Tarihin Başlangıcı ve Çağlar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

TARIHIN BAŞLANGICI VE ÇAĞLAR.

Tarih çağları yazının icadı ile başlar.
Yazıdan önceki döneme tarih öncesi çağlar denir.


TARIH ÖNCESI ÇAĞLAR                                              TARIH ÇAĞLARIÇağların isimlendirilmesi o gün ki insanlar tarafından değil,daha sonra gelenler tarafından yapılmıştır.
Tarih çağlarının değişmesinde ölçü evrensel nitelikli olaylardır
Tarih öncesi çağların değişmesinde ölçü yaşayış tarzı,kullanılan araç gereçtir.
Bir topluma dokunulmadığı zaman çağları sırasıyla yaşamıştır.
Bir toplum başka bir toplumdan etkilenerek çağ atlaya bilir.
Bu devirler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır.

TARIH ÖNCESI ÇAÄžLAR
TAŞ ÇAÄžI
Bu dönem karanlık dönemdir.
Dönemi aydınlatan kaynaklar mağara resimleri,araç gereçlerdir.
Dönem isimlerini kullanılan araç gereçlerden alır.
Arkeoloji ilimi dönem için çok geçerlidir.
KABA TAŞ (ESKI-PALEOLOTIK )ÇAĞ:
Insanlığın en uzun dönemidir.
Dünya buzullarla kaplıdır.
Insanlar küçük gruplar şeklinde yaşamışlardır.
Bu dönemde araç gereç yapılmamıştır.
Yontma taş ile aynı özellikleri gösterir.
YONTMA TAŞ (ORTA-MEZOLITIK) ÇAĞI:
Taştan kemikten avlanmak için araçlar yapılmıştır.
Dünya buzullarla kaplıdır.
Insanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamakta olup avcılık ve toplayıcılık yapmışladır.
Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başladı.
Insan bu dönemin sonunda ateşten yararlanmaya başladı.
Mağaraların duvarlarına resimler çizmişlerdir.
Tüketici bir toplum yapısı vardır.
CILALI TAŞ (YENI-NEOLITIK) ÇAĞI:
Bu çağda buzullar erimiştir.
Iklimler yumuşamış ve insanlar mağaralardan dışarı çıkmışlardır.
Tarım hayatı başlamış yerleşik hayata geçilmiştir.
Hayvanlar evcilleştirilmiş.
Tüketicilikten üretici hayata geçilmiştir.
Seramik sanatı doğmuş.
Toplumda iş bölümü başlamış.
Özel mülkiyet doğmuş.
Elbise kavramı doğmuş.
Aile ve klan (sülale ) doğmuş.
Takas usulü ticaret başladı.
Insan oğlunun en büyük gelişmeyi sağladığı bu çağdır.

MADEN ÇAĞI:
Insanlar bu çağda madeni kullanmaya başladı.
BAKIR-TAŞ (KALKOLITIK)ÇAĞ
Bu çağ taş çağı ile maden çağı arasında bir geçiş sürecidir.
BAKIR ÇAĞI
Insanları bakır altın ve gümüşten aletler yaptığı çağdır.
TUNÇ ÇAĞI
Bu dönemde devletler doğmaya başladı.
DEMIR ÇAĞI
Demir işlenmeye başlandı
MADEN ÇAĞININ GENEL ÖZELLIKLERI
Avcılık ve toplayıcılık önemini yitirmiştir.
Ticaret gelişmiştir.
Köyler büyüyerek şehirler kurulmuştur.
El sanatları gelişmiştir.
Tarım hayvancılık gelişmiştir.
Ilk devletler kurulmuştur
Devletler arası egemenlik savaşları yapılmıştır.
Çömlekçi çarkı saban tekerlek dokuma tezgahı bulunmuştur.

ASIR KAVRAMI  TAKVIM                                                      
Güneş yılı takvimi: Mısır
Ay yılı takvimi     : Sümer
TÜRKLERIN KULLANDIĞI TAKVIMLER                              
1)    Oniki hayvanlı takvim
2)    Hicri
3)    Celali
4)    Rumi
5)    Miladi

Ayrıca Bakınız

Oğuzlar Oğuz Türk Boyları

Türk Tarihi Özet Konu Anlatımı

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

ilk Müslüman Türk Devletleri

Karahanlılar (840-1212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Büyük Selçuklular Haritası

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler