17. Yüzyıl Osmanlı Islahatçıları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

17. Yüzyıl Osmanlı Islahatçıları

ISLAHAT YAPAN PADİŞAHLAR:

II.Osman(Genç Osman)(1618-1622):

Ulema sınıfının yetkisini azaltarak, padişahın zamana göre yasaları koyabilme gücünü artırmak istedi.Bunların siyasetle uğraşmalarını ve devleti zayıflatmalarını önlemek istedi. Kapıkulu Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye'deki Türklerden oluşan milli bir ordu'' kurmak ve yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadolu'da bir şehre taşımayı düşündü. Ancak niyetlerini fark eden yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü.

IV.Murat(1623-1640):

12 yaşındayken tahta geçti. İktidarının ilk yıllarında yönetim saray kadınlarının ve Valide Kösem Sultan'ın elindeydi. 22 yaşına geldiğinde otoritesini sağlayabildi. Şu ıslahatları yaptı:

* Yeniçerileri itaat altına aldı.

* İsyanlar ve isyancılarla şiddetle mücadele etti.

* İçki, tütün, meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygulayarak asayişi sağladı.

* Harcamaları kısıtlayarak, maliyeyi düzeltmeye çalıştı.

* Devlet adamlarından neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.

 

NOT: Bu konuda KOÇİ BEY sunduğu raporunda devletin gerileme nedenlerini ve bunların çözüm yollarını göstermiştir.

ISLAHAT YAPAN SADRAZAMLAR:

Kuyucu Murat Paşa :

I. Ahmet dönemi Sadrazamıdır. İsyanları şiddet ve baskı kullanarak bastırmıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa:

IV.Mehmet Dönemi sadrazamıdır. Maliyeyi düzeltmeye çalıştı.(Öldürüldü)

Köprülüler Devri :

IV.Mehmet Devrinde Köprülüler soyundan Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olmuşlardır. Köprülü soyundan sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa kendisinden önceki sadrazamların sonlarını çok iyi bildiği için padişaha bazı şartlar ileri aşağıdaki koşullarla sadrazam olmayı kabul etmiştir:

 

a) Saray devlet işlerine karışmayacak

b) Devlet memurluklarına istediği kişileri atayabilecek.

c) Kendisi hakkında bir şikayet olursa, savunması alınmadan görevden alınmayacak.

 

NOT: Köprülü Mehmet Paşa'nın amacı istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamaktır. Köprülü Mehmet Paşa ŞARTLI sadrazam olan İLK kişidir.

NOT: Köprülüler ordu ve maliyeyi düzeltmeye çalışmışlardır.