Marn Savaşı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

MARN SAVAŞI

General Joffr 13 Temmuz 1913'de Genelkurmay Başkanı olur. Göreve başlayınca ilk iş olarak, Rusya Genelkurmay Başkanı Jilniski ile FransaâRus askeri işbirliği antlaşmasını imzalar. O,Fransa Genelkurmay Başkanı olarak 1913'te Ingiliz Savaş Bakanı ile Askeri anlaşmanın ana hatlarını hazırlar ve Almanlara karşı deniz ve kara askeri harekât planlarını hazırlar. Bu kararlar Fransa ve Ingiltere hükümetleri tarafında onaylanarak yürürlüğe girer.  
27 Ağustos 1914'de Alman Genelkurmay Başkanı ve Başkomutanı Moltke, Alman Ordusuna Paris üzerine saldırı emri verir. Bu saldırı karşısında Ingiliz ve Fransız birlikleri geri çekilir. Joffr'un savaş planına göre bu çekilmenin amacı Alman ordusuna yol veriri gibi görünerek Alman Ordusunu yandan vurarak kuşatıp imha etmekti. Belçika üzerinden saldırıya geçen Alman Ordusu da Paris üzerine yürür gibi yaparak sağa çekilen Ingiliz ve Fransız birliklerini kuşatarak imha etmekti. Moltke Paris üzerine saldırı emrini, Emekliye ayrılan General Şliefin savaş planına göre uyguluyordu. Fakat birlik komutanları, sağa çekilen düşman birliklerini soldan kuşatmaya kalkmakla Şliefin planını uygulanmasını vazgeçmiş oluyorlardı.
30â31 Ağustos ta Joffr saldıran ve kovalayan Alman ordusunu Marn Irmağı kıyılarında tuzağa düşürmekti. Çünkü sağa doğru çekilen Ingiliz ve Fransız birlikleri, dağlık bölgedeki hudut savunması yapan birliklerle birleşerek Paris'e ilerleyen Alman ordusunu güneyden bir çevirme hareketi gibi yaparak vurur. Cepheden ve yandan saldırıya uğrayan Alman ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilir. 5â10 Eylül tarihlerinde Marn kıyılarında vuruşan Alman ordusu, Moltke'nin aşırı ihtiyatlılığı nedeni ile ağır kayıplar neticesinde geri çekilir. Almanya savaşı Marn'da Joffr'un tuzağına düşerek 14 Eylül de yenilir. Marn Vuruşması, Almanya'nın savaşı zaferle bitirme ihtimalini kaldırmış, Bağlaşıkları ile beraber kıta ablukası altına girerek dünya kaynaklarından yoksun kalmışlardır. Başkomutan Joffr'un bu savaş planı, ülkesini ve bağlaşıklarını kesin başarıya götüren yolun ilk adımlarıdır. Bu başarının sonunda Fransa ve Ingiltere hükümetleri, Almanya ve Bağlaşıklarına karşı kesin zaferi elde etmeden barışa gitmeyeceklerine karar alırlar. Bu Anlaşma gurubu devletleri için değişmez bir ilke olur.
Marn yenilgisinden sonra Almanya'nın kısa zamanda zafer kazanma ve savaşı kazanma planı düşüncesinden tamamen vazgeçilir. Kıta ablukasında kurtulana kadar savunmaya geçer. Artık asıl savaş Ingiliz Ablukasına karşıdır. Bu planın uygulayıcısı da yeni genelkurmay başkanı Falkenhayn'dır.
Marn vuruşmasından sonra Başkomutan Joffr Fransa'nın savaş planı onun kaleminden çıkan şu düşünceye dayanmaktadır: œAlman Ordusunun en büyük kısmı bizim toprağımız üzerinde. Onun savaş hattı, Paris'e beş günlük yürüyüş uzaklığındadır. Bu durum biz Fransızlara görevimizi emrediyor. Onu yenmek ve geriye atmak gerekiyordu. Komutan olduğum müddetçe bu nokta üzerinde düşüncem hiç değişmedi 1915 ve 1916 yıllarında Fransız Ordusunun malik olduğu vasıtaların en büyük kısmını kesin vuruşmaların ister istemez yapılacağı başlıca savaş alanında bulundurmayı kendim için esas kural bildim. Ingiliz kuvvetlerinin esas kütlesini batı cephesinde tutmaya çalıştım
Marn Vuruşmasında sonra Falkenhayn, iki saldıran kuvvet arasında kalmamak için Rusya'nın saldırı gücünü kırmak ister ve saldırıya geçer. Saldırıyı başlatan Rus birlikleri, Alman ve Avusturya saldırıları karşısında yenilerek geri çekilir. Zor duruma düşen Büyük
Dük Joffr'a bir mektup yazarak askeri isteklerde bulunur. Batı cephesinden Ingiliz ve Fransız birliklerinin Alman ve Avusturya üzerine bir saldırıda bulunulmasıdır. Amaç; batıdan yapılan saldırıya karşı, Almanların doğu cephesinden batı cephesine asker çekilmesinin sağlanmasıdır. Böylece doğu cephesin de Rusya'nın askeri yükü hafifletilecekti. Joffr bu nedenle 9 Mayıs 1916â18 Haziran 1916 tarihleri arasında ArtuaâFlandrâŞampanyaâAragon ve Voj'da saldırılar başlatır. Fakat bu saldırılar Alman'ları hiç mi hiç etkilemez. Ruslar üzerine saldırılarını başarı ile devam ettirir. Ruslar da ezilerek geri çekilir.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritasi 1914-1918

1.Dünya Savaşı Sırasında Avrupa Haritası

1.Dünya Savaşı Itilaf ve Ittifak Devletleri Haritası

Osmanlı imparatorluğu Haritaları ( 50 Adet Harita )

Tarih Konular

1.Dünya Savaşı Haritasi 1914-1918

1914 te Avrupa Haritası

Büyük Taarruz Haritası 26 Ağustos 1922

TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tüm Konular Ders Notları

Mondros Mütarekesi Haritası 30.10.1918

Kpss Tarih

Sarıkamış Kar Altında Videosu

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Büyük Taarruz Haritası 26 Ağustos 1922

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar