Kısa Dünya Tarihi (i.ö.8500-1996)

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Kısa Dünya Tarihi (i.ö.8500-1996)

* I.I. 8500-7000, Ortadoğu da çiftçiliğe geçiş
* I.I. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
* I.I. 4000-3000, Uygarlığın Sümer de doğuşu
* I.I. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
* I.I. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı
* I.I. 2000 den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması.
* I.I. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı.
* I.I. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa nın Atlantik kıyılarına ulaşması.
* I.I. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye de ve Filistin de yaygınlaşması.
* I.I. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve Iran da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.
* I.I. 700 den az önce Orta Asya dan ve Güney Rusya dan göç etmiş Iskitler in Ukrayna da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri.
* I.I. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı nda sikke paranın dolaşıma konması
* I.I. 6. yüzyıl, Iyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
* I.I. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.
* I.I. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
* I.I. 330, Pers Imparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
* I.I. 320, Iskender in Indüs Vadisi ne girmesi
* I.I. 146, Roma nın Makedonya yı ve Yunanistan ı fethetmesi.
* I.I. 30, Roma nın Mısır ı fethetmesi

* 70-100, Dört Incil in yazıldığı yıllar
* 193, Roma Barışı nın şiddete başvurulmasıyla bozulması.
* 372, Hunlar ın Güney Rusya ya girip Ostrogotları sürüşleri
* 378-511, Roma imparatorluğu nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
* 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar ın Roma kentini yağmalamaları ve Ispanya yı geçip krallıklarını kurmaları.
* 451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı nın Papa nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi,
* 453, Attila nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu nun dağılması
* 552, Japonya ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi.
* 565 ten sonra (Doğu) Roma Imparatorlarının "Bizans Imparatoru" denmeye başlanışı.
* 568 den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları Italya nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri.
* 572, Türk Imparatorluğu nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
* 600 dolayları, Hint Okyanusu nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması.
* 622, Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göçü.
* 632-1000 arasında Islam ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu da Kuzey Afrika da Ispanya da yayılışı,
* 632, Hz. Muhammed ön ölümü
* 636, Arap ordusunun Bizans ı Suriye den ve Filistin den çıkarması
* 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya yı ele geçirişleri
* 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır ı ele geçirişleri.
* 651, Iran ve Mezopotamya da Sasani iktidarının sona ermesi
* 651, Arap akıncı birliklerinin Iran ı ele geçirmeleri.
* 711, Vizigot krallığının sona ermesi.
* 711-715, Kuzey Afrika nın ve Ispanya nın Müslümanların denetimine geçmesi
* 715, Islamların Kuzeybatı Hindistan daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu nda üstünlüğü ele geçirmeleri
* 717-718, Müslümanların Konstantinopolis i kuşatmaları
* 750, Emeviler in halifelik döneminin sona ermesi
* 751, Talas Meydan Savaşı nda Çin e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı.
* 756, baskı aygıtının Çin de bulunuşu.
* 800, Şarlman a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi.
* 800 den birkaç yıl sonra, Bizans Imparatorunun Şarlman ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma Imparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması.
* 831-1000 arası, Danimarka nın Isveç in ve Norveç in Hristiyanlığa geçmeleri.
* 840, Uygurların yıkılışı
* 845, Budizmin Çin de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
* 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, Islam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları.
* 900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa da toprakların tarıma açılışı.
* 989, Rusya nın Hristiyanlığa geçişi.

