10. Sınıf Tarih Dersi Konu Başlıkları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

ÜNITE I : BEYLIKTEN DEVLETE (1300-1453 )

I.Konu: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 -1453)

1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa
2.Kayıların Anadolu'ya gelişi ve Yerleşmesi
3.Balkanlardaki Fetihler
4.Anadolu'da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri
5.Ankara Savaşı ve Fetret Devri
6.Anadolu'da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması
7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

II. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300- 1453)

1.Osmanlı'da Devlet Anlayışı
2.Osmanlı Devlet Teşkilatı
3.Osmanlı Ordusu
4.Osmanlı Ekonomisi

ÜNITE II : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETI   (1453-1600 )

I.Konu: Istanbul'un Fethi

1.Istanbul'un Fethi
2.Istanbul'un Fethi'nin Sonuçları
3.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454- 1480)

II. Konu: Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim


1.Osmanlılarda Yönetim
2.Osmanlılarda Askeri Teşkilat
3.Osmanlı'da Eğitim

III. Konu: Avrupa'daki Gelişmeler

1.Coğrafi Keşifler
2.Rönesans

IV. Konu: I.Selim (Yavuz) Dönemi (1512- 1520)

1.Osmanlı-Safevi Ilişkileri
2.Osmanlı-Memlük Ilişkileri


V.Konu: Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

1.Ekonomik Gelişmeler
2.Toplum Yapısı
3.Günlük Yaşam
4.Vakıf Sistemi

VI. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar

1.XVI. yüzyılda Avrupa
2.Batıdaki Gelişmeler
3.Doğudaki Gelişmeler
4.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler
5.Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar

VII. Konu: Osmanlı'da Hukuk, Bilim,Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler

1.Hukuk Alanındaki Gelişmeler
2.Bilim ve teknoloji
3.Edebiyat
4.Güzel Sanatlar
5.Mimari
6.Osmanlılarda Oyun, Eğlence ve Şenlik

VIII. Konu: Reform Hareketleri

1.Reformun Nedenleri
2.Reformun Gelişimi
3.Reformun Sonuçları

ÜNITE III :   ARAYIŞ YILLARI   17.YÜZYIL (1600-1700)

I.Konu: XVII.Yüzyılda Asya ve Avrupa

1.XVII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin Durumu
2.XVII. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı Iran Ilişkileri
3.Iç Isyanlar
4.Avrupa'nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı

II. Konu: XVII.Yüzyıl Islahatları

1.II.Osman(Genç Osman) Dönemi ve Islahatları
2.IV.Murat Dönemi (Siyasi Olaylar-Islahatlar)
3.XVII.Yüzyılda Avrupa'da Siyasi Durum
4.XVII.Yüzyılda Avrupa'da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler

III. Konu: IV. Mehmet Dönemi(1648- 1688)

1.IV. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları
2.IV. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları
3.XVII.Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kültür,Bilim,Sanat ve Mimari

ÜNITE IV :   18. YÜZYILDA DEÄžIŞIM VE DIPLOMASI

I.Konu:XVIII.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu


1.Avrupa Devletlerinin Genel Durumu
2.Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası

II.Konu:III.Ahmet Dönemi

1.III.Ahmet Dönemi

III.Konu:Avrupa'da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

1.Avrupa'da Düşünce Alanındaki Gelişmeler
2.Avrupa'da Sanayi Inkılâbı

IV.Konu:Rusya'nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus Ilişkileri

1.Rusya'nın genişleme politikası ve Osmanlı-Rus Ilişkileri

V.Konu:Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız Ihtilali
1.Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması
2.Fransız ihtilali

VI.Konu:III.Selim Dönemi

VII.Konu:XVIII.Yüzyılda Osmanlı Devleti' ndeki Değişim ve Islahatlar

1.Osmanlı Devleti'ndeki Değişim ve Islahatlar
2.XVIII.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

ÜNITE V :   EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

I.Konu: XIX.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa


1.Asya ve Avrupa'daki Devletlerin Genel Durumu
2.II. Mahmut Dönemi Islahatları

II.Konu: II.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları

1.Milliyetçilik Hareketleri ve Isyanlar
2.Değişen şartlara göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları
3.Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa Isyanı
4.Boğazlar Sorunu
5.Sanayi Inkılâbının Osmanlı Devleti'ne etkisi

III. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete

1.Tanzimat Fermanı   (3 Kasım 1839)
2.Kırım Savaşı (1853- 1856)
3.Islahat Fermanı (1856)

IV. Konu: Osmanlı Devleti'nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler

1.I.Meşrutiyetin Ilanı
2.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
3.II.Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler
4.Dağılmayı Önleme Çabaları

V.Konu:XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Kültürel Gelişmeler

1.XIX.Yüzyılda Osmanlı'nın Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler
2.Osmanlı Devleti'nde Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler
3.Osmanlı Devleti'nde Eğitim Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
4.Azınlıklar ve Yabancı Okullar
5.XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kültür,Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler

VI.Konu:XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar

1.Trablusgarp Savaşı
2.Balkan Savaşları 3.I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Sonu

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları