Atatürk'ün Kurtuluş Yolculuğu Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kurtuluş Savaşı haritaları

Atatürk'ün Kurtuluş Yolculuğu Haritası

Haritaları Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

 

Atatürk'ün Kurtuluş Yolculuğu Haritası

Samsun'a Çıkışdan Önce

Mustafa Kemal (Atatürk)'in Samsun'a çıkışından önce, 1919 yılında şunlar olmuştur:

* 19 Nisan:Ermeniler, Kars'ı işgal etti
* 20 Nisan:Gürcüler, Ardahan'a girdiler
* 21 Nisan:Italyanlar, Antalya'yı işgal etti
* 30 Nisan:Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişliğine tayin edildi
* 11 Mayıs:Türk Topraklarını paylaşmak için, San Remo konferansı toplandı
* 15 Mayıs:Yunanlılar, Izmir'e çıktı
* 16 Mayıs:Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıkmak için, Bandırma Vapuruna bindi
* 19 Mayıs:Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktı...

Samsun'a Çıkış


19 Mayıs günü, Bandırma Vapuru ile Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktı.


19 Mayıs 1919 tarihinde, Istanbul'da mitingler başladı.Bu mitinglere çok fazla kişi katılmış, mitingler devam etmiş ve sonraki mitinglerde Halide Edip Adıvar, konuşmalar yaparak, ülkede ün salmıştır.


Kuva-yı Milliye'nin Kuruluşu

Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, başta olmak üzere, yurdun her yaında silahlı kurtuluş grupları kuruldu.Bu grupları, Kuva-yı Milliye altında topladılar.Kuva-yı Milliye, çok güçlü bir grup oldu.O kadar ki; padişaha ve Istanbul'a boyun eğdirebilecek kadar oldukları bildiriliyordu. Kuva-yı Milliye'nin amacı; Yurdun her tarafını işgal eden Galip Devletleri, yurttan atıp, memleketi kurtarmaktı.Ancak galip devletler, doğudan Yunanlılar'ı, güneyden Fransızlar'ı, batıdan da Ermeniler'i, harekete geçirtti.Bu sayede, ilk kurtuluş çatışmaları başladı.Bu nedenle, 19 Mayıs'a Kurtuluş Savaşının başlangıcı kabul edilmektedir...

Amasya Tamimi (22 Haziran 1919)

12 Haziran 1919'da Havza'dan Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla saptıyor, çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu. M.Kemal Amasya'da Anadolu ve Rumeli'de kurulan Mudafaa-i Hukuk Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi'ni hazırlamıştır. Bu tamimin önemli maddeleri:

* Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir. HükÜmet millet için üstlendiği görev ve sorumluluklarını yerine getirememektedir.
* Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
* Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve kontrolden uzak bir ulusal kongrenin toplanması şarttır. Bu kongreye her ilden, her sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin seçilerek hemen yola çıkarılması gereklidir. Keyfiyet milli bir sır olarak saklanmalıdır.
* Doğu illeri adına, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.

Amasya Tamimi'nin önemi:

Bu tamim ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır.

Erzurum Kongresi(23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)

Vilayet-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ortak bir kongre düzenlemek için çalışmalar yapıyorlardı. 3 Temmuz'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal, 7-8 Temmuz 1919'da Istanbul'a görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirerek, Osmanlı HükÜmeti ile tüm ilişkilerini sona erdirmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin başkanlığına seçildi. Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'u temsil etmek üzere 56 delegenin katıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanarak aşağıda yazılı tarihi kararı almıştır.

Erzurum Kongresi Kararları:

* Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
* Yabancıların baskısı altındaki Osmanlı HükÜmeti'nin dağılması karşısında ulus tümden direniş ve savunmaya geçecektir.
* Vatanı kurtarma yolunda Istanbul HükÜmeti başarısız kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
* Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
* Hristiyanlara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.
* Manda ve himaye kabul edilemez.
* Mebusan Meclisi açılmalı, hükümetin çalışmalarını denetlemelidir.