* 1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
* 1000 dolayları, Gazneli Mahmut un akınlarıyla Islam ın Hindistan ın Iç bölgelerini ele geçirmeye başlaması.
* 1000, Macaristan ın Hristiyanlığa geçmesi
* 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması.
* 1000-1300 arası, Avrupa da kasabaların hızla gelişmeleri.
* 1000-1453 arası, Islamlığın Hindistan da, Doğu Avrupa da, Orta Asya da yayılışı.
* 1000-1500, Islam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
* 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı.
* 1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi.
* 1096-1099, Birinci Haçlı Seferi.
* 1171, Galler ülkesinin ve Irlanda nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı.
* 1204, Dördüncü Haçlı Seferi nde Konstantinopolis in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin Imparatorluğu nun kurulması.
* 1206-1227, Cengiz Han ın yönetim dönemi
* 1254; Avrupa da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı.
* 1300 den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri.
* 1300 den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri
* 1300, Rönesans ın Italya da biçimlenmeye başlanışı.
* 1337-1453, Yüzyıl Savaşları, Ingiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar.
* 1347-1351, Avrupa da Veba salgını
* 1354, Türkler in Çanakkale Boğazı nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa ya adım atmaları.
* 1389, Kosova Savaşı nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri.

* 15. yüzyıl Inkalar ın And Dağları ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru da merkezi bir rejim kurması.
* 1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
* 1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.
* 1453, Konstantinopolis in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları,
* 1480 Moskova, Dükü III. Ivan ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi.
* 1492, Kolomb un okyanusu aşması
* 1492, Müslüman Faslıların Avrupa daki son kalesi Grenada nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi
* 1500, Italyan Rönesansı nın doruğuna ulaşması
* 1500 den sonra, Avrupa nın deniz üstünlüğü kurması
* 1500-1650, Avrupa da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
* 1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla Islam tarihinin en parlak dönemi
* 1508 Şah Ismail in Bağdat ı fethetmesi
* 1509 Portekizlilerin Islam filosunu Umman Denizi ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu nda üstünlük kurmaya başlamaları,
* 1511, Akdeniz de, Türk Ispanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı.
* 1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
* 1513, Ilk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
* 1514, Şah Ismail yanlılarının Anadolu da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları,
* 1514, Çaldıran savaşında Şah Ismail in yenilgiye uğratılması
* 1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası nda üs kurmaları
* 1517, Luther in Wittenberg deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması.
* 1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
* 1521, Cortez in yeni Dünya nın hazinelerinin kapısını (Ispanyollara) açması,
* 1526, Mohaç Savaşı nda Türkler den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi.
* 1526, Timur soyundan gelen Babür ün Hindistan ı ele geçirmesiyle, Babür Imparatorluğunun kurulması.
* 1534, Ingiltere nin Papalık ile ilişkilerini koparması, Ingiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
* 1534-1603, Ingiltere de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
* 1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması.
* 1552, Korkunç Ivan ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması.
* 1560, Ispanyolların, Italya yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri.
* 1568-1609, Felenekler in Ispayol yönetimine karşı ayaklanmaları
* 1580-1640, Ispanyolları Portekiz i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
* 1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
* 1590, dolayları mikroskopun icadı.
* 1598, Ispanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

* 1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu nda Ispanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, Ingiliz, Fransız gemilerinin alışı
* 1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası nın kurulması
* 1600 den sonra, Ingilizlerin Hint Okyanusu nda ticaret etkinliklerine başlamaları
* 1601, Ingiliz Doğu Hindistan kumpanyası nın kurulması
* 1608, bir Polonya ordusunun Moskova yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
* 1608 dolayları, teleskopun icadı
* 1618-1648, Otuz Yıl Savaşları
* 1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
* 1626, Felemenkler in New York ta koloni kurmaları
* 1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
* 1638, Japonya nın kabuğuna çekilme politikası
* 1640 lar, Ingiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve Ispanyolların elinden alıp başı çekmeleri,
* 1642-1648, Ingiliz iç savaşları
* 1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda Italya nın ve Almanya nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa nın yanında ya da karşısında yer almaları.
* 1648, Fransız üstünlüğünün başlaması
* 1648, Ingiltere de Parlamento egemenliğinin kurulması
* 1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi
* 1648-1789, Avrupa nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
* 1649, Ingiliz kralı I. Charles in idamı
* 1653-1689, Fransa nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
* 1688, Ingilizlerin Ispanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
* 1689, Petro nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
* 1696, Petro nun Türklere karşı başarısı

