TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kurtuluş Savaşı haritaları

TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

BÜYÜK MILLET MECLISI HÜKÜMETINE KARŞI AYAKLANMALAR
TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar
16 Mart 1920'de Itilaf Devletlerinin Istanbul'u işgalinin ardından, Salih Paşa Hükümeti istifa etti Damat Ferit Paşa yeniden sadrazam oldu

Damat Ferit Paşanın sadrazam olmasıyla Istanbul Hükümeti ile Milli Mücadele yanlıları arasındaki olumlu ilişki yeniden bozuldu

TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar dört gruba ayrılır :
1 Doğrudan Istanbul Hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar
2 Itilaf Devletleri ve Istanbul Hükümeti tarafından desteklenen ayaklanmalar
3 Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmalar
4 Eski Kuva-yi Milliyeciler tarafından çıkarılan ayaklanmalar

Istanbul Hükümetinin ayaklanma çıkarmasında;
*Anadolu'da kaybettiği otoritesini yeniden kurmak,
*Milli Mücadeleyi sona erdirerek, Osmanlı Devleti'ne uygun görülen topraklarda yaşamak, düşüncesi etkili oldu

Istanbul Hükümeti, Anadolu'da mücadelenin sürmesi ile eldeki yerlerin de alınacağından çekinmekte ve barışa razı olmaktadır

Istanbul Hükümeti TBMM'ye karşı ayaklanma çıkarmak için;
1 Şeyhülislam'dan TBMM ve Mustafa Kemal aleyhinde fetvalar çıkartarak bu fetvaları düşman uçaklarıyla Anadolu'nun her tarafına dağıttırdı
2 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, kendilerinin bulunmadığı bir mahkemede idama mahkum ettiler.
3 Milli Mücadele aleyhine propaganda da bulundu.
4 Milli kuvvetleri yok etmek için Kuva-yi inzibatiye adı verilen bir ordu kurdu.

Bu çalışmalar sonucunda Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ayaklanmalar çıktı Istanbul Hükümetinin çıkarttığı ya da kışkırttığı bu isyanlara Itilaf Devletleri de destek oldular. Itilaf Devletleriyle Osmanlı Hükümetinin birlikte hareket etmesinin sebebi TBMM'yi ortadan kaldırmaktı.

Azınlıklar da 1920'den itibaren çeşitli ayaklanmalar çıkarttılar

Ermeniler sözde soy kırımın intikamını almak için Ermeni Intikam Alayını kurdular. Bu alay, Fransızların da desteğiyle Adana'da katliam yaptı Adana, tarihinde ikinci kez Ermeni katliamına maruz kaldı Ancak toparlanan halk, Ermenileri bölgeden çıkardı Doğu Anadolu'da çıkan Ermeni ayaklanmaları da 15 Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşa tarafından bastırıldı.

Fatih döneminde ortadan kaldırılan Pontus Rum Devleti'ni yeniden kurmak amacıyla Pontus Rumları da Doğu Karadeniz'de ayaklanma çıkardılar. Ingilizlerden de destek alan isyancılar bölgeye yayıldılar. TBMM'nin uğraştığı en uzun isyan bu oldu Ayaklanma düzenli ordu tarafından bastırıldı.

Bazı Kuva-yi Milliye birlikleri, düzenli orduya katılmak istemedikleri için ayaklanma çıkarttılar Bu ayaklanmaların en önemlileri Çerkez Ethem Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali tarafından çıkartıldı. Bazı Kuva-yi Milliyecilerin ayaklanması düzenli ordunun kurulmasını hızlandırdı Ayaklanmalar, kurulan düzenli ordu tarafından bastırıldı.

Kuva-yi Milliyecilerin çıkardığı isyanlar yüzünden kuruluş aşamasındaki düzenli ordu yıprandı Boş yere kardeş kanı döküldü.

Kuva-yi Milliyecilerin ayaklanması sadece Yunanlılara yaramıştır.

TBMM ayaklanmalara karşı şu önlemleri aldı:
1 Istanbul Hükümetinin yıkıcı propagandalarına karşı Ankara Müftüsü, çevre illerin müftüleri Islam alimleri de karşı fetvalar yayınladılarBu fetvalarda Milli Mücadelenin haklılığı ve desteklenmesi gerektiği bildirildi
2 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılarak ayaklananların vatan haini sayılacağı ve gerekirse idamla cezalandırılacağı bildirildi
3 Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun uygulanması için Istiklal Mahkemeleri kuruldu
4 Milli mücadele aleyhine yapılan propagandalara kar halkı doğru şekilde bilgilendirmek için Mustafa Kemal'in emriyle Anadolu Ajansı kuruldu

TBMM'nin kendine karşı yapılan ayaklanmaları bastırması ile Anadolu'daki otoritesi güçlenmiştir.

Ayrıca Bakınız

Atatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı haritaları