Kuvayi Milliye ve Özellikleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Kuvayi Milliye ve Özellikleri
Yurdun her tarafında yapılan işgallerin yanında Izmir'in de işgal edilmesi silahlı bir direnişin başlamasının temel nedeni oldu.Böylece Kuvay-ı Milliye denen küçük silahlı gönüllü birlikler önce Izmir çevresinde oluştu,daha sonrada kısa bir süre Içinde bütün yurtta yaygınlaştı.

Kuvay-ı Milliye'nin Kurulma Nedenleri

* Osmanlı Devletinin 1. dünya savaşından yenik çıkması
* Halkın milliyetçi bilince sahip olması
* Yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanmasına rağmen önlenememesi
* Istanbul Hükümetinin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması
* Osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olması
* Işgalci orduların ve azınlıkların kurduğu silahlı çetelerin yaptıkları baskı ve şiddete karşı koyma isteği
* Türk Milletinin vatanın bütünlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olması

Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Özellikleri


* Milli Mücadelenin ilk direniş gücü olmuşlardır.
* Işgallere karşı vatanı savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
* Her biri kendi bölgesini korumaya çalışmıştır.
* Kurtuluş savaşının örgütlenmesi için zaman kazandımıştır.
* Tek bir merkezden yönetilmemişler başlarındaki kişilerin düşüncelerine göre hareket etmişlerdir.
* Tam bir askeri disipline sahip değillerdir.
* Ihtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
* Resmi kuruluşlar değillerdir.Tamamen gönüllülerden oluşan birliklerdir.
* Düşman ordularını durduramamış,ancak yavaşlatmayı başarmışlardır.
* Düzenli orduların kurulmasına zemin hazırlamışlardır.aygunhoca.com
* TBMM'ye ve Milli Mücadele'ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır.
* Güney cephesinde Kuvay-ı Milliye birlikleri Urfa Antep ve Maraş'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtulmasını sağlamışlardır.

Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Kaldırılmasının Nedenleri

* Ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman halka baskı yapmaları
* Suçlu gördükleri kişileri kendi kurallarına göre cezalandırmaları
* Işgalleri yavaşlatabilmelerine rağmen tamamen durdurmakta yetersiz kalmaları
* Tek bir merkezden yönetilmemeleri
* TBMM'nin isteklerini zaman zaman uygulamamaları
* Bütün bu gerekçelerin sonucu olarak 8 Kasım 1920'de düzenledikleri orduların kurulması için Kuvay-ı Milliye birliklerinin dağıtılmasına karar verildi. Ismet Paşa bu görevi yerine getirmek amacıyla Batı Cephesi Komutanlığına atandı. Böylece TBMM kendi düzenli birliklerini Batı Cephesinde kurmuş oldu.

Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvayi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe Isyanı I.Inönü Savaşı'ndan önce, Çerkez Ethem Isyanı ise I.Inönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır.

Ayrıca Bakınız

 

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular Milli Uyanış,Yurdumuzun Işgaline Tepkiler Slaytlar