Bandırma Vapuru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Resimlerle Şanlı Tarihimiz

Bandırma Vapuru

 

Bandırma Vapuru

Mustafa Kemal atatürk 'ü 9.Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte Istanbul 'dan Samsun'a getiren ve Kurtuluş Savaşı 'nın başlamasına vesile olan gemidir.


Vapurun Tarihi

Gemi 1878 yılında Iskoçya 'nın Glasgow kentinde Mac. Intyre Paisley - Huston and Cardett tersanesinde 21 sıra numarası ile 279 grostonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir.Geminin ilk sahibi Dussey and Robinson şirketi gemiyi Torocaderto adı altında 5 yıl çalıştırdı.1883 yılında Yunanistan 'daki H. Psicha Preus Firmasına satıldı.Kymi adını alarak, geminin Londra'da olan kaydı Pire Limanına alınmıştır.1890 yılında H. Psicha Preus firması gemiyi başka bir Yunanlı firma olan Cap. andereadis firmasına satmış , 12 aralık 1891 tarihinde kaza sonucu batmış, aynı yıl içersinde yüzdürülüp Kıymı adı ile Istanbul Rama Derasimo firmasına satılarak Istanbul Limanına kayıt edilmiştir.

1894 yılında o zamanki Deniz Yolları Işletmesi anlamına gelen Idare-i Mahsusa'ya nakledilmiş ve Türk bayrağı çekilerek, adı Panderma olarak değiştirilmiştir.Marmara Denizi kıyılarında, Tekirdağ , Mürefte, Şarköy , Karabiga , Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapmıştır.Idare-i Mahsusanın statü değiştirerek 28 Ekim 1910 yılında Osmanlı Seyrüsefain Idaresi (Osmanlı Denizcilik Işletmesi) olunca geminin adı Bandırma olarak değiştirilerek posta vapuru haline getirilmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihinde atatürk ve Silah arkadaşlarını Samsun 'a getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiştir.1924 yılında Türkiye Seyrüsefain Idaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır.1925 yılında gemi Bozmacı Ilhami isimli Türk armatöre satılmış, ve aynı armatör tarafından 4 ay içinde hurda olarak parçalanmıştır.

Hasan Hüseyin Ceylan, 5 Nisan 1995 tarihinde aTV'de yayınlanan Iktidar Oyunu programında, atatürk'ün Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun resmi tarihte yazıldığı gibi bir taka olmadığını, 236 metre boyunda ve bacasının 19 metre yüksekliğinde olduğunu öne sürmüş, ekranlara da başka bir geminin fotoğrafını göstermiştir (daha sonraları inşa edilmiş yine Bandırma adındaki bir gemi). H.H. Ceylan'ın gösterdiği fotoğraftaki geminin sahibi olan Türk Denizcilik Işletmelerinin, Lloyd ve kendi kayıtlarına dayanarak yaptığı açıklamaya dayanarak Milliyet Gazetesinin 7 Mayıs 1995 tarihli yayınının 5. sayfasında Hasan Pulur, ikinci Bandırma'nın boyunun da 236 metre değil 68.59 metre, baca yüksekliğinin ise 8.40 metre olduğunu belirtmiştir.  atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun boyu ise 48 metre baca yüksekliği 6 metredir.

Yolcuları

* Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa.
* Üçüncü Kolordu Komutanı Kurmay albay Refet
* Kurmay Başkanı albay Kazım Beyefendi (General Kazım Dirik 1880-1941).
* Sağlık Müfettişi albay Ibrahim Tali Beyefendi (Milletvekili ve elçi, tıp doktoru Ibrahim Tali Öngören 1875-1952).
* Kurmay Binbaşı arif Bey1 (ayıcı arif Bey 1882-1926).
* Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (asker ve büyükelçi Hüsrev Gerede 1886-1962).
* Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey (Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951).
* Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam 1881-1942).
* Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi (atatürk'ün yaveri ve milletvekili Cevad abbas Gürer 1887-1943).
* Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi (Tokat milletvekili Mustafa Sabri Süsoy 1876-1934).
* Piyade Yüzbaşı ali Şevket Efendi (Gümüşhane milletvekili ali Şevket Öndersev 1884-1940).
* Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi (Yüzbaşı ali Mümtaz Tünay 1886-1946).
* Piyade Yüzbaşı Ismail Hakkı Efendi (Başbakanlık özel kalem müdürü Ismail Hakkı Ede 1886-1943).
* Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.
* Piyade asteğmeni Hayati Efendi (Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hayati Bey 1892-1926).
* Piyade asteğmeni arif Hikmet Efendi (Tümgeneral arif Hikmet Gerçekçi 1894-1970).
* Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi (atatürk'ün emir subayı ve Giresun milletvekili Muzaffer Kılıç 1897-1959).
* asteğmen abdullah Efendi.
* adli müşavir ali Rıza Bey.
* Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.
* Tabur hesap memuru ahmed Nuri Efendi.
* Ka¡tip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik aybars 1880-1945).
* Yedeksubay Tahir Efendi.
* Katip Memduh Efendi (Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh atasev 1895-1930'lar).

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Tarih Konular

atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Resimlerlerle Tarih

Tarihi Resimler 

Coğrafi Resimler