Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Doğu Cephesi, Kurtuluş Savaşı sırasında 1919 - 1921 yılları arasında Türk Ermeni Savaşı (24 Temmuz - 7 Kasım 1920) dahil olmak üzere, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da açılan  cephedir

a) Ermeni Meselesi

* Fatih zamanında Istanbul'da Ermeni Patrikliği kurulmuştur.
* Osmanlı'da Ermeniler, Millet-i Sadıka diye anılmıştır.
* Ermeni Meselesi ilk kez Berlin Antlaşması'nda ortaya çıkmıştır (1878).
* Ermeniler amaçlarına ulaşabilmek için Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurmuşlardır.
* Ermeniler 19.yy sonlarında Van, Erzurum, Bitlis ve Sason civarında ayaklanmışlardır.
* Ermeniler, II.Abdülhamid'e suikast düzenlemişler, fakat başarılı olamamışlardır (1905).
* 1915'te Ermeniler Van ve Sivas'ta katliam yapmışlardır.
* 1915'te Tehcir Kanunu çıkarılmış ve Ermeniler Suriye'ye göç ettirilmiştir.aygunhoca.com
* General Harbord, Doğu Anadolu ile ilgili bir rapor hazırlamış, raporda Ermeniler'in yaşadıkları Osmanlı topraklarında Türk nüfusundan fazla olmadığı açıklanmıştır.
* 24 Eylül 1920'de Ermeniler saldırıya geçmiş, Türk Ordusu Misak-ı Milli sınırlarına kadar ilerlemiş ve Kars Zaferi kazanılmıştır.

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
Ermeniler'in isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:

1. Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türk Devleti'ne verilecek.
2. Doğu sınırı, Aras Nehri ve Çıldır Gölü'ne kadar uzanacak.
3. Ermenistan Hükümeti, Sevr Barış Antlaşması'nı tanımayacak.
4. Ermenistan, TBMM'nin aleyhine çalışmayacak.
5. Türkler'e saldırıda bulunan Ermeniler dışındakiler isterlerse 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilecekler.

Önemi:

* Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlettir.
* Türk Devleti'nin ilk siyasi başarısıdır.
* Türk ordusu ilk başarısını Doğu'da Ermeniler'e karşı kazanmıştır.
* Kurtuluş Savaşı'nda kurtarılan ilk yer Kars'tır.
* Mondros'taki sınırlar ilk kez aşılmıştır.
* Batı ve Güney Cephesi güç kazanmıştır.
* Rusya'nın 5 Aralık 1920'de Ermenistan'ı işgal etmesiyle Gümrü Antlaşması uygulanamamıştır.

b) Gürcistan'la Ilişkiler
Gürcistan'la Batum Antlaşması imzalanmıştır . Buna göre,
Batum, Artvin, Ardahan Türk Devleti'ne bırakılmıştır.

Ayrıca Bakınız