Timur Devleti ile ilgili 25 adet klasik soru ve cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

TIMUR  DEVLETI  ILE  ILGILI  SORULAR

SORU 1:Timur Devleti hangi tarihler arasında yaşamıştır?

A)1370-1390     B)1370-1507    C)1290-1300 

YANIT : (B)
SORU 2:Timur Devletinin önemi nedir?

A)Komutanlarının başarısı
B)Coğrafi konumu
C)Bir  çok savaştaki başarı
YANIT :(C)
SORU 3:Timur Devletinin en büyük zaferi hangisidir?

A)Altınorda Devleti
B)Özbekistan Devleti
C)Kazakistan Devleti
YANIT :(A)
SORU 4: Osmanlı Devleti'ni de mağlup ederek ne Altına aldı?
A)Zafer      B)Itaat     C) Güç
YANIT :(B)
SORU 5:Timur Devletinin başkentinin yeni padışahı kimdir?
A)Timur bey    B)T.Muhammed   C)Ali bey
YANIT :(B)
SORU 6:Timur bey hangi seferde ve tarihte  ölmüştür?
A)Irak-1406  B)Suriye-1305   C) Çin-1405
YANIT :(C)
SORU 7:Hangi tarihte Topraklar Akkoyunluların eline geçti?
A)1469      B)1450     C)1465
YANIT :(A)
SORU 7:1507 hangi olayın vakasıdır?
A)Osmanlı'ların sonu
B)Timur'lukarın sonu
C)Ankara'nın sonu
YANIT:(B)
SORU 8:Burada yaşayan ünlü Türk şair ve ilim adamı kimdir?
A)Ali Şir Nevai
B)Yunus Emre
C)Aşık Veysel
YANIT:(A)

SORU 9:Timur bey'e savaşta yaralınca hangi lakabı taktılar?
A)Sakat       B) Gazi      C)Topal
YANIT :(C)
SORU 10:Isfahanda Timur bey için hagi sözü söylemişlerdir?
A)Gel ne olursa ol yine gel
B)Insan kellesinden kule yapan hükümdar
C)Ateşten korkan kibrit yakmaz
YANIT:(B)
Aşağadaki boşlulları doldurunuz
SORU 11:Timur batıda ve doğuda  kötülenmiştir.
SORU 12:Timur Han, 25 yaşlarında iken,Çağatay Hanlığı valilerinden komutan olmuştur.
SORU 13:Timur, bundan sonra nüfuzunu, gücünü hızla arttırdı.
SORU 14:1370 yılında Timur, Belh şehrinde, mutlak hakim ve tam bağımsız bir duruma geldi.
SORU 15:Belh'te toplanan Kurultay, Timur Han'a "Kutbeddin" ve Sâhib Kırân" unvanlarını verdi.
SORU 16:1390 ve 1391 yıllarında tekrar Altın Ordu seferine çıktı.
SORU 17:"Kıymetli bahadırlar sayesinde pek çok yer fethettim ve 27 ülkenin hakanı oldum"
SORU 18:Büyük cihangir, son seferini Çin'e yapacaktı.
SORU 19:Benden sonra hakan, Pir Muhammed Cihangir olacaktır.
SORU 20:Uluğ Bey, hükümdarlığı yanında ilme ve fenne çok hizmet etti.
Aşağadakilerin doğru olanların başına'D'yanlış olanların başına 'Y'koyunuz.
1.) 8 Nisan 1336'da, Trkistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. (D)
2.) Babası, Mahmut oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun idi(Barlas)  (Y)
3.)Timur, hepsi zaferle sonulanan 17 sefer dzenlemiş, 27 lkenin hakanına baş eğdirmiş, onlara baş olmuştu. (D)
4.) Ganj Nehri'ne, Tanrı Dağları'ndan Izmir ve Şam'a kadar uzatacaktı.  (D)
5.) Dünya tarihine, zellikle Trk-Islm tarihini ok iyi bilen, dinin, ilim ve sanatın koruyucusu değildir.(koruyucusudur) (Y)

Ayrıca Bakınız

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular