Karahanlılarda Yönetim Terimleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Karahanlılarda Yönetim Terimleri


* tagin: Hükümdar oğlu
* Muhtesib: Kadın
* Tamgacı: Mühürdar
* agıcı: ipek kumaşları muhafaza eden kimse, hazinedar
* Bitikçi: Iç ve dış yazışmalara bakan
* imga: Taşradaki gelir giderlere bakan(doğu karahanlılarda)
* Amil: Taşradaki gelir giderlere bakan(batı karahanlılarda)
* Kökyuk: Muhtar
* Eşkinci: Ulaşım ve posta işlerine bakan
* kadıncı: Bilge Kül Kadir
* turbı: yâver, yardımcı
* tarig: Ahaliden toplanan vergi (tirik)
* tarnek: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer.

Karahanlılarda verilen ünvanlar:

* Kunçuy: Hatun'dan bir derece aşağı kadın, bilge, prenses
* Kara: Hakanlı hanlarına verilen ungun (ünvan)
* Kül Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
* Çağri Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
* Bekeç: Tekinlerin, Han oğullarının sanı
* Sagun: Karluk büyüklerinin ungunu (ünvanı)
* Sökmen: yiğitlere verilen ungun (ünvan)

savaşta başarılı hizmet verenlere Kılıç Han Sökmen, Tonğa Tagin, Alp Tagin ve Yağan Tagin ünvanları verilmiştir.

* Kadir Han: Hakanların sert ve çetin olanına verilen ungun (ünvan)

Karahanlılarda askeri terimler:

* tura: kalkan, siper
* turag: sığnak
* tugrağ: Hakan tarafından savaş zamanında askere verilen at
* tutgak: atlı bölük

Karahanlılarda Yönetim Terimleri


* Tigin: Hükümdar oğlu
* Muhtesib: Kadın
* Tamgacı: Mühürdar
* Ağıcı: Maliye işlerine bakan
* Bitikçi: Iç ve dış yazışmalara bakan
* imga: Taşradaki gelir giderlere bakan(doğu karahanlılarda)
* Amil: Taşradaki gelir giderlere bakan(batı karahanlılarda)
* Kökyuk: Muhtar
* Eşkinci: Ulaşım ve posta işlerine bakan

Ordu yapısı
Ordu iki temel birimden oluşurdu:
* 1. Hassa Ordusu
* 2. Eyalet Ordusu
* 10 kişilik orduya "otağ", 100 kişilik orduya "haly", 1000 kişilik orduya "subaşı" denilirdi. Ordu kurağına veya ordu karargâhına "toy" denilirdi. Savaşlarda Hakanın çadırı kurulur, tuğ dikilir ve nöbet davulu (tuğ) vurulurdu. Usta kılavuzlar (yorçı) ve öncü bölükler (yizek) düşmanı gözetler ve düşman gözcülerini yakalamak için atlı bölük (tutgak) çıkarılırdı.

Ayrıca Bakınız

ilk Müslüman Türk Devletleri

OnIki Hayvanlı Türk Takvimi

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

islam Tarihi Haritaları

Büyük Selçuklular Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Dünya Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Kpss Tarih

Kpss Genel Kültür