9 - 10 - 11 - 12. Sınıflar Proje Ödevi Konuları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

9. SINIFLAR TARIH I DERSI ÖDEV KONULARI

1-Yüce Önder Atatürk'ün Türk tarihine verdiği önemin araştırılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
2-Tarih Yazıcılığı çeşitleri hakkında sunu hazırlama.
3-Mehmet Fuat Köprülü ve Halil Inalcık'ın biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
4-Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5-Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
7-7.-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve Islam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
8-Orhun Abideleri Maketinin (Mermer vb.malzemeden) yapılması.
9-Çin Seddi Maketinin(Mukavva vb.malzemeden) yapılması.
10-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması,konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
11-Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
12-Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
13-Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
14-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
15-Türkiye(Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
16-Tarih I Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.    

10. SINIFLAR TARIH II DERSI ÖDEV KONULARI


1-Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
2-Evlad-ı Fatihan-Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askeri ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
3-Osmanlı Devleti'nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
4-Istanbul'un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş, poster, resim hazırlama.
5-Divan-ı Hümayun'un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
6-Şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki işleyişle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
7-Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
8-Yavuz Sultan Selim dönemi askeri ve siyasi gelişmeleriyle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
9-Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
10-Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
11-Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
12-Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
13-Fransız Ihtilali ile ilgili sunu hazırlama.
14-ABD'nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
15-Sanayi Inkılabı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
16-Koca Ragıp Paşa'nın biyografisinin hazırlanması.
17-Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
18-Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
19-Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
20-Nene Hatun'un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
21-Osmanlı'da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
22-Fatma Aliye'nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgilerin verildiği metin ya da sunu hazırlanması.
23-1900'lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
24-Tarih II Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.

11. SINIFLAR :T.C INKILÂP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI ÖDEV KONULARI

1-Trablusgarp Savaşı Sunusu
2-Balkan Savaşları Sunusu
3-Çanakkale Savaşları Sunusu
4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
5-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
7- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
8- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
10-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
11-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
12-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
13-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
14-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
15-II. Dünya Savaşı'nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
16-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çok partili hayata geçiş ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
17-Kore Savaşı ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
18-Kuzey Atlantik Paktı ve Türkiye'nin bu pakta katılması ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
19-T.C.Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.

12.SINIFLAR : SEÇMELI TARIH DERSI (2 SAATLIK) ÖDEV KONULARI

1-Anadolu Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
2-Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
3- Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
4-Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
6-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
7-Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
8-Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
9-Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
10-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
11-Türkiye(Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
12-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
13-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
14-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
15- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
16- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
17-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
18-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
19-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
20-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
21-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
22-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.

Kaynak: tarihcininyeri.net

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile