Gazneli Devleti

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Gazneli Devleti

1.1.Alp Tigin Dönemi
Samaniler'in Horasan valisi olan Alp Tigin tarafından Samaniler yönetimi tanınmayarak gazne bölgesinde kurulan devlettir.
Bu dönemde Gazneniler Samanilere baglı kalıyordu ve tam olarak ,siyasi ve askeri faaliyetlerde bulunamamııştır.
Sebük Tigin Döneminde Sebük  tigin döneminde devlet tam bağımsız hale gelmiş ve hükümdarlık saltanat haline dönmüştür.Devletin sınırları Afgaanistan ve Pakistan'a kadar genişlemiştir.Yine bu dönemde Hindular Islamiyet le tanışmışlardır.

1.2.Gazneli Sultan Mahmut Dönemi
997 yılında hükümdar olan Gazneli Mahmut ,999'da Karahnlılar'dan da yardım alarak Horasanı fethetmiş ve Samanoğulları Devleti'ne son vermiştir.Gazneli Mahmut  1001-1027 yılları arsınsa Hindistan üzerine 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferler;
.Hindistan yer altı ve yerüstü zenginlikleri ele geçirmek,
.Hindistanda Islamiyeti yaymak,
.Islam dünyasının lideri olmak amacıyla yapılmıştır.
Bu dönemde ülke sınırları Ganj nehrine kadar genişlemiş .Hindistan içlerinde kaynakları sağlamıştır,devletin ekonomisi güçlenmiştir.1017 yılında Harezm  bölgesinde de devlet sınırlarıiçine katılmıştır.
Gazneli Mahmut Abbasi halifesini şii büveyhoğullarına karşı korumuş ;Gazneli Mahmuta Sultan unvanı vermiştir.Bu tarihten sonra Türkler , Sünni Islamiyetin savunucusu konumuna gelmişlerdir.Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
Selçuklukların büyük güç olduğunu önceden sezmiş Arslan Yabgu'yu esir alarak bunu engellemeye çalışmıştır.
Gazneli Mahmud döneminde askeri alanda önemli bir yenilik olarak filler orduda kullanmaya başlanmıştır.

1.3.Selçuklular ile mücadele ve Yıkılış
1040 Dandanakan savaşı sonunda ağır yenilgi alan Gaznelilrin yönetim merkezinde Gazne 1150'de Gurlular tarfından işğal edilmiş vehanedan ailesi Lahora kaçmak zorunda kalmıştır.1187yılında Gurlular'dan Sultan Gıyasuddin-i Guri Lahora saldırarak Gaznelileri yıkmışlardır.
2.Egemenlik  Alanı
Mavera-ün'nehrin Ganj boylarına,Hindistan içlerine;Hazar kıyılarından Pamir yaylalarına kadar uzanan bölgeler. (4.700.000 km2)
3.Gazneli Kültürü
Gaznelilerde resmi dil farsça olmasına rağmen Türkçe kullanılmaktaydı.Gazneniler Samanogulları gibi Farsça ve Iran kültürne adepte olmuşlar ve farsça edebiytı desteklenmiştir.Gazneliler sarayında ünlü Farsi yazarları büyük edebiyat   eserleri yazmışlar . Bunların arasında Şehname'nin yazarı Firdevsi ve al –Biruni vardır.
Irab tarihçileri Gaznelileri kendi kültürlerine mal etmeye çalışmaktadırlar.Bugün Gazne şehrinde Gazne sultanlarından kalan “Zafer Kuleleri”vardır.
4.Gazneli tarihe etkisi
.Bugün kü Pakistan ,Bangladeş yani Hindistan Müslümanlarının islamlaşmasını sağlayan ülkedir.
.Islamlaşmada Gazneli Mahmut'un Hindistana yaptığı 17 sefer en önemli etkenlerdendir.
5.Gazneli Sultanları
Samani Devleti'nin dağılma ve saray isyanları devresinde durumdan yararlanark ortaya çıkan bir hadenadınlıktır.
Alp Tegin (961-962)
Ebu-Ishak Ibrahim(962-965)
Bilge Tigin (965-971)
Piri Tigin (971-976) 
1.Sebük Tigin (976-996)
2.Ismail (996-997)
3.Gazneli Mahmut(997-1030)
4.celalu'd-Devle ve Cemalu'l-ebu-Ahmed Muhammed(1030-1041)
5.1.sultan Mes'ud (1030-1040)
6.Sultan Mevlud(1040-1048)
7.2.Sultan Mes'ud (1048-1049)
8.Sultan Ali (1049-1051)
9.Sultan Abdürraşid (1051-1052)
10.Sultan Tuğrul (Mütegalibbe)(1052-1053)
11.Sultan Ferk-zad(1053-1059)
12. Sultan Ibrahim (1059-1099)
13.3. Sultan  Mes'ud(1099-1115)
14. Sultan Şir-Zad (1115-1116)
15. Sultan Arslan -Şah (1116-1117)
16. Sultan Behram-Şah (1117-1152)
17. Sultan Husrev-Şah(1152-1160)
18.Hüsrev Melik (1160-1187).

Gazneli Hükümdarları Soyağacı

 

Ayrıca Bakınız

ilk Müslüman Türk Devletleri

OnIki Hayvanlı Türk Takvimi

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

islam Tarihi Haritaları

Büyük Selçuklular Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Dünya Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Kpss Tarih

Kpss Genel Kültür