Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Resimlerle Şanlı Tarihimiz

Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

 

12 Hayvanlı Takvimi

Çin kökenli olup Asya'da yaygın olarak kullanılmış takvim, aynı zamanda bir sistemdir.

12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Göktürkler, Uygur Türkleri, Tuna Bulgarları, Idil Bulgarları da kullanmış ve Hiung-nu'lar da Çin'in hemen kuzeyinde bulundukları için büyük ihtimalle de kullanmıştır. Göktürk Yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları'nın yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi ve Manas Destanı'ndaki bazı olaylar da bu takvimle ile tarihlendirilmiştir.

Tarih


Edouard Chavannes'in "Le Cycle turc des Douze Animaux 12 Hayvanlı Türk Takvimi adlı araştırmasında, Asya'da kullanılan 12 Hayvanlı takvim Türklere ait bir takvim sistemi olduğunu ve Çinlilerin bu takvimi Türklerden aldığını zannederek "12 Hayvanlı Türk Takvimi" adı koymuştur.

Yıllar

Yıl   Türkçe          Çince         pinyin                anlamı          yön
1     Sıçan                子         zǐ                      Fare             0° Kuzey
2     Ud Sığır         丑             chÇ’u                Öküz     
3     Bars              寅             ya­n                Pars     
4     Tavışgan        卯             mo                Tavşan        90° Doğu
5     Lu                 è¾°             chan               Ejderha     
6     Yılan              å·³             s¬                  Yılan     
7     Yunt              午            wÇ”                   At             180° Güney
8     Koy                未            w¨i               Koyun     
9     Biçin               申            sh“n               Maymun     
10     Tabuk           é…‰            yÇ’u              Tavuk        270° Batı
11     It                            x«                Köpek     
12     Tonguz         亥            h i                  Domuz     

Eski Türklerde Aylar

Bir yılda 12 ay vardı. Aylar birinçay (birinci ay) , ikinçay (ikinci ay), üçünçay (üçüncü ay), dördünçay (dördüncü ay), beşinçay (beşinci ay), altınçay (altıncı ay), yedinçay (yedinci ay), sekizinçay (sekizinci ay), dokuzunçay (dokuzuncu ay), onunçay (onuncu ay), onbirinçay (onbirinci ay) ve onikinçay (onikinci ay) diye adlandırılmıştır.

Eski Türklerde Mevsimler
Eski isim     Günümüzde
Oğlak ay:     Ilkbahar
Uluğ Oğlak ay: Yaz
Uluğ ay:      Sonbahar
Ay:     Kış

Günler


Türklerde gün isimlerinin yabancı kökenli olmasının sebebi bazı tarihçilere göre; göçebelik sebebiyle Türklerde gün kavramının gelişmemesidir. Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saatti. Herbir çağ ise sekiz Kehten ibaretti. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü alınırdı.

 

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Resimlerlerle Tarih

Tarihi Resimler (74)

Coğrafi Resimler (28)