Kongrenin Önemi:

* Yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiştir.
* Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir.
* Mustafa Kemal'in başkanlığında Doğu illerini temsilen, Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir.
* Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgesel, alınan kararlar yönünden ise ulusaldır.

Sivas Kongresi(4 Eylül - 11 Eylül 1919)


Ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adım Sivas'ta atılmıştır. Bu kongre, Heyet-i Temsiliye'nin yanı sıra bazı vilayetlerden seçilmiş temsilcilerle birlikte 38 delegenin katılımı ile 04/11 Eylül 1919'da yapılmıştır. Istanbul HükÜmeti'nin Sivas'ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır.

Sivas Kongresi Kararları:

* Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar kabul edildi.
* Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi. Erzurum Kongresi'nde seçilen 9 kişilik Heyet-i Temsiliye, 6 kişi daha ilave edilerek tüm yurdu temsil etme yetkisiyle genişletildi. Başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.

Önemi:

* Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir.
* Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir.
* M.Kemal kongrede Temsil Heyeti'* TBMM bu kongrede seçilen Temsil Heyeti tarafından açılacaktır.

Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yetkili lideri haline gelmiştir.


Amasya Görüşmeleri(20 Ekim - 22 Ekim 1919)

Mustafa Kemal, Istanbul HükÜmeti ile yaptığı yazışmalarda; HükÜmetin Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde alınan kararlarına bağlı olmasını, Meclis-i Mebusan toplanana kadar hükümetin önemli kararlar almamasını, atamalarda Heyet-i Temsiliye'ye danışılmasını istemiştir. Ancak bütün bu yazışmalar bir sonuç vermedi. Bununla birlikte, Istanbul HükÜmeti Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Anadolu'ya bir temsilci gönderdi.(Bahriye Nazırı Salih Paşa). Istanbul HükÜmeti ile Heyet-i Temsiliye arasında yapılan Amasya görüşmelerinde taraflar şu esaslar üzerinde anlaşmışlardır:

* Istanbul HükÜmeti Sivas Kongresi kararlarını Meclis- Mebusan'da onaylanması şartıyla kabul edecektir.
* Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği yasal bir kuruluş olarak Istanbul HükÜmeti'nce tanınacaktır.
* Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecektir.
* Müslüman olmayan topluluklara Türklerin egemenlik haklarını, toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır.
* Meclis-i Mebusan'ın güvenlik bakımından Istanbul' da toplanması uygun değildir. Bu nedenle Meclis Anadolu'da geçici olarak toplanacaktır.
* Itilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde Heyet-i Temsiliye'nin uygun göreceği temsilcilerin bulunması sağlanacaktır.

Sonuç:

* Heyet-i Temsiliye Osmanlı HükÜmeti tarafından resmen tanınmıştır.
* Görüşmeler sonunda Meclis-i Mebusan'ın Istanbul dışında açılması Istanbul HükÜmeti'nce kabul edilmemiştir.

Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gelişi(27 Aralık 1919)

27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal burasını Anadolu'daki direniş hareketinin merkezi olarak seçmişti. Gerçekten de Ankara coğrafi konum bakımından Anadolu'nun ortasına yakın bir yerde bulunuyordu. Ayrıca o dönemin en önemli ulaşım aracı olan demiryolu Ankara'ya kadar uzanıyordu. Batı cepesine yakındı. Haberleşmede olanakları daha avantajlıydı. Ankara'da halkın kurtuluşa ve direnişe desteği tamdı. 

Kaynaklar: 

tr.wikipedia

tarihportalı

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Haritası

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Mondros Ateşkes Anlaşmasına Göre Işgaller Haritası

Lozan Antlaşmasına Doğru Türkiye Haritası 1923

Kurtuluş Savaşında Iç Isyanlar Haritası

Ermenilerle Savaş Haritası

Büyük Taarruz Haritası 26 Ağustos 1922

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük