Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

I. Dünya Savaşı'nın ardından Fransız kuvvetleri ve beraberindeki Ermeni Lejyonu ile TBMM idaresindeki Kuvayımilliye arasında gerçekleşen muharebelerden meydana gelen cephedir. Fransa, Sykes-Picot Anlaşması ve ardından Ermeniler ile imzalanan antlaşma ile kendisine düşen topraklara yönelmiştir. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile cephe kapanmıştır.

Ingilizler;Musul, Antep, Urfa ve Maraş'ı Fransızlar; Adana,Tarsus,Mersin ve civarını işgal ettiler. işgaller, Türk halkı tarafından protesto edildi.Ancak Ingilizlerin işgal altındaki bölgelerde yönetime karışmamaları,milletin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmamaları nedeniyle Ingilizlere karşı silahlı direniş olmadı.Ingilizler Paris Barış Konferansı'nda Fransızlarla anlaşma yaparak işgal ettikleri yerleri Fransızlara bıraktılar. Böylece Adana'dan sonra Maraş, Urfa ve Antep de Fransız işgali altına girdi.

Fransızların işgalleri ile olaylar da başladı. Çünkü Fransızlar bu illerde Ermenilerle iş birliği içine girdiler. Beraberlerinde getirdikleri Ermenileri Türklere karşı silahlandırdılar. Fransızların ve onlarla birlikte hareket eden Ermenilerin saldırılarına karşı koymak amacıyla Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu. Sivas Kongresi'nde alınan kararla bölgeye subaylar gönderildi. Türk halkı Antep, Maraş, Adana ve Urfa'da tarihte eşine az rastlanır bir savunma örneği göstererek Fransızları mağlup etti. Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü Imam kurtuluş mücadelesinin simge isimleri oldular.

TBMM aldığı kararlarla bu şehirlerden Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanlarını verdi. Güney Cephesi'nde kazanılan başarılar, Fransızlara, Türk topraklarında tutunamayacaklarını gösterdi. Batı Cephesi'nde Sakarya Meydan Savaşı'nın da kazanılması ile Fransızların tutumu tamamen değişti. Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Fransızlarla savaş durumu sona erdi.aygunhoca.com

Italyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal etmişti.TBMM ordularının Batı Cephesi'nde kazandığı zaferler Italyanları işgal ettikleri bölgelerden çekilmek zorunda bıraktı. Italyanlar II.Inönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'dan çekilmeye başladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra da Anadolu'yu tamamen terk ettiler.

Ayrıca Bakınız