9 - 10 - 11 - 12. Sınıflar Proje Ödevi Konuları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

9. SINIFLAR TARIH I DERSI ÖDEV KONULARI

1-Yüce Önder Atatürk'ün Türk tarihine verdiği önemin araştırılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
2-Tarih Yazıcılığı çeşitleri hakkında sunu hazırlama.
3-Mehmet Fuat Köprülü ve Halil Inalcık'ın biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
4-Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5-Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
7-7.-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve Islam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
8-Orhun Abideleri Maketinin (Mermer vb.malzemeden) yapılması.
9-Çin Seddi Maketinin(Mukavva vb.malzemeden) yapılması.
10-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması,konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
11-Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
12-Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
13-Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
14-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
15-Türkiye(Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
16-Tarih I Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.    

10. SINIFLAR TARIH II DERSI ÖDEV KONULARI


1-Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
2-Evlad-ı Fatihan-Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askeri ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
3-Osmanlı Devleti'nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
4-Istanbul'un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş, poster, resim hazırlama.
5-Divan-ı Hümayun'un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
6-Şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki işleyişle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
7-Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
8-Yavuz Sultan Selim dönemi askeri ve siyasi gelişmeleriyle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
9-Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
10-Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
11-Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
12-Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
13-Fransız Ihtilali ile ilgili sunu hazırlama.
14-ABD'nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
15-Sanayi Inkılabı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
16-Koca Ragıp Paşa'nın biyografisinin hazırlanması.
17-Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
18-Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
19-Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
20-Nene Hatun'un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
21-Osmanlı'da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
22-Fatma Aliye'nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgilerin verildiği metin ya da sunu hazırlanması.
23-1900'lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
24-Tarih II Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.

11. SINIFLAR :T.C INKILÂP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI ÖDEV KONULARI

1-Trablusgarp Savaşı Sunusu
2-Balkan Savaşları Sunusu
3-Çanakkale Savaşları Sunusu
4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
5-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
7- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
8- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
10-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
11-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
12-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
13-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
14-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
15-II. Dünya Savaşı'nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
16-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çok partili hayata geçiş ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
17-Kore Savaşı ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
18-Kuzey Atlantik Paktı ve Türkiye'nin bu pakta katılması ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
19-T.C.Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.

12.SINIFLAR : SEÇMELI TARIH DERSI (2 SAATLIK) ÖDEV KONULARI

1-Anadolu Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
2-Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
3- Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
4-Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
6-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
7-Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
8-Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
9-Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
10-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
11-Türkiye(Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
12-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
13-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
14-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
15- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
16- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
17-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
18-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
19-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
20-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
21-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
22-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.

Kaynak: tarihcininyeri.net

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları