Mezopotomya'da Kurulan Uygarlıklar Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Mezopotomya'da Kurulan Uygarlıklar Haritası

Mosopotamia Maps

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Mezepotamya'da Kurulan Medeniyetler

Mezopotamya Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Iki nehi arası anlamına gelir.
Verimli topraklar bulunan bu bölge çok miktarda göç almıştır.

Mezopotamya'da kurulan medeniyetler

Sümerler
- Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyettir.
- Ur,Eridu, Uruk gibi Şehir devletleri halinde yaşadılar.
- Ilk defa yazıyı kullandılar. (Çivi yazısı) Tarihi çağları başlattılar. - Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları bulunmaktadır.
- Matematik, Astronomi, Tıp alanlarında dünya kültürüne katkıda bulundular.
- Ziggurat adı verilen çok katlı ve aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılan tapınakları vardır.
- Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.

Akadlar
- Merkezi Akad'tır.
- Ilk merkezi devleti kurdular.
- Ilk düzenli orduyu kurdular.

Babiller
- Merkezi Babil'dir.
- Hammurabi'nin hazırlamış olduğu kanunlar önemlidir.Bu kurallar göre büyük suçların cezası ölümdür.Adalete önem verdiler.

Asurlular
- Merkezi Ninova'dır.
- Ticaretle uğraştılar. Anadolu Kayseri Kültepe'ye kadar gelerek ticaret yaptılar.
- Anadolu'ya yazıyı getirdiler ve Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağladılar.

Ayrıca Bakınız

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

Tarih Flash Haritaları

Mezopotomya Uygarlıklari Haritasi

Asur Imparatorluğu Haritası

Babil Krallığı Hitit Devleti Haritası Mö 2000

ilkçağda Önasya haritası(mö3-1. bin)

Sümer Asur Akad Elam Babil Haritası

Eski Mısır Haritası

Uzaydan Bile Görünen Tek Türk

Sümer Yazısı

Piramitler Mısır Piramitleri

Kpss Tarih

Tarih Konular