Türkiye İklim Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Haritaları

Türkiye İklim Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Türkiye İklim Haritası

TÜRKİYE’DE İKLİM ÇEŞİTLERİ

1)Karadeniz İklimi:

GÖRÜLDÜĞÜ YERLER: Karadeniz bölgesinin kıyı kesimi ile, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyısında görülür.

Özellikleri:

a-Her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin kışlar ılık geçer.

b-Sıcaklık farkı azdır.

c-Yıllık yağış miktarı bölümler arasında farklılık gösterir. En fazla yağış D.Karadeniz bölümündedir. Yağışlar genelde yamaç yağışları şeklindedir.

d-Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe kışlar daha soğuk, yazlar serin geçer.

2)Akdeniz İklimi:

GÖRÜLDÜĞÜ YERLER: Akdeniz, Ege Güney Marmara ve G.Doğu Anadolu’nun batı kesiminde.

 

Özellikleri:

a-Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

b-Yağışlar en fazla kış mevsiminde cephe yağışları şeklindedir.

c-Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20oC civarındadır. Sıcaklık Akdeniz’den Ege’ye ve Marmara’ya doğru azalır.

3)Karasal İklim:

GÖRÜLDÜĞÜ YERLER: İç Anadolu, Doğu Anadolu G.Doğu Anadolu İç Batı Anadolu ve Trakya’da görülür.

Özellikleri:

a-Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark farklıdır.

b-Buharlaşma çok olduğu için kuraklık görülür.

c-Yağış ve sıcaklık durumu dikkate alındığından dörde ayrılır.

İç Anadolu:

Yazlar çok sıcak ve kurak geçer, kışlar D.An. göre soğuk değildir. En fazla yağış ilkbaharda konveksiyonlu yağışlar şeklindedir.

G. Doğu Anadolu:

yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar nispeten yağışlı ve ılık geçer. En fazla yağış kışın ve ilkbaharda düşer.

D.Anadolu:

Kışlar çokuzun soğuk ve kar yağışlı geçer. Ülkemizin en soğuk bölgesidir. Yağış en fazla yazın düşer.

Trakya iklimi:

Karadeniz ve Marmara kıyılarına göre yazın sıcak, kışın soğuk geçer. Yağışlar en fazla yazın düşer.

4)Geçiş İklimi: (Marmara): Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş özelliği gösterir. Kışlar Akdeniz’e göre serin, geçer. Yağış Karadeniz’e göre azdırü

 

Türkiye’de görülen iklim çeşitleri

 

Türkiye’de genel olarak üç ana iklim tipi görülür.Bunlar; Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal iklimdir.

1) KARADENİZ İKLİMİ: Bu iklim asıl olarak Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarında görülür.

Genel özellikleri şunlardır:

Her mevsim yağışlıdır.Doğu Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm’dir.Batı Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm’dir.Orta Karadeniz Bölümünde ise maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm’dir.Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kar yağışlı günlerin ortalaması 18 gündür.

 

Yıllık ortalama sıcaklık 13-15°C’dir.

Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6-7°C’dir.

Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21-23°C’dir.

Yıllık sıcaklık farkı 13-15°C’dir.

Doğal bitki örtüsü ormandır.

Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür.

 

2) AKDENİZ İKLİMİ: Bu iklim tipi ülkemizde en belirgin olarak Akdeniz kıyılarında görülmekle birlikte, Ege ve Marmara Bölgelerinde de etkili olmaktadır.

Genel özellikleri şunlardır:

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

Maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer.

Yaz ve kış yağışları arasındaki fark oldukça fazladır.

Yıllık yağış ortalaması, 600-1000 mm arasındadır.

Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20°C’dir.

Ocak ayı ortalaması 8-10°C’dir.

Temmuz ayı ortalaması 28-30°C’dir.

Yıllık sıcaklık farkı 15-18°C’dir.

Ege Bölgesinde dağların kıyıya dik uzanması, Akdeniz İkliminin iç kesimlere ulaşmasına olanak sağlamıştır.

Marmara Bölgesinde görülen Akdeniz İkliminde, yazlar Akdeniz kıyılarına göre daha serin, kışlar ise daha soğuk ve karlıdır.

Akdeniz İkliminin karekteristik bitki örtüsü zeytin, defne, mersin, kekik gibi bitkilerden oluşan makilerdir.

 

3) KARASAL İKLİM: Ülkemizde Karasal İklim, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İç Batı Anadolu Bölümünde görülür.

Genel özellikleri şunlardır:

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

İç Anadolu Bölgesinde maksimum yağış ilkbaharda, minimum yağış yazın düşer.

İç Anadolu da ortalama yağış 300-400 mm’dir.

İç Anadolu’nun kış sıcaklık ortalaması, 1-2°C, yaz sıcaklık ortalaması, 22-23°C, yıllık sıcaklık ortalaması ise, 10-12°C’dir.

Ege Bölgesinin İç batı Anadolu Bölümünde de yağışlar kıyı kesimine göre azdır.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde yıllık sıcaklık ortalaması, 4-6°C’dir.

Kuzeydoğu Anadolu’da kış sıcaklık ortalaması, -7, -10°C, yaz sıcaklık ortalaması, 17-19°C’dir.

Yıllık yağış miktarı, 500-600 mm’dir.

Güneydoğu Anadolu’da ise ortalama yağış, 400-700 mm’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kış mevsimi pek donlu geçmemekle beraber, yaz mevsiminde şiddetli kuru sıcaklar egemendir.

Güneydoğu Anadolu’da yıllık ortalama sıcaklık, 15-16°C, kış sıcaklığı, 3-4°C, yaz sıcaklığı ise, 30-35°C’dir.