele,Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi olmuş Cumhuriyete karşıdırlar ve Şeyh Sait İsyanının çıkmasına neden olmuşlardır .

ŞEYH SAİT İSYANI 13 ŞUBAT 1925
*İsyanı bastırmak için Taktrir-i Sükun kanunu çıkarılmıştır .
*İsyancılar İstiklal Mahkemelerinde yargılanmışlardır.
*Çok partili hayara bir süre ara verilmiştir.

MUSTAFA KEMAL 'E SUİKAST GİRİŞİMİ
*Suikastçılar başarılı olamamış yakalanmış ve cezalandırılmışlardır.
M.Kemal ise ''Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'' demiştir.


*Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası adında 12 Ağustos 1930 yılında liberal ekonomiyi savunan bir parti kurmuştur .Ancak bir süre sonra parti amacından çıkmış ve Fethi Okyar partiyi kapatmştır .
MENEMEN OLAYI VE KUBİLAY OLAYI
23 ARALIK 1930
*İzmir'in Menemen ilçesinde Derviş Mehmet ve yandaşları tarafından çıkarılmıştır .
*İsyanı bastırmaya uğraşan Asteğmen Kubilay şehit olmuştur .
*İsyancılar İstiklal Mahkelemelerinde yargılanmışlardır .


CUMHURİYET DÖNEMİ İNKILAPLARI
1.HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
*Yeni Türk devletinin ilk Anayasası 1921'de kabul edilen Teşkılat-ı Esasiye kanunudur.
*8 Nisan 1924'te Şer'iye Mahkemeleri kapatılmıştır .
*İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni kanunu 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türk Medeni Kanunu:
*Tek kadınlar evlilik.
*Mirasta kadın -erkek eşitliği sağlanmıştır.
*Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
*Türk Ceza Kanunu
*Türk Ticaret Kanunu

2.EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
TARIM ALANINDA :
*Aşar vergisi kaldırıldı .(1925)
*Tarım Kredi Koparatifi kuruldu .(1929)
*Yüksek Ziraat Entitüsü açıldı .
*Denem Çiftlikleri Kuruldu .
SANAYİ ALANINDA :
*Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı .(1926)
*1. 5 Yıllık kalkınma planı hazırlandı .(1933)
*Karabük Demir-Çelik Fabrikası açıldı (1939)
*Maden Tetik ve Arama entitüsü kuruldu .
*Etibank kuruldu .
TİCARET ALANINDA:
*İş Banakası kuruldu .
*Kabotaj Kanunu kabul edildi (1 Temmuz 1926)
*Denizciliği geliştirmek için Denizbank Kuruldu .
ULAŞIM ALANINDA :
*T.C Devlet Demiryolları Kuruldu (1927)
*Anadolu Tren Hattı Millileştirildi .(1928)
3.TOPLUMSAL ALANDAKİ İNKILAPLAR
*Tekke ve zaviyeler kapatıldı .(30 Kasım 1926)
*Milladi Takvim kullanılmaya başlandı .(1 Ocak 1926)
*Uluslarası saat sistemi kabul edildi .
*Uluslar arası rakamlar kullanılmaya başlandı.(1928)
*Arşın,okka ,endaze gibi ölçüler yerine metre,kilo,litre kullanılmaya başlandı .(1935)
*Hafta sonu tatili cuma gününden pazar a alındı .(1935)
*Sağka kanunu kabul edildi .(25 Kasım 1925)
*İbadet yerleri hariç dini kıyafetler giyilmesi yasaklandı .(3 Aralık 1924)
*Soyadı kanunu kabul edildi .(21 Haziran 1934)
*Kadınlara milletvekili seçilme hakkı verildi .(1934)
*Hıfzısıhha Müessesesi kuruldu .
4.EĞİTİM ALANINDAKİ İNKILAPLAR
*Tevhid-i Tedrisat kanunu (3 Mart 1924)
*Harf İnkılabı (1Kasım 1928)
*Millet Mektepleri açıldı.
*Tdk kuruldu .
*TTK kuruldu .
*Dil ve Tarih -Çoğrafya fakültesi açıldı .
*Üniversite reformu gerçekleştirildi .(1933)
Sanat ve Spor alanında da bir çok inkılap yapılmıştır .
NUTUK :
M.Kemal',19 Mayıs'da Samsun’a ayak bastığı andan 1927 yılının 15 Ekim tarihine kadar geçen dönemi Gelcek nesile Cumhuriyeti ne zorluklarla kazandıklarını Türkiye'yi nasıl kurduğunu anlatmak amacıyla yazmıştır .