Izmir'in Işgali ve Amiral Bristol Raporu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

IZMIRIN IŞGALI 15 Mayıs 1919

18 Ocak 1919 da Paris te Italya nın karşı çıkmasına rağmen ABD Ingiltere ve Fransa nın desteği ile Yunanistanın   Izmir e çıkmasına karar verildi.
l. Dünya savaşı devam ederken boğazlar gizili antlaşmalarla Rusya ya verilmişti.
Ingiltere yine gizil antlaşmalarda Ege ve Akdeniz bölgelerini de Italya ya vermekte bir mahsur görmedi
Çünkü Marmara daki Rusların altında güçlü bir Italya onların daha aşağıya inmelerine engel olabilirdi.
Rusyanın savaştan çekilmesi boğazlara Ingiltere nin yerleşmesine sebep oldu.
Ingiltere şimdi boğazların etrafında Italya yı istemiyordu.
Öteden beri bölgede gözü olan Yunanistan ı kışkırttı.
Yunanistana Paris barış konferansına iddialarını getirmesini isteyen Ingiltere burada bunu ve iddiaları destekledi.
Yunana göre bu bölgenin %60 Hrıstiyan %40 Müslüman olup Müslümanlar Hrıstiyanları katletmektedir.
Acilen bir devletin bölgeye çıkıp asayişi sağlaması lazım geldiğini anlattı.
Itilaf devletleri de bölgeye asayişi sağlamak üzere Yunanın çıkmasına karar verdi.
Bu karar Italya yı kızdırdı.
15 Mayıs 1919 da Mondrosun 7 maddesi gösterilerek Yunan Izmir e çıktı.
Osmanlı hükümeti Mondrosa uydu ve askerlere kışlalarından çıkmama emri verildi.
Gazeteci Hasan Tahsin bir Yunan askerini öldürünce işgal çok kanlı geçti.
Sonuçta
Itilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı.
Anadoluda Kuvva-i Milliye doğdu.
Halkımız Mustafa Kemal etrafında toplanmaya başladı.
Kurtuluş mücadelemizin silahlı mücadele dönemi başladı.
Türk halkı bütün işgallerin geçici değil kalıcı olduğunu anlamaya başaladı.

AMIRAL BRISTOL ROPARU 13 EKIM 1919

Yunanın Izmir e çıkmasından sonra Türk milleti buna şiddetli bir tepki gösterdi.
Itilaf devletleri bu durumun kendi siyasetlerine zarar vereceğini düşünerek bu durumu bir daha gözden geçirmeye karar verdiler.
Sonuçta bölgeye bir heyet gönderilerek incelemeler yapılması kararı çıktı.
Amerikalı bir Amiral olan Bristol başkanlığında bir heyet bölgeye gitti ve 13 Ekim 1919 da bir rapor hazırladı ve itilaf devletlerine sundu.
Raporda
Paris barış konferansına verilen rapordaki Hrıstiyan halkın can güvenliği tehlikededir fikri yanlıştır.
Menemende Yunan askeri savunmasız Türkleri katletmiştir.
Işgalin ilk günlerinde Türklere saldırılmış evleri yakılmış tecavüz edilmiştir.
Türk hükümeti işgale tepkisiz kalmış bazı Türk çeteleri tepki göstermiştir.
Rum halkı Yunan askerleri ile birleşerek halkı soymuş ve yağmalamıştır.
Işgal ordusunun bu hareketi Islam ahaliyi galeyana getirmiştir.
Yunanın buraya çıkması asayişi bozmuştur.
Aydının işgali çok zarar verici olmuştur.
Milliyet prensibine göre buranın Yunana verilmesi yanlıştır.
Yunan ordusunun çekilerek buraya itilaf devletleri ordusunun çıkması gerekir.
Bu belge
Yunanın iddialarının asılsız olduğunu ortaya koymuştur.
Katliamları Yunan ın yaptığını ortaya koymuştur.
Yunanın buradan çekilerek yerine itilafın ordusunun çıkması fikrini doğurmuştur.
Türk milletinin haklı olduğunu dünya kamuoyuna duyurması açısından önemli olup başka hiçbir yaptırımı olmamıştır.

GENERAL HARBORT RAPORU
Ermenistan Doğu Anadolu da Amerikan mandasında devlet kurmak için bu devlete müracaat ettiler.
Amerika General Harbort başkanlığında bir heyet göndererek bölgeyi inceledi.
Sivas kongresine de katılan heyet verdiği raporda bu bölgede kayda değer ermeni nüfusu olmadığı söyledi.
Buda bu davada haklı olduğumuzu göstermesi açısından önemli bir belgedir.
Başka bir yaptırımı olmamıştır.

Ayrıca Bakınız

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi veAtatürk'ün Kronolojik Hayatı Atatürkçülük Sorular

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Resimlerlerle Tarih