* 1700-1721, Petro nun Isveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi
* 1701-1714, Ispanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, Ispanya nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
* 1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
* 1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya nın Avrupa nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi.
* 1745, Abdül Vahab in Arabistan da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
* 1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması.
* 1763, Ingiltere nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması.
* 1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması nın yapılması.
* 1772, Polonya nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya ya sus payı olarak Polonya nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri.
* 1774, Safevi imparatorluğunun dağılması
* 1774-1778, Ispanya nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi
* 1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı
* 1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux un toplanması
* 1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille e saldırması
* 1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi.
* 1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
* 1793, Polonya nın ikinci bölüşülmesi
* 1794, Robespierre in öldürülmesi
* 1795, Polonya nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı na kadar genişlemesi
* 1799, Napoleon un bir darbe ile iktidara getirilişi

* 1803, Sırpların Osmanlı ya başkaldırması,
* 1807, Ilk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
* 1812-1815, Napoleon un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
* 1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması
* 1821-1830, Yunan devrimi
* 1830, Cezayir in Fransızlarca işgali
* 1833, Köleliğin, Büyük Britanya nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
* 1839-1841, Afyon Savaşı
* 1839, Tanzimat Fermanı nın ilanı
* 1840, posta sisteminin Büyük Britanya da kuruluşu
* 1840 lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
* 1847, Liberya nın Amerika dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
* 1848 devrimleri
* 1848, Marx ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması.
* 1848-1852, Fransa da, III. Napoleon un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
* 1854, Japonya nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı.
* 1854, Kırım Savaşı nda Fransa nın ve Britanya nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım da yenilgiye uğratılması
* 1856, Islahat Fermanı nın ilanı
* 1859, Italya nın Kont Cavour un çabalarıyla birleştirilmesi
* 1859, Darwin in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
* 1861-1865, Amerikan iç savaşı
* 1863, ABD de köleliğin kaldırılması
* 1869, Süveyş Kanalı nın açılışı
* 1870-1871, Prusya nın Fransa yı yenilgiye uğratması
* 1871, Almanya nın, Bimarck ın çabalarıyla birleştirilmesi
* 1878-1908, Abdülhamid II nin iktidarı dönemi
* 1885, Hindistan Ulusal Kongresi nin (Kongre Partisi nin) kurulması
* 1888, köleliğin Brezilya da kaldırılması
* 1889, Ikinci Enternasyonal in kuruluşu
* 1889, Japon Imparatoru Meiji nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet in kurulması
* 1893, Havai Adaları nın ABD topraklarına katılması

* 1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin i ele geçirmesi
* 1901, Avusturya nın Ingiliz Uluslar Topluluğu nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
* 1903, Sibirya yı aşan demiryolunun tamamlanması
* 1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
* 1905, Hindistan Müslüman Birliği nin kurulması
* 1906, Rusya nın, parlamenter organa sahip olması
* 1908, Jön Türkler in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
* 1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası nı ülkelerine katmaları
* 1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması.
* 1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
* 1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması.
* 1914, Panama Kanalı nın açılması
* 1914-1919, Birinci Dünya Savaşı
* 1915, Japonlar ın, Çin deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş Istek" ile artırmaya kalkmaları.
* 1917, 6 Nisan, ABD Kongresi nin Almanya ya savaş ilanı,
* 1917, Kasım, Ikinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi,
* 1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri.
* 1918-1920, Rusya da ve Rusya nın sınır ülkelerde iç savaş
* 1919, Paris Barış Konferansı nın Rusya daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri.
* 1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve Ingiliz koloni yönetimlerine bırakması
* 1921, Çin Komünist Partisi nin kurulması
* 1922, Faşizmi Italya da iktidara getiren hükümet darbesi
* 1922, Lenin in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi

