Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4. Ünite Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4. Ünite Ders Notları
23 Nisan 1920 tarihinde büyük Milletler Meclisinde açılacak yeni bir devlet kuruldu. Yeni Devletin ilk anayasası ve arkadaşları TBMM’ye saltanatın kaldırılması için bir önerge verdiler. Mustafa Kemal’in bu önemli konuşmasında sonra Mecliste 1 Kasım 1922 tarihinde ayrılarak saltanat kaldırıldı. 24 Temmuz 1923 te Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Mustafa Kemal Sivas Kongresinde sonra Temsıl Heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde Ankaraya geldi. 13 Ekim 1923tarihinde kabul edilen kanun ile Türkiye Devleti başkenti Ankara şehridir. İfadesi Anayasamıza girdi. 27Ekim 1923tarihinde Fethi bey hükümeti istifa etmıitı . 29Ekim akşamı mecliste Mustafa Kemal önceden hazırladıgı anayasa maddesının görüşülmesine geçıldı. 29 Ekim 1923 Ardından cumhurbaşkanlıgına Secimlerine geçıldı. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş olan devletin seklı belirlenmış ve adı konmustu.TBMM 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmış fakat halifeligin devamına karar verilmiştir fakat halıfekigin TBMM 3 Mart 1924 tarihinde kabul etti bir kabunla halıfet kurumu kaldırıldı.8 Mart 1923 tarihli bir beyennameyle ögretim birleştirilmesiyle ve egitim gerekçemınızı karşılayarak çağdaş ülkelere uygun duruma getirilmesi esası ortaya konuldu. 3 Mart 1924 de ögretimi birleştirilmesi içeren bir yasa tasarısı meclis’e sunuldu. Atatürk ‘ün arzuladıgı ulusal ve layık çagdaş ve bilimsel esaslar çercevesınde düzenlenerek devam etti. Milli ve bilimsel bir program çercevesinde ve disiplını bir sekılde gelecek nesıllere yetiştirılmeye başlamıştir. Demokrasılerde aynı düşünceleri insanların görüşlerini dile getirebilmek amcıyla sivil toplum kuruluşları ve siyasal partıler kurulur. Bu nedenle siyasi partıler demokrasının en temel ve vazgecılmez unsurlardır. Meclıste açılmış saltanat kaldırılmış cumhüriyet ilan etmişti. Mustafa Kemal Paşanın temelini Sivas Kongresinde oluşturan Anadolu ve Rümeli Müdafaa-i Hukuk Cemıyetıne dayandıgını Halk fırkası 9 Eylül 1923 tarihinde kuruldu. Milli Mücadele de Mustafa Kemal ‘in yanında yer almış sılah arkadaşları da vardı. Onlardan bazıları şunlatdır; Kazım Karabekir ,Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Refat Bele gibi millet vekillerinde Cumhuriyet halk fıkırasından ayrılarak 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperler Cumhüriyet Fırkası kudular. 12 Agustos 1930 tarihinde Serbest Cumhüriyet fırkası adını taşıyan partıyı kurdu. Bu kişiler kendi amaçları dogrultusunda kullanmak istediler. Böylece Atatürk’ün özlemi olan çok partili bir hayata geçmek için atılmış önemli bir adım daha rejim karşıtları tarafından engellenmış oldu. Gazi Mustafa Kemal her yenılık hareketınde oldugu gibi kılık kıyafet konusunda da türk halkına öncülük yaptı. 25 Mart 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sapka Gıyilmesi Hakkında kanun kabul edıldı. Osmanlı toplumunda kullanılan takvım saat rakam ve ölçüler çagdaş milletlerin kullandıklarından farklıydı.26 Aralık 1925 te çıkarılan kanun hırcı ve Rumı takvım kaldırarak yerıne mıladı takvım alaturka saat yerıne de uluslar arası saat uygulaması kabul edıldı. Böylece ülkemizde 1 Ocak 1926’da itibaren mıladı takvım kullanılmaya başladı. 20 Mayıs1928 de TBMM de kabul edılen kanunla uluslar arası rakamlar kullanılmaya başladı. 26 Mart 1931 de çıkarılan ölçüler kanunuyla eskıden kullanılan agırlık ve uzunluk ölçüleri degiştirildi.30 Kasım 1925 yılında İngiltere de Magna Carta Libertatum ile halka bir takım özgürlük ve haklar tanınmıştı. 1789 yılında İnsan ve Yutttaş Haklara Birdirgesi Fransa’da yayımlanmış temel hak ve özgürlükler böylece belirlenmiştir. 10Aralık 1948 de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile birçok ülke insan haklarını koruyacagını beyan etmıştır. Türk hukukcular inceleme sorunda uygulama kolaylıgından ve Türk toplumun yapısına uygulama bulundugunda İsveçre Medeni Kanunun alınmasına karar verdi. Hukunçu yetiştirmek üzere 1925 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adı aldı. 1923 yılında tarımı desteklemek amacıyla cıftçilere kredi verimiştir. 1925yılında aşar vergisi kaldırarak köyünün üzerindeki vergi yükü azalmiştir. Atatürk 11 Hazıran 1937 tarihlir tezkere ile Orman Çiftligine ile birlikte diger ciftlerin hazineye bagişlamıştır. 1934 yılında kabul edilen yasa ile Ankarada bir Milli Musıkı ve Temsıl akdemısı kurulmuş ve Musıkı Mualım mektebi bu Akedemıyle baglanmıştır 1934 yılında çıkarılan diger bır kanunla da aga ,hacı,hafız,,hoca,efendi ,paşa gibi toplumda ayrıcalık ve zümrelere belirtilen unvanlar kaldırılmıştır