Bir Kahraman Doğuyor 1. Ünite 8. Sınıf Ders Notu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Bir Kahraman Doğuyor 1. Ünite 8. Sınıf Ders Notu
Selanik, Manastır, Üsküp, Belgrat ve İstanbul’a demir yolu bağlandı. Türkler dışında farklı milletlerde vardır. Selanik şehrinde Türklere birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşıyor. Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içersinde girmişlerdi. Balkanlar pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçti. Fransız ihtimalinin etkileri gören bu kişiler Batıcılık, Osmancılık, İslamcılık, ve Türkçülük gibi fikir akımlarında yöneldiler. Bu akımdan amacı devlet içindeki bulundugu durumdan kurtarmaktır. 20. Yüzyıl başlarında devletin kurtuluşunu meşrutiyet yönetiminden arayan Osmanlı aydınları özelikle Selanik şehrinde örgütlendi Osmancılık fikri etrafında birleşen bu aydınlar zamanla güçlenerek Sultan II. Abdülmecit le meşrutiyeti yeniden ilan ettiler. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik Koca kasım Mahallesi İshane Caddesinde bulunan bu evde dogmuştu . 10. Yılında Selanik Belediyesi tarafında Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL le armagan edilen bu ev halen müze olarak kulanılıyor . MUSTAFA KEMAL’in Annesi Zübeyde Hanım Konyada Rumeli göç eden bir ailenin kızıdır. MUSTAFA KEMAL’in babası ALİ RIZA Efendi ailesi Aydın’ın Söke tarafında Selanıik le gelmiştir . İyi bir egitim almış olan ALİ RIZA Efendi gümrük memurlugu yaptı. Geçim sıkıntısı nedeniyle ticarete ugraşmıştır. Annesi ZÜBEYDE Hanım ise ev hanımıydı. Okuma Yazma da bilen Zübeyde Hanım oldukça kültürlüydü. Coçuklugunda itibaren aile hayatında büyük önem veren Atatürk medeniyeti esasında ilerlemesinin ve kuvetinin temelinin aile hayatında oldugu düşüncelerin taşıyor. Mustafa Kemal Latife Hanım’la evlenirken zamanın alışagelmiş örf ve adetleri aksine nikah töreni eşiyle katılmıştır. Kadının , aile ve toplum hayatındaki yerine büyük önem veren Mustafa Kemal yurt gezilerini de eşiyle birlikte yapmıştır.Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesinin bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdadisine başladı.Bu okulda sınıf arkadaşi Ömer Naci sayesinde edebiyata ilği duymaya başladı. Edebiyat ögretmeni Mehmet Asım Bey ona askerlıkle ilğili derslere daha fazla önem göstermesini tavsiye etti. Genç Mustafa Kemal askeri ögreniminin yani sıra yazları izinli olarak Selanik’ e döndüğü zaman Fransızca dersleri almaya başladı. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadeisine başarı ile bitirecek 1899 yılında İstanbul’da Harp okuluna girdi. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademısıne devam ederek kurmay yüzbaşi rütbesi alarak mezun oldu . 13 Nisan 1909’da çıkan 31 Mart Ayaklanmasının bastıran orduda kurmay subay olarak görev aldı.27 Kasım 1911 ‘de bin başilığaterfi etti . 1914’te yarbaylıga 1916’da generallige terfi etti. Birinci Dünya savaşında Çanakkale , Kafkasya , ve Suriye Cephelerinde savaştı. Atatürk’ün fikir hayatı döneminin aydınları olan Ziya Gökalp , Namık Kemal gibi kişilerden ve Fransız akımından etkilendi. 31 Mart Vakasının bastıran hareket Ordusunda Kurmay subaylık yaptı. Trablusgarp Savaşında Gelibolu ‘da görev aldı. Mustafa Kemal İstanbul’dan Trablusgarp’a girerken gazeteci kılıgına girerek Şerif takma adı kullanmıştır. Mustafa Kemal 20 Ocak 1915’te Tekirdağ ‘da bulunan 19.Tümen Komutanlığına atandı. Mustafa Kemal burdaki başarısından dolayı albay rütbesine yükseldi. 1914’te Ruslar Osmanlı sınırına girerek Erzurum , Erzincan ,Van, ve Trabzonu ele geçirdiler. Mustafa Kemal 1917’de Suriye’de ordu komutanlığına atandı.