7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1. Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

2007-2008 EĞITIM- ÖĞRETIM YILI ULUKÖY ILKÖĞRETIM OKULU SOSYAL BILGILER DERSI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI:                                                  SOYADI:                                         NO:


SORULAR
Ipek yolu,   bozkır,  göçebe,  süvari,  hayvancılık,  Talas,    nevruz,     deri,     Kervansaray, federasyon,   malazgirt
A. Aşağıdaki boşluklara uygun olanları yerleştirin.(her soru 4 puan)
1. Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarında ekonomik hayatın temelinde ...... Vardır.
2. Orta Asya'da ....  ikliminin hakim olduğu coğrafyada yaşayan Türkler, bu coğrafyanın gereği olarak ..... yaşamı benimsemişlerdir.
3.Islamiyetten önce Türk devletleriyle Çin arasındaki savaşların önemli bir nedeni de ..... ticaretine hakim olma mücadelesiydi.
4. Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinde  ordular..... birliklerinden oluşurdu.
5.Türkler,baharın müjdeleyicisi olarak görülen..... Bayramı'nı her yıl 21 Mart günü kutlanmaktadır.
6.Anadolu'da Türkleşme sürecinin başlaması ....... Meydan savaşı ile gerçekleşmiştir.
7.Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinde ........ yönetimi hakimdir.
8. Türkler, egemenlikleri altındaki bölgelerde ticaretin gelişmesini sağlamak için  pek çok ....... yapmışlardır.
9. Göçebe yaşamın hakim olduğu Orta Asya'da özellikle .....işlemeciliği çok gelişmiştir.
10. Çin'deki buluşların ilk kez Çin dışına çıkmasını sağlayan olay ....... savaşıdır.
B. aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D” yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.( her soru 4 puan)
(  ) Kur'an ilk kez Emeviler Döneminde kitap haline getirilmiştir.
(   ) Bayramlar toplumda birlik beraberlik ve dayanışmayı arttıran özel günlerdir.
(  ) 622 yılında ki  Hicretten sonra tüm Arabistan islamiyeti kabul etmiştir.
(   ) Türk tarihine ait en eski yazılı eserler ,Orhun yazıtları'dır.
(  ) Uygurlar Döneminde oluşturulan Orhun Yazıtları'nda Türklerin kültürel yaşamları aktarılmıştır.
(   ) Uygurların tarımsal faaliyetlerde bulunmaları yerleşik hayatı benimsediklerinin kanıtıdır.
(  ) Kök Türklerin kendi adlarına alfebelerinin olması barışçı bir devlet olduğunun kanıtıdır.
(  ) Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin ençok mücadele ettiği devlet Çin'dir.
(   ) Islamiyet'ten önceki Türk Devletlerinde demokratik anlayışın kanıtı kurultaydır.
(  ) Orta Asya'da aşırı yağışlar ve tarım alanlarının sular altında kalması göçün temel nedenini oluşturmuştur.

Kök Türk Devleti
Uygur Devleti
Avrupa Hun Dev.
C. Aşağıdaki devletleri bu devletlere ait olaylarla eşleştiriniz.( her soru 1 puan)

Büyük hun Devleti


1.    Ipek Yolu ticaretinin kontrolü için Çin'le mücadele etmiştir.
2.    Orhun yazıtlarını yazmıştır.
3.    Kavimler göçüne yol açmıştır.
4.    Yerleşik Hayata geçen ilk Türk devletidir.
5.    Manihanizm dinini benimsemiştir.
6.    Bizans'ı baskı altına almıştır.
7.    Çin Seddinin yapılmasına yol açmıştır.
8.    Türk adını kullanan ilk devlettir.

Sultan Mahmut    Abbasiler    Cami  Nevruz   Dandanakan  Pasinler  Medrese

D. Yukarıdaki  kelimeleri  uygun olanlarla eşleştiriniz.(her soru 2 puan)
1.    Baharın müjdecisi olarak kutlanan bayramdır.

2. Türklerin Islamiyeti kabulünden sonra Türk Kültürüne katılmıştır.

3.Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlayan savaştır.

4.Bizans'ın Anadolu'da ki direnişini sağlayan savaştır.

5. Türklere ılımlı hoşgörülü davranarak ordularında Türklere önemli görevler vermişlerdir.

6.Hindistan'a yaptığı 17 seferle Hindistan'ın Müslümanlaşmasında etkili olmuştur

ÖZLEM ÖZGÜN

SOS. BIL.ÖĞRT
BAŞRILAR

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri