Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2.Ünite Ders Notu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2.ÜNİTE Ders Notu
1914’te Avustralya-acarıstan İmparatorluğu ‘nun oğlu ve eşini Sırp milletçisi tarafından öldürüldü. Bu savaşın en büyük sebebi olan Birinci Dünya Savaşi öncesi dünyada çıkan çatışmaları ve sanayileşmesı ile beraber bir sömürge yarişi başladi.Birinci Dünya Savaşının ülkeler arasında gergin ligine yol açtı. 2 Agustos 1914 Almanya dostluk anlaşması imzalandi . Böylece Osmanlı Devleti ile almanya arasında bir itifak Devleti kuruldu. Mehmet Reşat 11Kasım 1914’te Osmalı Devleti Birinci Dünya savasına katıldıgına ilan etti. Osmanlı Devleti 15 Nisan 1915 te Van ‘a ilerleyen çeşitlı şehirlere çıkan isyanlar üzerine 27 Mayıs 1915te Sevk ve İskan Kanunu çıkarmak zorunda kaldılar. 18 Ocak 1919da 32 Devletin katılımıyla Parıs Barış Konferansı toplandı. 8 Ocak ta ise 1918 tarıhınde açıkladıgı 14 ilke bu anlaşmaları geçersiz kılındı . 15 Mayıs 1919 da itilaf devletleri savaş gemilerinın koruyucu altında İzmir ‘e çıktı ve sehri işgale başladi . Türk topraklarına işgaline karşi kurulan milli cemıyetler bulunmaktadır .Örnegin Anadolu Kanları Müdafa –i vatan cemiyeti Trakya Paşeli Müdafa –i Hukuk Cemiyeti bulunmaktadır.Bu milli faliyetler gösterdigi cemiyetlere bölgeleri kurtarma amacı güder. Mustafa Kemal Paşa istanbul’a geldiginde itilaf devletleri donanmasıyla karşılaşmıştı. Bu işgal karşısında geldikleri gbi işgal altında oldugu gördü. Milli cemiyetler öncülügü cekilen protesto telgrafları ve yurdun her tarafında yapılan mitingler işgalere karşı ilk tepkilerdi. Bu tepkilerde kıvamilliye ruhu Türk’ün vatan severligi dogmuştur. Kuvayımlliye haraketi kahraman lar ve kahramanlık destanları doludur. İşte onlardan bazıları Halide Edip ADLVAR ve YÖRÜK ALİ EFE dir. İzmirin işgalinde sonra Mustafa Kemal Paşa müfetlitişlik göreviyle Samsunda gönderildi. Türkleri yaşadıkları topraklardan göçe zorlamaya başlanmıştır. Mustafa Kemal Paşanın düşündügü plan dogrutusunda Samsun da önce güvenligi sagladı. Mustafa Kemal Paşanın Ali Fuat Paşa İle Kazım Karabekir kendisiyle bağlantı kurmalarını istedi. Samsun kıyıdaydı ve İngiliz İşgali altındaydı. Rum çeteleri faaliyetleri de giderek artıyordu. Mustafa Kemal bu olanlara sonra güvenli olan havza’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa Havzaya düşünceleri uglanmak için gitti ve haklarıyla bütünleşti. Genelgeler yayılmadı mitingleri İzmir’in işgali kınanması istedi. 12 haziran 1919 da amasya gelen Mustafa Kemal Paşa yı halk tarafından büyük bir coşkuyla karsıladılar. Görüşmelerde Milli Mücadele planması yapıldı. Mustafa Kemal cok sevdigi askerlik görevinden kendisini milletine adamıştır. Mustafa Kemal Pasanın Erzurum gelisiyle konge calışmasıda hız kazandı. Mustafa Kemal Paşa dogu ilkesinde gelen delegilerin katıldıgı konglerin oy cogunlugu Mustafa Kemal Paşanın başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşanın Erzurum kongresinde açılış koruşması cok dikkat cekmiştir.Mustafa Kemal Paşanın başkan oldugu dokuz kışlık temsil heyeti şecildi. Ülkenin dört bir yanından tenacilerin katılcagı kongre İstanbul hükemeti rahatsız etti. Kongrenin toplaması engellemek için bazı iddalar ortaya atıldı. İtilaf devletleri de Sivas işgal tehdidide bulundu, Engeleme girşlerinde ragmen 4 eylül 1919 Sivas lisesinde toplantı. İstanbul hükümeti engellerinde ragmen Mustafa Kemal Paşa kongresi başkanı şecıldi. Sivas kongresinde Erzurum kongresinde alınan vatanın bütünlüğü ilgili kararlar ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. 20 – 22 Ekim 1919’da Erzurum Sivas Kongresi alınan kararlar kabul edildi ve protokol imzalandı. Ülke genelinde seçimler yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal Paşanın Erzurum milletvekili seçildiği bu seçimlerde Müdafaa – Hukuk Cemiyeti üyelerinin çoğu seçimlerde kazandı, Eşkisehir gelmeleri için emir gönderildi. Daha sonra toplatının Ankara da yapılması karar verildi . Mustafa Kemal Paşanın ve Temsil Heyeti üyeleri 27 Aralık 1919 tarihinde Ankaraya geldi. Mustafa Kemalin Ankaraya gelişiyle bu küçük Orta Anadolu şehri artık Milli Mucadele nin de merkezi aluyordu.İstanbul hükümeti 27 Aralık günü Mustafa Kemal Paşanın askerlikten cıkartılmadıgı kendisini istifa ettiğini bildirmiştir. İtilaf devletleri Mısakımılliye kararlarından rahatsız oldu. Mebusun Meclisi başladılar. 16 Mart 1920 de Mustafa Kemal Paşa ya İstanbul’dan Manastırı Hamdi Bey telaşa yazılmış bir telgraf geldi. Bu sırada Ankara Milli bir Meclisin açılması çalışmaları yapılıyordu. Mustafa Kemal Paşanın çevresindekiler de ekonomik sıkıntılar karşısında endişeli idi. 19 Mart 1920 tarihinde yayımların genelde ile bütün ülkelerde secim yapıldı. İşgalin altındaki İstanbul’da kapatılan Mebusun Meclisinin bazı üyeleri de Ankara’ya geldi. Hazırlıklar tamamlandı ve Meclis 23 Nisan 1920 tarihinde büyük bir törenle açıldı. İstanbul Hükümeti ve İngiliz desteklediği isyanlar 1920 yılı sonuna kadar Büyük Millet Meclisi uğraşıldı. Basın yoluyla da Türk kamuyu doğru bilgilendirmeyi çalışıldı. Anadolu’daki iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hidayeti Vataniye kanunu çıkartmak oldu. Bu Konuyu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde Kurulan İstikbal Mahkemeleri görevi oldu.