Ya İstiklal Ya Ölüm 3.Ünite Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Ya İstiklal Ya Ölüm 3.Ünite Ders Notları
Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiren Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuzun işgal edilmeye başladı. Bu mücadele doğuda Ermenilere güneyde Fransızlar ve Ermenileri batıda ise Yunanlar karşı yapıldı Birinci Dünya Savaşı başında Ruslar Doğu Anadolu’nun içlerinde dogru ilerlemiştir. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermenileri isyan etti. Ermenleri savaşı alanı olmayan güney vilayetleri gerekli yasal güvenlik tedbirleri olarak göç ettikleri misine tehcir karar verildi. Bu amaçla 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu çıkartıldı. Bu arada 28 Mayıs 1918 de merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kuruldu. Rusların başlatıkları yerlere Ermenileri yerleşti. Bu destekle Erminiler Van Bitlis Erzurum Kars ve Nahcivan saldırıldı. Sarıkamış Kars ve Gümrü geri alındı. Bunu üzerine 1920 tarihinde Gümrü Barış Anlatlaşması imzalandı. Ermeni devlet arasında imzalanan TBMM ilk siyası başarısıdır. Bu anlatılaşmayı Ankara Hükümeti saygınlıgı artmıştır. Anlaşmanın imzalanmasıyla Doğu Cephesiyle Savaş sona ermiştir. 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkes itilaf devletleri Türk yurdu rahatca işgal etme imkanlaştı. 3 Kasım 1918 de Musul’u işgal eden İngilizler işgal alanlarına genişletildi Urfa Maraş Antep ve Adana ya girdiler. Bunun üzerine Fransızlar Urfa Maraş Antep ve Adana yı işgalle başladılar. 19 Aralık 1918 Dörtyol halkı Fransızlara karşı direnişe gecti , Milli Mücadele nin ilk kurşunu atıldı. Fransızlar 30 Ekim 1919’da Maraş işğal edildi. Ermeniler Türklere saldırarak taşkınlık yapmaya başladılar. 20 Ocak 1920 tarihinde direnış büyüdü. Bu direniş karşısında tutunamayan Fransızlar ve Ermenıler 12 Şubat 1920 tarihinde Maraş’tan çekılmek zorunda kaldılar , Maraş Urfa, Antep’le çeşitli mücadelerden dolayı çeşitli unvanlar verilmiştir. Maraş’a kahraman unvanı Urfa’ya Şanlı unvanı Antep’e ise Gazi unvanı verilmiştir. İngilizler çekilmesinden sonra Antep ‘i Fransızlar devrealdı. Fransızlar Maraş ve Urfa’da olduğu gibi Antep’e de Ermenilerle iş birliği yaptılar .İşğaller karşısında halk tepkisiz kalmayarak mitingler düzenlendi. Ancak işgal kuvvetleri eziyetlerine devam etti. Türk bayrağının inmesiyle halkın sabrı taştı. İşgal güçleri ihtiyaçlarını karşılamak için Kilis-Antep yolunu kullanıyorlardı. 3 Mart 1920 tarihinde Kilis’ten Antep’le giden bir Fransız konvoyu Şahin Bey kuvvetlerını tarafından dağıtıldı.Mondros Ateşkes Anlaşması’nda sonra İtilaf Devletlerine düzenlenen Parıs Bariş konferansı’nda alınan karar dogrultusunda Yunanlılar İzmir’i işgal ettiler. İşgale karşı halk bir yandan müdafaa-i Hukuk cemiyetleri bir yandan da Kuvayımıllıye etrafında toplanarak direnişe başladı. Ynanlıların saldırısı sonucunda Batı Anadolunun bır kısmını elden çıktı. 24 Ekim 1920’de Yunanlılar karşı yapılan Gediz Taaruzu’nda maglup oldu. Bu başarısızlık TBMM’de Kuvayımilliye birliklerin yetersızlıgı üzerine tartişmalara yol açtı. Tartışmalar sonucunda düzenli ordularla başarıları olabileceği anlaşıldı. 9 Kasım Batı Cephesi Batı ve Güney cepheleri alrak ikiye ayrıldı. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordunun yaptıgı ilk savaştır. Bu taaruzla düzenli ordunun daha fazla güçlenmesinin önüne geçeçeklerini düşünüyorlardı. Bu güçle 6 Ocak İnönü mevzilerine saldırıya geçen Yunanalılar Türk direniş karşısında 10 Ocakta 1921 tarihinde çekılmek zorunda kaldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandıgı ilk zaferdir.Halkın düzenli orduyla olan güveni arttı. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasıyala Büyük Millet Meclisinin Hükümeti Londra Konferansı’na davet edilmesini sagladı. Bu savaşın sonucunda Albay İsmet Bey general rütbesıne yükselmiştir.Birinci İnönü Zaferi İtilaf Devletlerini arasındaki görüş ayrılıklarını arttırdı.1Mart 1921 tarihinde Afkanistan ‘la TBMM Hükümetine arasında Moskovada Türk-Afgan Dostluk Anlaması yapılmıştır . TBMM Hükümeti Afganıstan subay ve ögretmen göndermeyi kabul etmiştir. Birinci Dünya Savaş’nda Rusya ittifak Devletlerini arsında yer alıyordu. Ancak 1917 yılıda Rustya’daki Bolşvik İhtilali çarlık yönetimini yıkmıştı. 16 Mart 1921 tarihinde Sovyetler Birligi Misakımıllıye ‘yi tanıdı. Bu anlaşmayı Türkiye ‘nın dogu sınırı çizilmış oldu. Bu görüşmede Sevr Anlaşması ‘nın Türklere kabul ettirmesini için Yunan delegelerini planları tartışıldı. Yunan Ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 tarihinde ilerlemeye başladılar. 27 Mart İnönü mevzilerinde siddetli çarpışmalar oldu. Türk ordusu 3 Mart günü karşı saldırıya geçti. İstiklal Marşı17 Şubat ‘ta gazateci yayımlandı. TBMM 12 Mart 1921 tarihli oturumunda yapılan oylama ile İstiklal Marşı milli marşımız olarak seçildi. 18 Temmuzda Batı Cephesinde gecerek durumu yakından inceledi. 18 Mart 1921 akşamı Eskışehir dogusu – Şeyıtgazı hattına çakıldı. 21 temmuz da Yunanlılara Karşı Eskışehir istıkametınde saldırı başladı. Yunan Ordusu bunun fırsat bilerek Sevr anlaşmasını TBMM Hükümetine kabul ettırmek için saldırıya hazırlanıyordu 5 Agustos 1921 ‘de TBMM Mustafa Kemal Paşayı üç aylık bir başkomutan yatın etti.14 Agustos 1921 tarihinde yeniden ilerlemeye başladılar. 23 Agustos itibaren Türk kuvvetleriyle karşılaştılar Yunan kuvvetlerı 100 km’lik bir cephe üzerine taaruza başladı. Fransız heyeti zaferden hemen bir hafta sonra 21 Eylül’de Ankaraya geldi. 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. 13 Ekim Kars Anlaşması imzalandı ve dogru sınırlarımız bügünkü seklinin aldı. 20 temmuz 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşanın başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatıldı. 26 Agustos 1922cumartesi sabahı Kocatepe topçu ateşi ile taaruz başladı. 30Agustos günü Yunan Ordusu Dumlupınar’da kuşatıldı. 18Eylül 1922 tarihinde Batı Anadolu Yunan askerlerinde tamamen temızlenmış oldu.