Çanakkale Savaşı Ile Ilgili Tüm Kitaplar Listesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK Külçe  Süleyman Cumhuriyet Matbaası Istanbul
1953
GELIBOLU HAREKATI James Robert Rhodes Belge Yayınları .
1965
1. CIHAN HARBI Boğuşlu Mahmut Kastaş Yayınevi Istanbul
Ağustos 1997
BIRINCI DÜNYA HARBINDE TÜRK SAVAŞLARI Boğuşlu Mahmut Kastaş Yayınevi Istanbul
Haziran 1990
1915 ÇANAKKALE SAVAŞI Artuç Ibrahim Kastaş Yayınevi Istanbul
Ocak 1992
ÇANAKKALE SAVAŞLARI Günesen Fikret Kastaş Yayınevi Istanbul
Mart 1986
ÇANAKKALE Pepeyi Halık Nihat Kültür Bakanlığı Ankara
1981
ÇANAKKALE SAVAŞI Mühlman Carl Timaş Yayınları Istanbul
1998
ÇANAKKALE MAHŞERI Niyazi Mehmed Ötükent Yayınları Istanbul
Mayıs 1999
ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN ALTIN HARFLER Gençcan Mehmet Ihsan Bayrak Matbaa Istanbul
Kasım 1998
ÇANAKKALE MUHAREBELERI HARP TARIHI BROŞÜRÜ Genelkurmay Ankara
1997
MEHMETÇIK VE ANZAKLAR Karatay Baha Vefa Iş Bankası Kült. Yay. Ankara Doğuş Matb.
1987
GELIBOLU YENILGININ DESTANI Steel Nigel ve HartÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Peter Sabah Kitapları Istanbul
1997
ÇANAKKALE SAVAŞI ÜZERINE BIR INCELEME Çetiner Selahattin (Korgen. Içişleri Eski Bakanı) . . . ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GEZI REHBERI Derleyen : UluarslanÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Salih Zeki . Çanakkale
1999
BIRINCI DÜNYA HARBINDE TÜRK HARBI V. CILT Çanakkale Cephesi Harekatı (Haz. 1914-25 Nis. 1915) Genelkurmay Ankara
1993
ÇANAKKALE MUHAREBELERI VE ATATÜRK Yaşa Dursun (P. Kd. Alb.) Atatürkçülük Çalış. Merk. Yay. Ankara
18 Nisan 1987
DESTANLAŞAN GEMILER (HamidiyeÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplarYavuz NusratÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplarAlemdar) MütercimlerÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Erol Kastaş Yayınevi Istanbul
Şubat 1987
ATATÜRK'ÜN HATIRA DEFTERI Tezer Şükrü Türk Tarih Kurumu Ankara
1995
NUTUK Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Arş. Merk. Ankara
1997
ÇANAKKALE SAVAŞLARI / GALLIPOLI CAMPAIGN Çanakkale Seramik / Kalebodur . Istanbul
Nisan 1995
ÇANAKKALE Aydoğan Naşit Bora (Il Turizm Müdürü) Çanakkale Valiliği Çanakkale
Kasım 1996
CEPHELERDEN KURTULUŞ SAVAŞI'NA ÇANAKKALE CEPHESI ÖzelÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Mehmet (Güzel Sanatlar Gen. Müd.) Kültür Bakanlığı Ankara . ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE MUHAREBELERINDEKI EMIR VE RAPORLARI (Çanakkale Zaferi) GörgülüÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Ismet . . . ÇANAKKALE BIBLIYOGRAFYASI Bilkent Kütüp. Temin edildi. . . . ÇANAKKALE'NIN RUH PORTRESI RefikÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Ibrahim Melisa Matb. Istanbul
1998
ÇANAKKALE Güzel Prof. Dr. Abdurrahman 18 Mart Ünv. Ata. Ve Çan. Sav. Arşt. Merk. Yay. Çanakkale
1996
GÖLGEDEKILER GELIBOLU'NUN IKI YAKASI DündarÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Can Milliyet . . GÖKÇEADA / BOZCAADA GEZI REHBERI Çanakkale Valiliği . . TÜRKIYE'DE BEŞ YIL I Sanders Liman Von Cumhuriyet Gazetesi Armağanı .
Aralık 2000
TÜRKIYE'DE BEŞ YIL II Sanders Liman Von Cumhuriyet Gazetesi Armağanı .
Aralık 2000
OSMANLI IMP. ÇÖKÜŞÜ 1914-1918 I. DÜNYA SAVAŞI PomiankowskiÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Joseph Kayıhan Yayınları Istanbul
Kasım 1997
ÇANAKKALE DENIZ SAVAŞI Thomaz E. Alb. A. Genelkurmay Ankara
1997
BIRINCI DÜNYA HARBI'NDE TÜRK HARBI V. CILT Çanakkale Cephesi Harekatı 1, 2 ve 3. Kitapların özeti (haZ. 1914- 9 Ocak 1916) Genelkurmay Ankara
1997
ORDUMUZUN ZAFER KITABELERI Mürettibleri : Naci Kasım / Cemal Nadir Genelkurmay Ankara
1996
TÜRK SILAHLI KUVVETLERI TARIHI OSMANLI DEVRI III. CILT 7 KISIM Osmanlı Imp. Kara Kuvvetleri'nin idari faaliyetleri ve lojistik (1299-1913) Genelkurmay Ankara
1995
BALKAN HARBI KRONOLOJISI . Genelkurmay Ankara
1999
ASKERI TARIH BELGELERI DERGISI DIZINI I (SAYI 1-101) Pehlivanlı Dr. Hamit Genelkurmay Ankara
1996
BIRINCI DÜNYA SAVAŞI KRONOLOJISI Arı Dr. Kemal Genelkurmay Ankara
1997
K.K. EÄžITIM KOMUTANLIÄžI KISALTMALAR SÖZLÜÄžÜ K.K. EÄžITIM KOMUTANLIÄžI Ankara
Şubat 1987
KITAB-I HAYRIYE 1 PIRI REIS . . . KITAB-I HAYRIYE 2 PIRI REIS .. .. .. OSMANLI DENIZ HARITALARI Özdemir Kemal . . . ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI Çanakkale Zaferi'nin 80. Yıldönümü Özel Sayısı Ata. Arş. Mrk. Ankara
Kasım 1994
CEMIYETLERDE VE SIYASI TEŞKILATLARDA TÜRK KADINI (1908-1960) Kaplan Dr. Leyla Ata. Arş. Mrk. Ankara
1998

ATATÜRK HAYATI VE ESERI Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar Bayur Yusuf Hikmet Ankara
1997
ANZAKLARIN KALEMINDEN MEHMETÇIK Çanakkale 1915 Tuncoku A. Mete Ata. Arş. Mrk. Ankara
1997
DOÄžUMUNDAN ÖLÜMÜNE KADAR KAYNAKÇALI ATATÜRK GÜNLÜÄžÜ Kocatürk Prof. Dr. Utkan Ata. Arş. Mrk. Ankara
1999
DEVLETLER VE HANEDANLAR Öztuna Yılmaz Kültür Bakanlığı Ankara
1996
BIRINCI CIHAN HARBINDE TÜRK HARBI V. CILT ÇANAKKALE CEPHESI 2 Kitap Genkur. Harp Tarihi Yay. Ankara
1978
TÜRK SILAHLI KUVVETLERI TARIHI OSMANLI DEVRI BIRINCI DÜNYA HARBINDE TÜRK HARBI V. CILT 3. KITAP ÇANAKKALE CEPHESI HAREKATI (Haziran 1915 - Ocak 1916) Genkur. Ask. Tar. Yay. Ankara
1980
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI CILT VII Ata. Arş. Mrk. Ankara
Temmuz 1991
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI CILT X Ata. Arş. Mrk. Ankara
Mart 1994
ÇANAKKALE MUHAREBELERI Haz: Yıldıran Kur. Alb. Orhan Genelkurmay Basımevi Ankara
1966
ÇANAKKALE RAPORU Halis Eser Matbaası Istanbul
1975
CEMAL PAŞA HATIRALAR Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Ittihat ve Terakki I. Dünya Savaşı Anıları Çağdaş Yayınları Istanbul
Nisan 1977
MAKEDONYA'DAN ORTAASYA'YA ENVER PAŞA 1914-1922 CILT III Aydemir Şevket Süreyya Remzi Yayınevi Istanbul
1972
KARA KUVVETLERI EÄžITIM KOMUTANLIÄžI KISALTMALAR SÖZLÜÄžÜ Kara Kuvvetleri Eğitim Kom. Ankara
Şubat 1987
BALKAN SAVAŞLARI Birinci Balkan Savaşı I Ord.Prof. Dr. Bayur Yusuf Hikmet Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Haziran 1999
BALKAN SAVAŞLARI Birinci Balkan Savaşı II Ord.Prof. Dr. Bayur Yusuf Hikmet Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Haziran 1999
BALKAN SAVAŞLARI Birinci Balkan Savaşı III Ord.Prof. Dr. Bayur  Yusuf Hikmet Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Haziran 1999
BALKAN SAVAŞLARI Ikinci Balkan Savaşı I Ord.Prof. Dr. Bayur  Yusuf Hikmet Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Temmuz 1999
BALKAN SAVAŞLARI Ikinci Balkan Savaşı II Ord.Prof. Dr. Bayur Yusuf Hikmet Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Temmuz 1999
TÜRKIYE II Bir Devletin Yeniden Doğuşu Toynbee Arnold J. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Ocak 2000

TÜRKIYE III Bir Devletin Yeniden Doğuşu Toynbee  Arnold J. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Ocak 2000
ANAFARTALAR HATIRALARI Atatürk Mustafa Kemal Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Mart 1998
ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL ILE MÜLAKAT Ünaydın Ruşen Eşref Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Mart 1999
ATATÜRK'ü ÖZLEYIŞ I Ünaydın Ruşen Eşref Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Mart 1998
ATATÜRK'ü ÖZLEYIŞ II Ünaydın Ruşen Eşref Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Kasım 1998
TALAT PAŞA'NIN HATIRALARI Yalçın H.Cahit Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Istanbul
Temmuz 1998
MÜTAREKEDE YERLI VE YABANCI BASIN Kervan Yayınları Toker Matbaası Ankara
1973
MILLI MÜCADELE DÖNEMI VE SONRASINDA ATATÜRK VE DEMOKRASI Dr.Baysan M.Galip Türk Demokrası Vakfı Ankara
1997
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SISTEMINDE GENÇLIK VE SPOR Altınok Kazım Neyir Matbaası Ankara
10 Kasım 1992
ATATÜRK ILKELERI VE INKILABIMIZ Feyzoğlu Osman Güngör Milli Eğitim Basımevi Istanbul
1982
ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAHRAMAN ÇOCUKLAR Gençcan Mehmet Ihsan Bayrak YayımcılıkÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Matbaacılık Ltd. Şti. Istanbul
1997
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIÄžINDA EÄžITIM POLITIKAMIZ Adem Prof. Dr. Mahmut Cumhuriyet Gazetesi Armağanı ..
Ocak 2000
HATIRALAR (BIRINCI DÜNYA HARBI) Inönü Ismet Cumhuriyet Gazetesi Armağanı .
Aralık 1999
ATATÜRK'ÜN BANA ANLATTIKLARI Atay Falih Rıfkı Cumhuriyet Gazetesi Armağanı .
Ocak 1998
ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN MENKIBELER Gençcan Mehmet Ihsan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
1990
TÜRK'ÜN ŞEFER DESTANI ÇANAKKALE SAVAŞLARI Bulut Ayşe - YazanÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Nihal - HakyaÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Rahmi Tercüman Gazetesi Yayınları Istanbul
1986
ÇANAKKALE MUHAREBESI Mühlman Dr. Carl Kastamonu Vilayeti Matbaası Kastamonu
1933
ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARIHI Erkanı Harp Yzb. : Kadri Cemal Azmi Millet Kütüphane ve Matbaası Istanbul
1935
ANAFARTALAR MUHAREBATI'NA AIT TARIHÇE Yayınlayan : Iğdemir Uluğ Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara
1990
GÜNEŞIN DOÄžUŞU MUSTAFA KEMAL SAVAŞI ANLATIYOR GençcanMehmet Ihsan . Istanbul
Şubat 1998
ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE MENKIBELER Gençcan Mehmet Ihsan Istanbul
Mayıs 1999
KGB ARŞIVLERINDE ENVER PAŞA Ülkü Irfan Kamer Yayınları Istanbul
1996
SULTAN OSMAN ÖkeÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Mim Kemal - Mütercimler Erol E Yayınları .
1991
ÇANAKKALE GEÇILMEZ "GALLIPOLI" Moorehead Alan Milliyet Yayınları .
Mart 1972
KANLISIRT GÜNLÜÄžÜ MEHMET FASIH BEY'IN ÇANAKKALE ANILARI Yayına Hazırlayan : Çulcu Murat Arba Yayınları Istanbul
Ağustos 1997
BELGELERLE TÜRKIYE CUMHURIYETI'NIN TEMELLERI LOZAN MONTRÖ Derleyen : Parla Reha (T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği Müsteşarı) Lefkoşe
Kasım 1985
MEGALI IDEA'NIN YALANCI CENNETI Leune Jean Kurtiş Matbaacılık Istanbul
Kasım 1995
ILKÖÄžRETIM SOSYAL BILGILER 7 . MEB YAYINLARI Istanbul
1999
ÇANAKKALE'DE SAVAŞANLAR DEDILER KI Ünaydın Ruşen Eşref Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara
1990
ÇANAKKALE CONKBAYIRI SAVAŞLARI Conk Cemil (Em. General) Erkanıharbiyei Umumiye Riyaseti Harb Tarihi Dairesi Yayınları Ankara
1959
ÇANAKKALE RAPORU Halis Eser Matbaası Istanbul
1975
YAŞAYAN ÇANAKKALELI MUHARIPLER (ATATÜRK'ÜN SILAH ARKADAŞLARI) Fotoğraf : Cahit Önder Düzenleme : Mustafa Kibar Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. . ÇANAKKALE AydoğanÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Naşit Bora (Il Turizm Müdürü) T.C. Çanakkale Valiliği Çanakkale
Kasım 1996
RESSAM MEHMET ALI LAGA VE ÇANAKKALE RESIMLERI ÇetinÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar M. Izzet . Çanakkale
1988
ARIBURNU MUHAREBELERI RAPORU / Mustafa Kemal Yayına Hazırlayan : IğdemirÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Uluğ Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara
1990
TÜRK ISTIKLAL HARBI I MONDROS MÜTREKESI VE TATBIKATI Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları Ankara
1999
HARP VE MÜTAREKE YILLARINDA OSMANLI IMP. EKONOMISI Eldem Vedat Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara
1994
ON YILLIK HARBIN KADROSU Görgülü Ismet Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara
1993
HAYAT TARIH MECMUASI Imtiyaz Sahibi : Rado Şevket Sayı : 3 Istanbul
1 Mart 1977
YILLARBOYU TARIH MECMUASI . Sayı : 11 .
Kasım 1981
BÜYÜK HARBIN TARIHI ÇANAKKALE GELIBOLU ASKERI HAREKATI I. CILDIN LAHIKA VE HARTALARI Çev : Yzb. Avni Askeri Matbaa Istanbul
1862
BÜYÜK HARBIN TARIHI ÇANAKKALE GELIBOLU ASKERI HAREKATI I. CILT Seferin başlangıcından 1915 - mayısına kadar Aspinall-OglanderÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar C.F. (General) Askeri Matbaa Istanbul
1939
GELIBOLU GÜNLÜÄžÜ HamiltonÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Ian (General) Hürriyet Yayınları Istanbul
Mart 1972
GÖRSEL BÜYÜK GENEL KÜLTÜR ANSIKLOPEDISI 5 Görsel Yayınlar Istanbul . GELIBOLU YARIMADASI BARIŞ PARKI ULUSLAR ARASI FIKIR VE TASARIM YARIŞMASI Sorular - Cevaplar Ortadoğu Teknik Üniversitesi . . GELIBOLU YARIMADASI BARIŞ PARKI ULUSLAR ARASI FIKIR VE TASARIM YARIŞMASI Kitap Ortadoğu Teknik Üniversitesi . . ESAT PAŞA'NIN ÇANAKKALE ANILARI . Baha Matbaası Istanbul
1975
BEŞINCI ASKERI TARIH SEMINERI BILDIRILERI II Değişen Dünya Dengeleri Içinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye (23-25 Ekim 1995 - Istanbul) Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları Ankara
1997
CEMIL CONK HATIRALARI Üngör Ethem Nuri Arşiv ve Kitaplığı . .
1947
ASKERI MECMUANIN TARIH KISMI ÇANAKKALE-ARIBURNU SAVAŞLARI VE 27. ALAY Aker Albay Şefik Askeri Matbaa Istanbul
1935
ASKERI MECMUANIN TARIH KISMI Çanakkale Savaşları Tarihi II. Ve II. Kısımlar Büyük Harpte Çanakkale Perk Kurmay Binbaşı Kadri Askeri Matbaa Istanbul
1940
1. DÜNYA HARBINDE TÜRK HARBI ÇANAKKAEL CEPHESI 25 NISAN 1915 ARIBURNU ÇIKARMASI 27 NCI PIYADE ALAYININ KARŞI TAARRUZU; 19 NCU TÜMENIN BU KARŞI TAARRUZU DESTEKLENMESI STRATEJIK VE TAKTIK SONUÇLAR SERISI NO: 4 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları Ankara
1976
MUSIKI TARIHIMIZDEN BELGELER (16) Yay. Haz. : Akçay Ismail Yeni MecmuaÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar nüsha-i fevkal'adesi 5-18 Mart . ALL THE KING'S MEN (KRALIN ADAMLARI) (Makale) ÇelikÇanakkale Ile Ilgili Yazılan kitaplar Birten

DIRILIŞ- ÇANAKKALE 1915  Turgut Özakman Bilgi Yayınevi Mart 2008

GELIBOLU: DENIZDEN SALDIRI Victor Rudenno (Çevirmen  Dilek Cenkçiler) Odtü Geliştirme Vakfi Yayınları

mekanbursa.com

Not: Burada olmayan ve Bildiğiniz bir eser varsa lütfen ILETIŞIM bölümünden  bize ulaşınız

Ayrıca bakınız