1920 de Yakın Doğu Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

1920 de Yakın Doğu Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Orta Doğu

Orta Doğu, güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölge. Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı kapsar. Orta doğu kavramı Avrupa merkeziyetçi yaklaşıma dayanır ve Ingilizlerin 19. yy. da kullanmaya başladıkları bir kavramdır. Bu tanımlamada Ingiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul edilmiş; doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir


Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Türkiye, Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün, Israil, Lübnan, Iran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen ve Mısır'dır.

Yakın Doğu ve Orta Doğu kavramlarının karşılaştırılması

Orta Doğu, batılı devletler tarafından bazen Yakın Doğu olarak adlandırılır. Oysa ki Yakın Doğu, Orta Doğuyla beraber Balkanları da kapsar.

Bu adlandırmadaki değişiklik, Osmanlı Imparatorluğunun yıkılmasıyla başlamıştır. Osmanlı Imparatorluğu döneminde Balkanların Osmanlı egemenliği altında olması ve farklı bir kültür motifini barındırması nedeniyle, Balkanlar ve Doğu Akdeniz sahilleri "Yakın Doğu", mezapotamya dahil olmak üzere mezapotamya ile Hindistan arasındaki bölge "Orta doğu" olarak adlandırılmaktaydı.

Balkanlarda özgür devletlerin ortaya çıkması "ötekiler" kavramını ortadan kaldırmış ve Yakın Doğu kavramının yaygın olarak kullanılmamasına yol açmıştır. Yakın doğu kavramının kullanılmamaya başlamasıyla Orta Doğu kavramı, Türkiye dahil olmak üzere Türkiye ile Hindistan arasındaki bölge için kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca Bakınız

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

Tarih Flash Haritaları

Mezopotomya Uygarlıklari Haritasi

Pers Imparatorluğu persler Haritası Mö 559- Mö. 330

Asur Imparatorluğu Haritası

Babil Krallığı Hitit Devleti Haritası Mö 2000

ilkçağda Önasya haritası(mö3-1. bin)

Sümer Asur Akad Elam Babil Haritası

Eski Mısır Haritası

Uzaydan Bile Görünen Tek Türk

Sümer Yazısı

Piramitler Mısır Piramitleri

Kpss Tarih

Tarih Konular