8. Sınıf İnkılap Tarihi ilk beş ünite özeti

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ilk beş ünite özeti

Bir Kahraman Doğuyor 1. Ünite
Selanik, Manastır, Üsküp, Belgrat ve İstanbul’a demir yolu bağlandı. Türkler dışında farklı milletlerde vardır. Selanik şehrinde Türklere birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşıyor. Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içersinde girmişlerdi. Balkanlar pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçti. Fransız ihtimalinin etkileri gören bu kişiler Batıcılık, Osmancılık, İslamcılık, ve Türkçülük gibi fikir akımlarında yöneldiler. Bu akımdan amacı devlet içindeki bulundugu durumdan kurtarmaktır. 20. Yüzyıl başlarında devletin kurtuluşunu meşrutiyet yönetiminden arayan Osmanlı aydınları özelikle Selanik şehrinde örgütlendi Osmancılık fikri etrafında birleşen bu aydınlar zamanla güçlenerek Sultan II. Abdülmecit le meşrutiyeti yeniden ilan ettiler. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik Koca kasım Mahallesi İshane Caddesinde bulunan bu evde dogmuştu . 10. Yılında Selanik Belediyesi tarafında Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL le armagan edilen bu ev halen müze olarak kulanılıyor . MUSTAFA KEMAL’in Annesi Zübeyde Hanım Konyada Rumeli göç eden bir ailenin kızıdır. MUSTAFA KEMAL’in babası ALİ RIZA Efendi ailesi Aydın’ın Söke tarafında Selanıik le gelmiştir . İyi bir egitim almış olan ALİ RIZA Efendi gümrük memurlugu yaptı. Geçim sıkıntısı nedeniyle ticarete ugraşmıştır. Annesi ZÜBEYDE Hanım ise ev hanımıydı. Okuma Yazma da bilen Zübeyde Hanım oldukça kültürlüydü. Coçuklugunda itibaren aile hayatında büyük önem veren Atatürk medeniyeti esasında ilerlemesinin ve kuvetinin temelinin aile hayatında oldugu düşüncelerin taşıyor. Mustafa Kemal Latife Hanım’la evlenirken zamanın alışagelmiş örf ve adetleri aksine nikah töreni eşiyle katılmıştır. Kadının , aile ve toplum hayatındaki yerine büyük önem veren Mustafa Kemal yurt gezilerini de eşiyle birlikte yapmıştır.Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesinin bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdadisine başladı.Bu okulda sınıf arkadaşi Ömer Naci sayesinde edebiyata ilği duymaya başladı. Edebiyat ögretmeni Mehmet Asım Bey ona askerlıkle ilğili derslere daha fazla önem göstermesini tavsiye etti. Genç Mustafa Kemal askeri ögreniminin yani sıra yazları izinli olarak Selanik’ e döndüğü zaman Fransızca dersleri almaya başladı. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadeisine başarı ile bitirecek 1899 yılında İstanbul’da Harp okuluna girdi. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademısıne devam ederek kurmay yüzbaşi rütbesi alarak mezun oldu . 13 Nisan 1909’da çıkan 31 Mart Ayaklanmasının bastıran orduda kurmay subay olarak görev aldı.27 Kasım 1911 ‘de bin başilığaterfi etti . 1914’te yarbaylıga 1916’da generallige terfi etti. Birinci Dünya savaşında Çanakkale , Kafkasya , ve Suriye Cephelerinde savaştı. Atatürk’ün fikir hayatı döneminin aydınları olan Ziya Gökalp , Namık Kemal gibi kişilerden ve Fransız akımından etkilendi. 31 Mart Vakasının bastıran hareket Ordusunda Kurmay subaylık yaptı. Trablusgarp Savaşında Gelibolu ‘da görev aldı. Mustafa Kemal İstanbul’dan Trablusgarp’a girerken gazeteci kılıgına girerek Şerif takma adı kullanmıştır. Mustafa Kemal 20 Ocak 1915’te Tekirdağ ‘da bulunan 19.Tümen Komutanlığına atandı. Mustafa Kemal burdaki başarısından dolayı albay rütbesine yükseldi. 1914’te Ruslar Osmanlı sınırına girerek Erzurum , Erzincan ,Van, ve Trabzonu ele geçirdiler. Mustafa Kemal 1917’de Suriye’de ordu komutanlığına atandı.

Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2.ÜNİTE
1914’te Avustralya-acarıstan İmparatorluğu ‘nun oğlu ve eşini Sırp milletçisi tarafından öldürüldü. Bu savaşın en büyük sebebi olan Birinci Dünya Savaşi öncesi dünyada çıkan çatışmaları ve sanayileşmesı ile beraber bir sömürge yarişi başladi.Birinci Dünya Savaşının ülkeler arasında gergin ligine yol açtı. 2 Agustos 1914 Almanya dostluk anlaşması imzalandi . Böylece Osmanlı Devleti ile almanya arasında bir itifak Devleti kuruldu. Mehmet Reşat 11Kasım 1914’te Osmalı Devleti Birinci Dünya savasına katıldıgına ilan etti. Osmanlı Devleti 15 Nisan 1915 te Van ‘a ilerleyen çeşitlı şehirlere çıkan isyanlar üzerine 27 Mayıs 1915te Sevk ve İskan Kanunu çıkarmak zorunda kaldılar. 18 Ocak 1919da 32 Devletin katılımıyla Parıs Barış Konferansı toplandı. 8 Ocak ta ise 1918 tarıhınde açıkladıgı 14 ilke bu anlaşmaları geçersiz kılındı . 15 Mayıs 1919 da itilaf devletleri savaş gemilerinın koruyucu altında İzmir ‘e çıktı ve sehri işgale başladi . Türk topraklarına işgaline karşi kurulan milli cemıyetler bulunmaktadır .Örnegin Anadolu Kanları Müdafa –i vatan cemiyeti Trakya Paşeli Müdafa –i Hukuk Cemiyeti bulunmaktadır.Bu milli faliyetler gösterdigi cemiyetlere bölgeleri kurtarma amacı güder. Mustafa Kemal Paşa istanbul’a geldiginde itilaf devletleri donanmasıyla karşılaşmıştı. Bu işgal karşısında geldikleri gbi işgal altında oldugu gördü. Milli cemiyetler öncülügü cekilen protesto telgrafları ve yurdun her tarafında yapılan mitingler işgalere karşı ilk tepkilerdi. Bu tepkilerde kıvamilliye ruhu Türk’ün vatan severligi dogmuştur. Kuvayımlliye haraketi kahraman lar ve kahramanlık destanları doludur. İşte onlardan bazıları Halide Edip ADLVAR ve YÖRÜK ALİ EFE dir. İzmirin işgalinde sonra Mustafa Kemal Paşa müfetlitişlik göreviyle Samsunda gönderildi. Türkleri yaşadıkları topraklardan göçe zorlamaya başlanmıştır. Mustafa Kemal Paşanın düşündügü plan dogrutusunda Samsun da önce güvenligi sagladı. Mustafa Kemal Paşanın Ali Fuat Paşa İle Kazım Karabekir kendisiyle bağlantı kurmalarını istedi. Samsun kıyıdaydı ve İngiliz İşgali altındaydı. Rum çeteleri faaliyetleri de giderek artıyordu. Mustafa Kemal bu olanlara sonra güvenli olan havza’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa Havzaya düşünceleri uglanmak için gitti ve haklarıyla bütünleşti. Genelgeler yayılmadı mitingleri İzmir’in işgali kınanması istedi. 12 haziran 1919 da amasya gelen Mustafa Kemal Paşa yı halk tarafından büyük bir coşkuyla karsıladılar. Görüşmelerde Milli Mücadele planması yapıldı. Mustafa Kemal cok sevdigi askerlik görevinden kendisini milletine adamıştır. Mustafa Kemal Pasanın Erzurum gelisiyle konge calışmasıda hız kazandı. Mustafa Kemal Paşa dogu ilkesinde gelen delegilerin katıldıgı konglerin oy cogunlugu Mustafa Kemal Paşanın başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşanın Erzurum kongresinde açılış koruşması cok dikkat cekmiştir.Mustafa Kemal Paşanın başkan oldugu dokuz kışlık temsil heyeti şecildi. Ülkenin dört bir yanından tenacilerin katılcagı kongre İstanbul hükemeti rahatsız etti. Kongrenin toplaması engellemek için bazı iddalar ortaya atıldı. İtilaf devletleri de Sivas işgal tehdidide bulundu, Engeleme girşlerinde ragmen 4 eylül 1919 Sivas lisesinde toplantı. İstanbul hükümeti engellerinde ragmen Mustafa Kemal Paşa kongresi başkanı şecıldi. Sivas kongresinde Erzurum kongresinde alınan vatanın bütünlüğü ilgili kararlar ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. 20 – 22 Ekim 1919’da Erzurum Sivas Kongresi alınan kararlar kabul edildi ve protokol imzalandı. Ülke genelinde seçimler yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal Paşanın Erzurum milletvekili seçildiği bu seçimlerde Müdafaa – Hukuk Cemiyeti üyelerinin çoğu seçimlerde kazandı, Eşkisehir gelmeleri için emir gönderildi. Daha sonra toplatının Ankara da yapılması karar verildi . Mustafa Kemal Paşanın ve Temsil Heyeti üyeleri 27 Aralık 1919 tarihinde Ankaraya geldi. Mustafa Kemalin Ankaraya gelişiyle bu küçük Orta Anadolu şehri artık Milli Mucadele nin de merkezi aluyordu.İstanbul hükümeti 27 Aralık günü Mustafa Kemal Paşanın askerlikten cıkartılmadıgı kendisini istifa ettiğini bildirmiştir. İtilaf devletleri Mısakımılliye kararlarından rahatsız oldu. Mebusun Meclisi başladılar. 16 Mart 1920 de Mustafa Kemal Paşa ya İstanbul’dan Manastırı Hamdi Bey telaşa yazılmış bir telgraf geldi. Bu sırada Ankara Milli bir Meclisin açılması çalışmaları yapılıyordu. Mustafa Kemal Paşanın çevresindekiler de ekonomik sıkıntılar karşısında endişeli idi. 19 Mart 1920 tarihinde yayımların genelde ile bütün ülkelerde secim yapıldı. İşgalin altındaki İstanbul’da kapatılan Mebusun Meclisinin bazı üyeleri de Ankara’ya geldi. Hazırlıklar tamamlandı ve Meclis 23 Nisan 1920 tarihinde büyük bir törenle açıldı. İstanbul Hükümeti ve İngiliz desteklediği isyanlar 1920 yılı sonuna kadar Büyük Millet Meclisi uğraşıldı. Basın yoluyla da Türk kamuyu doğru bilgilendirmeyi çalışıldı. Anadolu’daki iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hidayeti Vataniye kanunu çıkartmak oldu. Bu Konuyu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde Kurulan İstikbal Mahkemeleri görevi oldu.

Ya İstiklal Ya Ölüm 3.ÜNİTE
Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiren Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuzun işgal edilmeye başladı. Bu mücadele doğuda Ermenilere güneyde Fransızlar ve Ermenileri batıda ise Yunanlar karşı yapıldı Birinci Dünya Savaşı başında Ruslar Doğu Anadolu’nun içlerinde dogru ilerlemiştir. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermenileri isyan etti. Ermenleri savaşı alanı olmayan güney vilayetleri gerekli yasal güvenlik tedbirleri olarak göç ettikleri misine tehcir karar verildi. Bu amaçla 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu çıkartıldı. Bu arada 28 Mayıs 1918 de merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kuruldu. Rusların başlatıkları yerlere Ermenileri yerleşti. Bu destekle Erminiler Van Bitlis Erzurum Kars ve Nahcivan saldırıldı. Sarıkamış Kars ve Gümrü geri alındı. Bunu üzerine 1920 tarihinde Gümrü Barış Anlatlaşması imzalandı. Ermeni devlet arasında imzalanan TBMM ilk siyası başarısıdır. Bu anlatılaşmayı Ankara Hükümeti saygınlıgı artmıştır. Anlaşmanın imzalanmasıyla Doğu Cephesiyle Savaş sona ermiştir. 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkes itilaf devletleri Türk yurdu rahatca işgal etme imkanlaştı. 3 Kasım 1918 de Musul’u işgal eden İngilizler işgal alanlarına genişletildi Urfa Maraş Antep ve Adana ya girdiler. Bunun üzerine Fransızlar Urfa Maraş Antep ve Adana yı işgalle başladılar. 19 Aralık 1918 Dörtyol halkı Fransızlara karşı direnişe gecti , Milli Mücadele nin ilk kurşunu atıldı. Fransızlar 30 Ekim 1919’da Maraş işğal edildi. Ermeniler Türklere saldırarak taşkınlık yapmaya başladılar. 20 Ocak 1920 tarihinde direnış büyüdü. Bu direniş karşısında tutunamayan Fransızlar ve Ermenıler 12 Şubat 1920 tarihinde Maraş’tan çekılmek zorunda kaldılar , Maraş Urfa, Antep’le çeşitli mücadelerden dolayı çeşitli unvanlar verilmiştir. Maraş’a kahraman unvanı Urfa’ya Şanlı unvanı Antep’e ise Gazi unvanı verilmiştir. İngilizler çekilmesinden sonra Antep ‘i Fransızlar devrealdı. Fransızlar Maraş ve Urfa’da olduğu gibi Antep’e de Ermenilerle iş birliği yaptılar .İşğaller karşısında halk tepkisiz kalmayarak mitingler düzenlendi. Ancak işgal kuvvetleri eziyetlerine devam etti. Türk bayrağının inmesiyle halkın sabrı taştı. İşgal güçleri ihtiyaçlarını karşılamak için Kilis-Antep yolunu kullanıyorlardı. 3 Mart 1920 tarihinde Kilis’ten Antep’le giden bir Fransız konvoyu Şahin Bey kuvvetlerını tarafından dağıtıldı.Mondros Ateşkes Anlaşması’nda sonra İtilaf Devletlerine düzenlenen Parıs Bariş konferansı’nda alınan karar dogrultusunda Yunanlılar İzmir’i işgal ettiler. İşgale karşı halk bir yandan müdafaa-i Hukuk cemiyetleri bir yandan da Kuvayımıllıye etrafında toplanarak direnişe başladı. Ynanlıların saldırısı sonucunda Batı Anadolunun bır kısmını elden çıktı. 24 Ekim 1920’de Yunanlılar karşı yapılan Gediz Taaruzu’nda maglup oldu. Bu başarısızlık TBMM’de Kuvayımilliye birliklerin yetersızlıgı üzerine tartişmalara yol açtı. Tartışmalar sonucunda düzenli ordularla başarıları olabileceği anlaşıldı. 9 Kasım Batı Cephesi Batı ve Güney cepheleri alrak ikiye ayrıldı. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordunun yaptıgı ilk savaştır. Bu taaruzla düzenli ordunun daha fazla güçlenmesinin önüne geçeçeklerini düşünüyorlardı. Bu güçle 6 Ocak İnönü mevzilerine saldırıya geçen Yunanalılar Türk direniş karşısında 10 Ocakta 1921 tarihinde çekılmek zorunda kaldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandıgı ilk zaferdir.Halkın düzenli orduyla olan güveni arttı. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasıyala Büyük Millet Meclisinin Hükümeti Londra Konferansı’na davet edilmesini sagladı. Bu savaşın sonucunda Albay İsmet Bey general rütbesıne yükselmiştir.Birinci İnönü Zaferi İtilaf Devletlerini arasındaki görüş ayrılıklarını arttırdı.1Mart 1921 tarihinde Afkanistan ‘la TBMM Hükümetine arasında Moskovada Türk-Afgan Dostluk Anlaması yapılmıştır . TBMM Hükümeti Afganıstan subay ve ögretmen göndermeyi kabul etmiştir. Birinci Dünya Savaş’nda Rusya ittifak Devletlerini arsında yer alıyordu. Ancak 1917 yılıda Rustya’daki Bolşvik İhtilali çarlık yönetimini yıkmıştı. 16 Mart 1921 tarihinde Sovyetler Birligi Misakımıllıye ‘yi tanıdı. Bu anlaşmayı Türkiye ‘nın dogu sınırı çizilmış oldu. Bu görüşmede Sevr Anlaşması ‘nın Türklere kabul ettirmesini için Yunan delegelerini planları tartışıldı. Yunan Ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 tarihinde ilerlemeye başladılar. 27 Mart İnönü mevzilerinde siddetli çarpışmalar oldu. Türk ordusu 3 Mart günü karşı saldırıya geçti. İstiklal Marşı17 Şubat ‘ta gazateci yayımlandı. TBMM 12 Mart 1921 tarihli oturumunda yapılan oylama ile İstiklal Marşı milli marşımız olarak seçildi. 18 Temmuzda Batı Cephesinde gecerek durumu yakından inceledi. 18 Mart 1921 akşamı Eskışehir dogusu – Şeyıtgazı hattına çakıldı. 21 temmuz da Yunanlılara Karşı Eskışehir istıkametınde saldırı başladı. Yunan Ordusu bunun fırsat bilerek Sevr anlaşmasını TBMM Hükümetine kabul ettırmek için saldırıya hazırlanıyordu 5 Agustos 1921 ‘de TBMM Mustafa Kemal Paşayı üç aylık bir başkomutan yatın etti.14 Agustos 1921 tarihinde yeniden ilerlemeye başladılar. 23 Agustos itibaren Türk kuvvetleriyle karşılaştılar Yunan kuvvetlerı 100 km’lik bir cephe üzerine taaruza başladı. Fransız heyeti zaferden hemen bir hafta sonra 21 Eylül’de Ankaraya geldi. 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. 13 Ekim Kars Anlaşması imzalandı ve dogru sınırlarımız bügünkü seklinin aldı. 20 temmuz 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşanın başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatıldı. 26 Agustos 1922cumartesi sabahı Kocatepe topçu ateşi ile taaruz başladı. 30Agustos günü Yunan Ordusu Dumlupınar’da kuşatıldı. 18Eylül 1922 tarihinde Batı Anadolu Yunan askerlerinde tamamen temızlenmış oldu.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4 ÜNİTE
23 Nisan 1920 tarihinde büyük Milletler Meclisinde açılacak yeni bir devlet kuruldu. Yeni Devletin ilk anayasası ve arkadaşları TBMM’ye saltanatın kaldırılması için bir önerge verdiler. Mustafa Kemal’in bu önemli konuşmasında sonra Mecliste 1 Kasım 1922 tarihinde ayrılarak saltanat kaldırıldı. 24 Temmuz 1923 te Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Mustafa Kemal Sivas Kongresinde sonra Temsıl Heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde Ankaraya geldi. 13 Ekim 1923tarihinde kabul edilen kanun ile Türkiye Devleti başkenti Ankara şehridir. İfadesi Anayasamıza girdi. 27Ekim 1923tarihinde Fethi bey hükümeti istifa etmıitı . 29Ekim akşamı mecliste Mustafa Kemal önceden hazırladıgı anayasa maddesının görüşülmesine geçıldı. 29 Ekim 1923 Ardından cumhurbaşkanlıgına Secimlerine geçıldı. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş olan devletin seklı belirlenmış ve adı konmustu.TBMM 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmış fakat halifeligin devamına karar verilmiştir fakat halıfekigin TBMM 3 Mart 1924 tarihinde kabul etti bir kabunla halıfet kurumu kaldırıldı.8 Mart 1923 tarihli bir beyennameyle ögretim birleştirilmesiyle ve egitim gerekçemınızı karşılayarak çağdaş ülkelere uygun duruma getirilmesi esası ortaya konuldu. 3 Mart 1924 de ögretimi birleştirilmesi içeren bir yasa tasarısı meclis’e sunuldu. Atatürk ‘ün arzuladıgı ulusal ve layık çagdaş ve bilimsel esaslar çercevesınde düzenlenerek devam etti. Milli ve bilimsel bir program çercevesinde ve disiplını bir sekılde gelecek nesıllere yetiştirılmeye başlamıştir. Demokrasılerde aynı düşünceleri insanların görüşlerini dile getirebilmek amcıyla sivil toplum kuruluşları ve siyasal partıler kurulur. Bu nedenle siyasi partıler demokrasının en temel ve vazgecılmez unsurlardır. Meclıste açılmış saltanat kaldırılmış cumhüriyet ilan etmişti. Mustafa Kemal Paşanın temelini Sivas Kongresinde oluşturan Anadolu ve Rümeli Müdafaa-i Hukuk Cemıyetıne dayandıgını Halk fırkası 9 Eylül 1923 tarihinde kuruldu. Milli Mücadele de Mustafa Kemal ‘in yanında yer almış sılah arkadaşları da vardı. Onlardan bazıları şunlatdır; Kazım Karabekir ,Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Refat Bele gibi millet vekillerinde Cumhuriyet halk fıkırasından ayrılarak 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperler Cumhüriyet Fırkası kudular. 12 Agustos 1930 tarihinde Serbest Cumhüriyet fırkası adını taşıyan partıyı kurdu. Bu kişiler kendi amaçları dogrultusunda kullanmak istediler. Böylece Atatürk’ün özlemi olan çok partili bir hayata geçmek için atılmış önemli bir adım daha rejim karşıtları tarafından engellenmış oldu. Gazi Mustafa Kemal her yenılık hareketınde oldugu gibi kılık kıyafet konusunda da türk halkına öncülük yaptı. 25 Mart 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sapka Gıyilmesi Hakkında kanun kabul edıldı. Osmanlı toplumunda kullanılan takvım saat rakam ve ölçüler çagdaş milletlerin kullandıklarından farklıydı.26 Aralık 1925 te çıkarılan kanun hırcı ve Rumı takvım kaldırarak yerıne mıladı takvım alaturka saat yerıne de uluslar arası saat uygulaması kabul edıldı. Böylece ülkemizde 1 Ocak 1926’da itibaren mıladı takvım kullanılmaya başladı. 20 Mayıs1928 de TBMM de kabul edılen kanunla uluslar arası rakamlar kullanılmaya başladı. 26 Mart 1931 de çıkarılan ölçüler kanunuyla eskıden kullanılan agırlık ve uzunluk ölçüleri degiştirildi.30 Kasım 1925 yılında İngiltere de Magna Carta Libertatum ile halka bir takım özgürlük ve haklar tanınmıştı. 1789 yılında İnsan ve Yutttaş Haklara Birdirgesi Fransa’da yayımlanmış temel hak ve özgürlükler böylece belirlenmiştir. 10Aralık 1948 de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile birçok ülke insan haklarını koruyacagını beyan etmıştır. Türk hukukcular inceleme sorunda uygulama kolaylıgından ve Türk toplumun yapısına uygulama bulundugunda İsveçre Medeni Kanunun alınmasına karar verdi. Hukunçu yetiştirmek üzere 1925 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adı aldı. 1923 yılında tarımı desteklemek amacıyla cıftçilere kredi verimiştir. 1925yılında aşar vergisi kaldırarak köyünün üzerindeki vergi yükü azalmiştir. Atatürk 11 Hazıran 1937 tarihlir tezkere ile Orman Çiftligine ile birlikte diger ciftlerin hazineye bagişlamıştır. 1934 yılında kabul edilen yasa ile Ankarada bir Milli Musıkı ve Temsıl akdemısı kurulmuş ve Musıkı Mualım mektebi bu Akedemıyle baglanmıştır 1934 yılında çıkarılan diger bır kanunla da aga ,hacı,hafız,,hoca,efendi ,paşa gibi toplumda ayrıcalık ve zümrelere belirtilen unvanlar kaldırılmıştır.

Atatürkçülük 5 ÜNİTE
Mustafa Kemal gençlik yıllarında itibaren dünyada ve ülkemızde meydana gelen siyasi kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakında takıp etmiştir . Mustafa Kemal’ ın siyasi , ekonomik ve toplumsal alanlardakı gercekçi düşünce ve uygulamaların bütünü Atatürçülügü oluşturur. Atatürkçü düşünce sistemınde amaç açıgın ıhtıyaçlarına uygun sosyal sıyasal kurumlara sahıp modern bir toplum oluşturmaktadır. Atatürkçülük milli egemenlıge dayalı güçlü bire devleti ön görür. Türk milleti Atatürkçülük sayaesınde devlet yönetiminde devlet yönetiminde söz sahıbi olmuş ve bu konuda karar verme hakkını elde etmışti. Atatürkçü düşüncenın bire diger hedefi milli birlik ve beraberligin saglanması ve surdürülmesidir. Atatürkçü düşünde Türk milletinin ihtıyacından tarihi gerçeklerinen dogmuş ona özgü milli bir düşünce sistremidir. Atatürkçülük Atatürk ‘ün işaret ettigi hedefler , belirledigi ilkeler ve gerçekleştirdigi inkılaplardan bir bütündür.Atatürkçü Atatürkçülük kişi hak ve hürüyetlerıne önem verır. Yurta ve dünyada barişin korunmasına amaçlar.İnsanlıgın ortak degerlerimi kapsadıgını için evrensel nitelik taşir.1789 yılında gerçeklesen Fransız ihtılalının tüm Avrupayı etkılemıştır. İhtılal sonrası esitlik özgürlük miliyetçılık gibi fikirler ortaya çıkmıştır.19yüzyıl sonraları hem Osmanlı Devleti hem de Avrupa için önemli bir dönemdir.Mustafa Kemal’in ülkenın kurtuluyla ilgili düşüncelerinde ise Türkçülük akımı etkılı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda topraklarımız işgal edılmesıne Padişah ve İstanbul Hükümeti seyırcı kalmıştı .İşte ülkemizin içinde bulundugu siyası askeri ekonomık ve kültürel durum ile yönetim olaylar karşısındakı yetersızlıgı Atatürkçü düşünce sistemının oluşmasına etkı etmiştir. Siyasi ve ekonomık acıdan güçlü bir devletin bulundugu bölgeden iç ve diş tehlıkelerden koruna bılmesi askeri açıdan güçlü olmasını baglıdır.Askeri güç ülke içimdeki huzur ortamının korunmasında da önemlidir. Bu sıyası yönetim insana deger vermeli özgürlükleri savunmalı demokratık katılımı amacıdır.Siyası ekonomık ve askeri güç yanında soysa kültürel güç de milli gücün önemli bir unsundur.cumhurıyet egemenlıgın bir kişi veya gruba degıl kayıtsız sartsız mıllete ait oldugu yönetım biçimidir. Secilenler de belirli bir aile soy yada ümreden degıldir ve yasanın süre içinde görev yaparlar.Demokratık , laik ve sosyal hukuk devletidir. Bu hükümetler degiştirilemez ve degiştirilmesi teklıf edilemez.Egemenlıgın bir sahza zümreye edilmiş oldu. Toplumdakı tüm ayrımcılıkla kalktı vatandaşlıklar devlet yönetimine eşit olarak hak ve sorumluluklarımızı bilincine vardı. Çagdaş ugarlık düzeyine ulaşması saglayacak bir ortam oluştu. Atatürk bunu Cuhurıyeti biz kurduk onu yükseltecek ve devamettirecek sizsiniz sözleriyle dile gelmiştir. Cumhuriyette elde edilen haklar vadandaşların devlete ve birbirine karşi sorumluluklarını da belirtilmiş. İnsan ait oldugu faydalı hizmetler üretebildigi ölçüde vatandaşlık olan insanlar sorumluklarını farkındadırlar. Türk milletin devletini ve bagımsızlıgını koruyabılmesı onu devam ettirebilmesi ancak kendi varligina bilincine varması mümkündür. Milletçilik miletini sevmek onu yücetmek istekleridir. Bu milletçilik anlayışı Türk milletine milli şuur asılamıştır. Atatürk Batıyı ve batılı kurumlar taklıt etmemış sadece örnek almıştır.cumhurıyete birlikte laik düşünün yerleşmesi yenılıklerı gerçekleşmesının ve çagdaş kurumların oluşmasını sağlamıştır.