Uygur Devleti Ile Ilgili Soru ve Cevaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

SORULAR
1)Çin Yıllıkları          2)Göktürk ve Uygurlar kitabeleri   3)Gazetelerde    
Uygurlar hakkındaki bilgiler en detaylı olarak yukarıdaki kaynakların hangisinde bulunur?

A.1 ve 3         B.Yalnız 2            C.1 ve 2

2)Kırgız baskını kaç yılında gerçekleşmiştir?

A.756                             B.840                                   C.674

3)Sarı Uygurların kabul ettiği ilk din hangisidir?

A. Budizm                         B.Hıristiyanlık                         C.Islam

4) Sarı Uygurların Budizm'den sonra seçtiği ilk din hangisidir?

A.Islam                      B.Budizm'den başka din seçmediler          C.Hıristiyanlık

5)Uygurlar kaç yılına kadar devletlerini yaşatacaktır?   
A. 1564                             B. 1335                               C.1213

6)Kağanlık merkezi olarak seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A.Ankara                              B.Turfan                                C.Edirne

7)Turfan Uygurlukları kağanlıklarını kaç yılında ilan etmişlerdir?
A.761                                B.835                                  C.856

8)Uygurlar kaç yılından sonra varlıklarını komşularına duyurmuştur?
A.848                            B.674                                  C.890

9)840 yılında yapılan savaşta Kırgızlar kaç kişilik askerle gitmiştir?
A.200                                        B.150                                  C.100

10)Uygurlar kaç yılından sonra Göktürklere bağlanmak zorunda kaldılar?  
A.655                              B.987                                          C.681

CEVAPLAR
1.C                   3.A                  5.B                   7.C           9.C  
2.B                   4.A                  6.B                   8.A           10.C

Ayrıca Bakınız

Uygur Devleti ( 745 - 840 )

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Asya Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Türklerin Anayurdu ve Göçler Haritası