* 1923, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması
* 1925, Rıza Pehlevi nin Iran da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması.
* 1925, Abdülaziz Ibni Suud un Arabistan Yarımadası nı fethedip, Mekke nin ve Medine nin denetimini eline geçirmesi
* 1929, New York borsasının çökmesiyle ABD de 1920 lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
* 1930 lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı
* 1030 lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt in New Deal politikası
* 1931, Japonların Mançurya yı istila etmesi
* 1932, Irak ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
* 1933, New Deal politikasının başlatılması
* 1933, Haziran, Hitler in iktidara gelmesiyle Almanya nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi.
* 1934, Etiyopya nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen Italya nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla Italya emperyalizmi altına sokuluşu
* 1938 Eylül, Çekoslovakya nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya ya geçirilmesi
* 1939, 1 Eylül, Hitler in Polonya ya saldırması
* 1939-1945, Ikinci dünya Savaşı
* 1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka yı ve Norveç i ele geçirmeleri
* 1941, 22 Haziran, Hitler in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya ya saldırması
* 1942, Kasım ı 1943 Şubat ı, Ruslar ın Almanlar ı geri püskürtmeleri
* 1943, Temmuz u, Mussolini nin, Ingiliz-Amerikan birliklerinin Italya ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, Italya nın savaştan çekilmesi.
* 1944, 6 Haziran, Ingiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
* 1945, 1 Mayıs, Hitler in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları.
* 1945, Hiroşima ya ve Nagazaki ye atom bombalarının atılması
* 1946, Türkiye de çok partili hayata geçiş
* 1947, Israil Yahudi devletinin kurulması
* 1947, Hindistan ın Ingiltere den çekilmesi
* 1947, Birleşmiş Milletler in Filistin in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı
* 1947, Truman Doktrini
* 1948, Ghandi nin öldürülmesi
* 1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları
* 1949, NATO nun kurulması
* 1949, komünistlerin, Kuomingtang a karşı kesin zafer kazanıp Çin in yönetimini ele geçirmeleri
* 1949, ilk Rus atombombası denemesi
* 1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore ye saldırmasıyla Kore Savaşı nın çıkışı
* 1953, Kore Savaşı nda ateşkes
* 1953-1954, Rusların, Amerika dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
* 1954, Vietnam ın Fransız egemenliğinden kurtulması
* 1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
* 1956, Süveyş bunalımı
* 1957, Gana nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
* 1957, Rusya nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
* 1957, Roma Andlaşması ile AET nin kurulması
* 1958, Suriye ile Mısır ın birleşmesi
* 1961, Suriye nin Birleşik Arap Cumhuriyeti nden ayrılması
* 1962, Fransa da halkoyu yoklamasının Cezayir e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
* 1962, ABD Küba daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
* 1964, Vietnam da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
* 1966, De Gaulle Fransası nın NATO dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi.
* 1967, Israil ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
* 1969, ABD uzay gemilerinin ay a inip dönmeyi başarmaları
* 1970, Sovyetler Birliği nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
* 1973, Ocak, Ingiltere, Irlanda ve Danimarka nın Avrupa Topluluğu na tam üye olmaları
* 1973, Israil ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi.
* 1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
* 1978, Çin Halk Cumhuriyeti nde Deng Şaoping in önderliğinde ekonomik reformların başlaması.
* 1979, Mısır ile Israil arasında Camp David Andlaşması nın imzalanması
* 1979, Iran da Ayetullah Humeyni önderliğindeki Islamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
* 1979, Sovyetler Birliği nin Afganistan ı işgal etmesi
* 1980-1988, Iran-Irak savaşı
* 1981, Ocak, Yunanistan ın AT ye tam üye olması
* 1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev in başkanlık süresi
* 1986, Ocak, Ispanya ve Portekiz in AT ye tam üye olması
* 1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi nin (Single Act) kabul edilmesi
* 1988, Nisan, Türkiye nin AT ye tam üyelik başvurusunda bulunması
* 1989, Doğu Avrupa da marksist ekonomilerin çökmesi
* 1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması
* 1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş ın sona ermesi
* 1990, Ağustos, Irak ın Kuveyt i işgal etmesi
* 1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi
* 1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu nun kurulması
* 1995, Ocak, Isveç, Finlandiya ve Avusturya nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
* 1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı nın sona ermesi...
* 2003, ABD'nin Irak'ı işgali

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları