Atatürkçülük 5 Ünite Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Atatürkçülük 5 Ünite Ders Notları
Mustafa Kemal gençlik yıllarında itibaren dünyada ve ülkemızde meydana gelen siyasi kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakında takıp etmiştir . Mustafa Kemal’ ın siyasi , ekonomik ve toplumsal alanlardakı gercekçi düşünce ve uygulamaların bütünü Atatürçülügü oluşturur. Atatürkçü düşünce sistemınde amaç açıgın ıhtıyaçlarına uygun sosyal sıyasal kurumlara sahıp modern bir toplum oluşturmaktadır. Atatürkçülük milli egemenlıge dayalı güçlü bire devleti ön görür. Türk milleti Atatürkçülük sayaesınde devlet yönetiminde devlet yönetiminde söz sahıbi olmuş ve bu konuda karar verme hakkını elde etmışti. Atatürkçü düşüncenın bire diger hedefi milli birlik ve beraberligin saglanması ve surdürülmesidir. Atatürkçü düşünde Türk milletinin ihtıyacından tarihi gerçeklerinen dogmuş ona özgü milli bir düşünce sistremidir. Atatürkçülük Atatürk ‘ün işaret ettigi hedefler , belirledigi ilkeler ve gerçekleştirdigi inkılaplardan bir bütündür.Atatürkçü Atatürkçülük kişi hak ve hürüyetlerıne önem verır. Yurta ve dünyada barişin korunmasına amaçlar.İnsanlıgın ortak degerlerimi kapsadıgını için evrensel nitelik taşir.1789 yılında gerçeklesen Fransız ihtılalının tüm Avrupayı etkılemıştır. İhtılal sonrası esitlik özgürlük miliyetçılık gibi fikirler ortaya çıkmıştır.19yüzyıl sonraları hem Osmanlı Devleti hem de Avrupa için önemli bir dönemdir.Mustafa Kemal’in ülkenın kurtuluyla ilgili düşüncelerinde ise Türkçülük akımı etkılı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda topraklarımız işgal edılmesıne Padişah ve İstanbul Hükümeti seyırcı kalmıştı .İşte ülkemizin içinde bulundugu siyası askeri ekonomık ve kültürel durum ile yönetim olaylar karşısındakı yetersızlıgı Atatürkçü düşünce sistemının oluşmasına etkı etmiştir. Siyasi ve ekonomık acıdan güçlü bir devletin bulundugu bölgeden iç ve diş tehlıkelerden koruna bılmesi askeri açıdan güçlü olmasını baglıdır.Askeri güç ülke içimdeki huzur ortamının korunmasında da önemlidir. Bu sıyası yönetim insana deger vermeli özgürlükleri savunmalı demokratık katılımı amacıdır.Siyası ekonomık ve askeri güç yanında soysa kültürel güç de milli gücün önemli bir unsundur.cumhurıyet egemenlıgın bir kişi veya gruba degıl kayıtsız sartsız mıllete ait oldugu yönetım biçimidir. Secilenler de belirli bir aile soy yada ümreden degıldir ve yasanın süre içinde görev yaparlar.Demokratık , laik ve sosyal hukuk devletidir. Bu hükümetler degiştirilemez ve degiştirilmesi teklıf edilemez.Egemenlıgın bir sahza zümreye edilmiş oldu. Toplumdakı tüm ayrımcılıkla kalktı vatandaşlıklar devlet yönetimine eşit olarak hak ve sorumluluklarımızı bilincine vardı. Çagdaş ugarlık düzeyine ulaşması saglayacak bir ortam oluştu. Atatürk bunu Cuhurıyeti biz kurduk onu yükseltecek ve devamettirecek sizsiniz sözleriyle dile gelmiştir. Cumhuriyette elde edilen haklar vadandaşların devlete ve birbirine karşi sorumluluklarını da belirtilmiş. İnsan ait oldugu faydalı hizmetler üretebildigi ölçüde vatandaşlık olan insanlar sorumluklarını farkındadırlar. Türk milletin devletini ve bagımsızlıgını koruyabılmesı onu devam ettirebilmesi ancak kendi varligina bilincine varması mümkündür. Milletçilik miletini sevmek onu yücetmek istekleridir. Bu milletçilik anlayışı Türk milletine milli şuur asılamıştır. Atatürk Batıyı ve batılı kurumlar taklıt etmemış sadece örnek almıştır.cumhurıyete birlikte laik düşünün yerleşmesi yenılıklerı gerçekleşmesının ve çagdaş kurumların oluşmasını sağlamıştır