2.inönü Savaşı Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kurtuluş Savaşı haritaları

2.-inonu-savasi-haritasi

2.inönü Savaşı Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Ikinci Inönü Muharebesi

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi
Tarih     23 Mart - 1 Nisan 1921
Bölge     Inönü, Eskişehir
Sonuç     Türk kuvvetlerinin galibiyeti
Taraflar
Yunan Krallığı    Ankara Hükümeti
Kumandanlar
Anastasios Papoulas     Fevzi Paşa, Ismet Paşa

Birinci Inönü Muharebesinden mağlup olarak Bursa bölgesine çekilen 3. ve Uşak bölgesinde bulunan 1.Yunan Kolorduları, Türk Kuvvetlerinin kuvvetlenmesine imkân vermeden imhasını sağlamak; Eskişehir ve Afyon stratejik bölgesini ele geçirmek, Sevr Antlaşması hükümlerini zorla Milli Hükümete kabul ettirmek maksadıyla 23 Mart 1921 günü ileri harekata geçen Yunanlılar, Londra Konferansı'na gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri daha yoldayken, tüm barış kapılarını kapayıp, biri Afyonkarahisar diğeri Eskişehir istikametinde iki koldan saldırıyı başlattılar.

Yunan ordusu bütün cephelerde 23 Mart 1921 tarihinde toplam 40.000 tüfek, 370 ağır makineli tüfek 114 top ve 1.200 suvariden oluşan ordusuyla tarruza geçmişti.Türk ordusunun silahlı kuvvetleri ise 24.000 tüfek, 214 ağır makineli tüfek, 4.900 süvari ve 144 toptan oluşmuştu.

Mirliva (Tuğgeneral) Ismet Paşa komutasındaki birlikler, karargahı Eskişehir 'de olmak üzere, güneyden kuzeye 11, 24, 61nci Piyade Tümenleri birinci hatta; 3ncü Piyade Tümeni ve 1nci Süvari Tugayı örtme görevini müteakip ihtiyatta olacak şekilde, Inönü mevzilerinde savunma için tertiplendi.

24 Mart'ta Dumlupınar, 27 Mart'ta da Afyon düştü. Eskişehir yönünde gelişen Yunan saldırısı ise Birinci Inönü Muharebesi'nde takip edilen yoldan ilerlemekteydi. Inönü mevkiindeki çatışmalar 27 Mart sabahı başladı. Yunan ordusu ilk günlerde etkili taaruzlar yapmışsa da, cepheye bizzat gelen Başbakan ve Milli Savunma Bakanı Korgeneral Fevzi Paşa'nın Türk ordusuna verdiği beklenmedik başarılı karşı taarruz emriyle düşman güçleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Yunan ordusu bu çekilişi sırasında Türk süvarilerinin ısrarlı takipleri sonucunda ağır kayıplar vermiştir. Buna karşılık Yunan ordusunun güney cephesinde yaptığı taarruz gelişme göstermiş, Afyonu işgal eden Yunan kuvvetleri Çay-Bolvadin hattına kadar ilerlemişlerdi. Ancak Yunan birlikleri Inönü cephesindeki savaşı kaybedince güneyde Afyon şehrinden çekilmek durumunda kaldılar.

Sonrasında Güney cephesi Türk birliklerinin 8-12 Nisan günlerinde Aslıhanlardaki Yunan kuvvetlerine karşı yaptıkları taarruzlar sonuç vermemiş, Yunanlılar Dumlupınar mevzilerinki konumlarını sağlamlaştırmışlardır.

Ikinci Inönü Muharebelerinden sonra, 3 Nisan 1921'de TBMM kararıyla, Ferik (Korgeneral) Fevzi Paşa'nın rütbesi Birinci Ferik(Orgeneral)liğe terfi etti.

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Haritası

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Mondros Ateşkes Anlaşmasına Göre Işgaller Haritası

Atatürk Videoları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük