Perekop Kuşatması

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Perekop Kuşatması

Perekop Kuşatması, 1736 yılında Osmanlı, Kırım Hanlığı ve Rus İmparatorlukları arasında yaşanan savaş.

Mareşal Burkhard Christoph von Munnich komutasındaki 62.000 kişilik Rusya'nın Dinyeper ordusu 20 Mayıs 1736 tarihinde sürpriz bir saldırıya geçerek Osmanlıların elindeki Kırım Yarımadası kıstağındaki Orkapı (şimdiki Perekop kalesi) mevkiini eline geçirip Kırım'a girdi. Bu mevziinin düşmesi Ruslara Kırım'ın başkentinin yolunu açtı. Ruslar 17 Haziran 1736'da Kırım Hanlığı başkenti Bahçesaray'ı eline geçirdi. Bu Rus ordusu yayılarak bütün Kırım'ı yakıp yıkıp ve ahaliyi öldürüp bir çöle döndürdü. Fakat tedarik hatları çok uzatıldığı ve bunun ortaya çıkardığı zorluklar dolayısıyla askerî iaşe, malzeme ve ek asker gücü takviyesi sağlayamadı. Hastalık ve salgın da bu ordunun büyük insan zayiatı vermesine neden oldu. 12 Kasım 1736'da Kırım hanı II. Fetih Giray zorlukla; aç ve perişan Rus ordusunu Kırım'dan tümüyle geri püskürtmeyi başardı.