Cemiyetler, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Milli Kongreler Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Milli Mücadele, Cemiyetler, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Milli Kongreler Test Soruları ve Cevapları
1. Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

A) Milli cemiyetler C) Kongreler E) Genelgeler

B) Kuvva-i Milliye D) Düzenli ordu


2.
I.Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

II.Ingiliz Muhipleri Cemiyeti

III.Kilikyalılar Cemiyeti

IV. Redd-i Ilhak Cemiyeti

V. Wilson Prensipleri Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangileri manda ve himayeyi savunmuşlardır?

A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V


3.
I. Etnik-i Eterya

II. Taşnaksityun

III. Mavri Mira

IV. Pontus

V. Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V


4.
I. Azınlık örgütleri

II. Ingiliz Muhipleri Cemiyeti

III. Istanbul Hükümeti

Itilaf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

A) I B) II C) I-III D) II-III E) I-II-III


5.
I. TBMM Hükümeti

II. Itilaf devletleri

III. Azınlık örgütleri

Milli cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

A) I B) II C) III D) I-II E) II-III


6.
I. Taşnaksityun II. Pontus

III. Alyans IV. Mavri Mira

V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI E) IV-V-VI


7.
I. Alyans

II. Pontus

III. Hınçak

IV. Taşnak

V. Mavri Mira

Yukarıdakilerden hangileri Museviler tarafından kurulmuştur?

A) I-III B) III-V C) I D) II E) III


8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919'da Izmir'i işgal etmişlerdir.

Bu işgalde Avrupa devletlerinin Yunanistan'ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Izmir'in Yunanlılara ait olması

B)Yunanistan'ın Batı Anadolu'da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

C)Batı Anadolu'da Türk direnişinin başlaması

D)Osmanlı Devleti'nin işgal karşısında sessiz kalması

E)Batı Anadolu'nun Italya tarafından işgalinin önlenmesi


9.Aşağıdaki Milli cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

A) Ingiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti E) Wilson Prensipleri Cemiyeti

C) Taşnaksityun Cemiyeti


10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

II. Halka hukuk dışı davranmaları

III. Ihtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III


11.Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

C) Erzurum kongresi


12.Kurtuluş Savaşı'nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?(aygunhoca.com)

A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

C) Erzurum Kongresi


13.Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükümet kurulması kararlaştırılmıştır?

A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi E) Alaşehir Kongresi

B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi


14.Milli Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu Ingiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir?

A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

C) Erzurum Kongresi


15.
I. Havza Genelgesi

II. Amasya Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Protokolü

V. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV

B) II-I-V-III-IV E) V-II-I-IV-III

C) I-II-V-III-IV


16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A) Amasya Genelgesi D) Havza Genelgesi

B) Sivas Kongresi E) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Protokolü


17.
I. Irade-i Milliye Gazetesi'nin çıkartılması

II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması

III. Sivas Kongresi'ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi'nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

A) I B) II C) III D) I-II E) II-III


18.Ilk kez Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan œTemsilciler Kurulu, Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi'nde œTemsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder œ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

A) Irade-i Milliye Gazetesi'nin çıkartılması

B) Istanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

C) Istanbul Hükümeti temsilcisi ile Amasya Protokolü'nün imzalanması

D) Milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

E) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanması


19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu'nun Istanbul Hükümeti'ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

A) Temsilciler Kurulu'nun Irade-i Milliye Gazetesi'ni yayınlaması

B) Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi

C) Amasya Protokolü'nün imzalanması

D) Istanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılması

E) Istanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması


Cevap Anahtarı:
1-A 6-C 11-B 16-B

2-D 7-C 12-B 17-C

3-E 8-B 13-A 18-E

4-E 9-B 14-C 19-A

5-A 10-E 15-C

Ayrıca Bakınız

 

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular Milli Uyanış,Yurdumuzun Işgaline Tepkiler Slaytlar